15 LET SOVĚTSKÝCH LÁGRŮ A VYHNANSTVÍ ZA PROTESTY PROTI INVAZI 1968

Dnes 21. srpna 2017 v 18.00 hodin vystoupí na půdě Knihovny Václava Havla Zorjan Popaďjuk – ukrajinský disident, který kvůli veřejnému odporu proti invazi „spřátelených armád“ do Československa v srpnu 1968 strávil 13 let v sovětských pracovních táborech a 2 roky ve vyhnanství.

Sud na naftu na sovětském tanku během okupace Československa roku 1968. Z knihy Karola Klawittera Armee der Revanche

Zorjan Popaďjuk se narodil v roce 1953 v SSSR na západní Ukrajině, žil ve městech Lvov a Sambor. Důležitým momentem pro Zorjana Popaďjuka byly události ze srpna 1968 v Československu, kdy jako 15letý sledoval průjezd invazních vojsk přes město Sambor. O invazi neměl iluze, nevěřil sovětské propagandě a postupně ji začal aktivně kritizovat. Ještě během studií v Samboru založil se svými spolužáky ilegální organizaci „Ukrajinská národněosvobozenecká fronta“, složili se na rozmnožovací stroj a tiskli samizdaty a letáky kritizující útlak ukrajinského národa, jazyka a kultury, a také letáky odsuzující okupaci Československa a připomínající čin Jana Palacha. V této činnosti Zorjan Popaďjuk pokračoval i po nástupu na Lvovskou univerzitu. Při výročí invaze do Československa vyvěsil 21. srpna 1972 ve Lvově a Stryji desítky letáků odsuzujících sovětskou okupaci. Za tuto činnost, jakož i za další „antisovětskou aktivitu“ byl v březnu 1973 lvovským oddělením KGB zatčen a následně odsouzen k sedmi letům vězení a pěti letům vyhnanství. Trest si odpykával v nechvalně proslulých pracovních táborech zpřísněného režimu v Mordovii, kde v té době seděli i další sovětští disidenti. V roce 1980 byl propuštěn a poslán do vyhnanství v Magadanské oblasti a následně do Akťubinské oblasti v Kazachstánu. V září 1982 byl však opět zatčen a obviněn z další protisovětské agitace, které se měl dopustit kritikou sovětského režimu v dopisech svým známým. V akťubinském vězení byl často bit a týrán. Soud se konal v březnu 1983, kdy byl Popaďjuk odsouzen k dalším deseti letům vězení a pěti letům vyhnanství. Trest si odpykával v pracovním táboře v Kupčinu u Permu, z něhož později vzniklo muzeum Gulagu Perm-36. Propuštěn byl v únoru 1987 na základě Gorbačovova nařízení o propuštění všech politických vězňů.

Setkání se Zorjanem Popaďjukem moderuje Adam Hradilek z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR); tlumočení do českého jazyka zajištěno. 

Akci pořádají Knihovna Václava Havla a ÚSTR, kteří si výročí srpnové okupace společně připomínají od roku 2013 setkáváním s odpůrci „bratrské pomoci“ z Lotyšska (Aldis Cilinskis, 2013) Izraele (Elijahu Rips, 2014), Gruzie (Revaz Cincadze, 2014) a Běloruska (Michas Kukobaka, 2016).