Z kaňonů ke hvězdám

Dílo Oliviera Messiaena (1908-1992) není u nás dosud příliš známé. Snad je to také tím, že tento francouzský autor psal často hudbu inspirovanou mystikou, především pak křesťanskou, která byla z obecně známých důvodů u nás před rokem 1989 uváděna jen zřídka. Jiná, dalo by se říci světská, součást jeho tvorby si mnohdy bere za podnět zpěvy ptáků. Některá známá díla tohoto okruhu byla dokonce nahrána u nás a vydána v 60. letech v Gramofonovém klubu: Oiseaux exotiques (Exotiční ptáci, 1955-1956), Réveil des oiseaux (Probuzení či snad přesněji Procitání ptáků, 1953) a z rozsáhlého třináctidílného klavírního cyklu Catalogue d’oiseaux (Katalog ptáků, 1956-1958) pak La Bouscarle. Název posledně jmenované skladby je nepřesně překládán jako Rákosník nebo dokonce jako Pěnice, což je v zásadě špatně. Rákosníků je mnoho druhů a Messiaen … Pokračování textu Z kaňonů ke hvězdám