Krvavá Rudá armáda

Co na místo Brežněvovy doktríny? Brežněv si dává francouzáka s vůdcem NDR Honeckerem na zbytku berlínské zdi.

 

Kořeny současné agrese Putinova Ruska proti sousední Ukrajině nerostou ani tak z frustrace nedávné světové velmoci z prohry ve studené válce, jak se to občas můžeme dočíst, ale jsou bezpochyby založeny hlouběji. Pomineme-li ruské imperiální komplexy, které z carských dob převzal Sovětský svaz a kterými trpí i současný Putinův režim, její kořeny můžeme najít například v paktu Molotov-Ribbentrop, kdy se dva totalitní režimy, které dosud brojily proti sobě, spojily, rozdělily si mezi sebe Evropu a rozpoutaly 2. sv. válku, aby se pak zakously do sebe, když jeden předešel toho druhého a chtěl ho vyšachovat z podílu na kořisti.

Nacisticko-sovětská válka let 1941-1945 měla zcela jiný charakter, výsledek a dopad, než měla válka svobodného světa proti německému nacismu z let 1939-1945, jak ji v Atlantické chartě deklarovala protihitlerovská koalice, která neusilovala o poválečnou změnu hranic a vyhlašovala, že každý osvobozený národ má právo si svou vládu určit sám.

Stalinovi pochopitelně nešlo o to národy východní a střední Evropy osvobodit ani v tom nejčernějším snu, a to včetně samotných Rusů – natož o zachování předválečných hranic. Jednotlivé národy decimoval a jejich elity vyvražďoval všude, kam dosáhla moc NKVD – před válkou, za války a po válce v tom pokračoval, a to včetně čs. občanů rusínské národnosti. Po obsazení východní části Československa Rudou armádou Sověti okamžitě zavedli na Podkarpatské Rusi teror, mučili a popravovali všechny ty, kteří měli v Masarykově první republice nějakou funkci, celou rusínskou elitu, učitele, právníky, doktory, včetně Židů, kteří přežili nacistický holocaust, poslali do gulagu, kde mnozí zahynuli, zakázali rusínské školy a řecko-katolické náboženství, kněží byli mučeni a popravováni. Naši rusínští spoluobčané byli de facto ze strany Sovětů vystaveni genocidě, jednoduše měli přestat existovat, stejně jako mají dnes přestat existovat Ukrajinci. Stejně jako se v roce 1943 Sovětský svaz zaručil za předmnichovské hranice Československa, zaručila se i Ruská federace v roce 1994 za územní celistvost Ukrajiny. Stejně jako Hitler využil v roce 1938 německojazyčné obyvatelstvo z čs. pohraničí, které mělo být Čechy údajně terorizováno, k útoku na Československo, využil Putin ruskojazyčné obyvatelstvo na východě Ukrajiny, které měl terorizovat zase Kyjev, k útoku na Ukrajinu. Stejně jako podle nacistické propagandy za agresi hitlerovského Německa proti Československu mohl válečný štváč a loutka Západu Beneš, může podle ruské propagandy za agresi Ruska proti Ukrajině Kyjev a tamní loutky Západu, které odmítly postsovětský mir – ten s krátkým i.

Velká vlastenecká válka byla od A do Zet jedna velká lež, jejíž první obětí byli, dodnes jsou, sami Rusové. Nejsou v tom bohužel sami. Jako kdybychom nechápali souvislosti, sami přijímáme komunistickou lež, že nás v roce 1945 Rudá armáda osvobodila. Tu samou imperialistickou propagandu, s kterou dnes Putin a jeho protonacistický režim „denacifikuje“ Ukrajinu.

Ve skutečnosti byl v roce 1945 nacistický protektorát pouze nahrazen protektorátem sovětským, který se pak s pomocí domácí komunistické páté kolony de facto změnil v okupaci – nejdřív tu vnitřní, implicitní, a pak – když gubernie začala zlobit i v tu explicitní. S Ukrajinou je to dnes jako přes kopírák jen s tím rozdílem, že si to Ukrajinci – vyučení miliony spoluobčanů, mužů, žen, rodičů, dětí, utýraných a popravených vražedným kremelským režimem – nenechají líbit.

Že jsme se pohádku o tom, jak nás v roce 1945 Rudá armáda osvobodila, povinně učili ve škole, se dá pochopit z našeho postavení sovětské gubernie. Jenže my tuhle stalinistickou pohádku vyprávěli dál i po pádu komunismu, což svědčí o tom, jak hluboce nás doba nesvobody, kdy jsme si nemohli řídit své věci sami, znetvořila. Jedno z nejodpudivějších lidských jednání, destrukce jakéhokoli lidství a lidské důstojnosti, je to, když si zotročení lidé zvyknou na své okovy a své otroctví začnou považovat za Candidův nejlepší ze všech možných světů, za ráj na zemi, jako v Severní Koreji. Česká společnost je v tom v bleděmodrém. V roce 1989 jsme se osvobodili jen vnějškově, ne vnitřně. A stejně jako Rusové v tom nejsme sami. Celý Západ v tom hrál s imperiálním Ruskem po desetiletí na slepou bábu a ruská agrese proti Ukrajině je toho výsledek.

Na podzim chystáme v ÚSTR spolu s Poláky mezinárodní konferenci právě o povaze nacisticko-sovětské války, jejíž komunisty znetvořený výklad složil po desetiletí k legitimizaci sovětského protektorátu nad východní Evropou, včetně privilegovaného velmocenského postavení SSSR nejen v Evropě. Stejně jako nám válka na Ukrajině pomohla osvobodit se od závislosti na ruských strategických surovinách, měla by nás i jednou provždy osvobodit od stalinistických pohádek určených pro nesvéprávný lid v kremelských guberniích.

Hitler Brežněv komunismus nacismus SSSR
koláž Peter Kalmus