Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2023

V uplynulém roce jsme podle plánu vydali čtyři čísla revue Babylon. Literární přílohu prvního loňského čísla otevřel rozhovor s německým básníkem Utzem Rachowským, který byl v bývalé NDR odsouzen za své básně na dva roky vězení, a posléze ho vyměnili do západního Německa. Rozhovor je doplněn o ukázku z jeho tvorby a tvorby jeho přítele spisovatele a lidskoprávního aktivisty Jürgena Fuchse. Michaela Rozov připravila pro Babylon výbor z korespondence Jiřího Mahena s jejím pradědem, lesníkem, publicistou a překladatelem Františkem Bezectným, což bylo publikováno vůbec poprvé. Vnitřní dvoustrana přílohy zaujímají eseje na téma „typický Čech“. Za nimi následují vzpomínky slovenského avantgardního umělce na pražský underground a nezávislé kulturní prostředí 70. let Petera Kalmuse a povídka brněnské výtvarnice Evy Macholanové o kulturním životě na moravské vesnici. V úvodu čísla je pak rozhovor s norským sociálnědemokratickým aktivistou Frodem Bakkenem, který pomáhal organizovat na Západě finanční podporu pro Nadaci Charty-77.

Číslo dvě otevírá rozhovor s nakladatelem Alešem Ledererem, který vydával knihy a časopisy v samizdatu už před listopadem 89. V publicistické části je pak celostránková recenze Petra Placáka na knihu Rogera Griffina Fašismus. Úvod do komparativních studií fašismu. V úvodu literární přílohy je rozhovor s česko-německým spisovatelem Janem Faktorem, který je doplněn o ukázku z jeho literární tvorby. K výročí česko-německého publicisty Milana Kubese jsme přinesli ukázku z jeho pamětí, dále úryvek z rukopisu připravovaného románu Zdeňka Primuse a ukázku ze hry Střední Evropa, kterou napsal český básník a diplomat Tomáš Kafka se světoznámým německým spisovatelem Bernhardem Schlinkem.

V publicistické části čísla tři je obsáhlý rozhovor s občanským aktivistou Johnem Bokem. Česko-izraelská autorka Michaela Rozov v dlouhém článku shrnuje dění poslední doby v Izraeli s otazníkem, zda populistická politika premiéra Netanjahua nehrozí libanonizací země. Literární přílohu pak otevírá rozhovor s mladou autorkou, básnířkou a muzikantkou Barborou Andělovou, doplněný o výbor z jejích básní, což jej její literární debut, stejně jako básně dalšího gymnasisty Lukáše Hladíka. Mladé básníky-debutanty doplnila poesie Anny Zonové, včetně jejích překladů rusínských balad. Následující strana obsahuje výbor z dopisů malířky Julianě Jirousové, které psala do vězení svému muži básníku Ivanu Jirousovi. Josef a Jarmila Štogrovi pak připomenuli dílo Bohdana Chudoby – originálního myslitele a spisovatele, který po celý život stál v opozici vůči mainstreamovým proudům české kultury a exilu.

Publicistická část posledního loňského čísla byla věnována historii Schwarzenbergů v českých zemích, včetně ukázky z poesie Karla VI. Schwarzenberga, který v době svého exilu pomocí rýmů glosoval dění doma i v české exilové komunitě. Literární příloha je pak věnována albánské literatuře. Otevírá ji rozhovor s albánským spisovatelem a dlouholetým politickým vězněm Fatosem Lubonjou, doplněný o ukázku z jeho tvorby. Dále v čísle najdeme povídku albánského spisovatele a vysokoškolského pedagoga Ylljet Aliçka Když projížděl Chruščov naší vesnicí, povídku známého albánského režiséra Pira Milkaniho nebo výbor z poesie básníka Basri Çapriqi. Číslo pak uzavírá úryvek z pamětí významného františkánského mnicha Zef Pllumiho, který strávil 26 let v komunistických věznicích a pracovních táborech.

Kromě výše uvedeného jsme v uplynulém roce pořádali řadu kulturních akcí. 4. března jsme pořádali v galerii Lucerna večer věnovaný samizdatové literatuře a Chartě 77, na kterém četli své texty Petruška Šustrová, Daniel Kroupa, Ivan Karfík, a své těleso Třaskavá směs představil František Skála.

  1. března jsme spolu s nakladatelstvím Argo pořádali v Čítárně Unijazzu literární večer u příležitosti 2. vydání knihy Fízl Petra Placáka.
  2. dubna jsme organizovali v Knihovně Václava Havla večer věnovaný dílu břevnovského arciopata Anastáze Opaska a jeho Dobrému dílu v exilu.
  3. května 2023 jsme ve spolkovém zařízení U Budyho připravili literární večer, na kterém vystoupili Beatrice Landovská a Jáchym Topol.
  4. června jsme připravili v Knihovně Václava Havla literární večer u příležitosti vydání sborníku Babylonská věž, který je věnován literatuře národnostních menšin (Romové, Rusíni, Ukrajinci, Sámové).

V říjnu jsme pak v galerii Avoid pořádali literární čtení, na kterém vystoupili čerství poetičtí debutanti Barbora Andělová a Lukáš Hladík.

V listopadu jsme již tradičně pořádali kulturní večer věnovaný básníku Ivanu Martinovi Jirousovi a 14. prosince jsme opět v galerii Avoid uspořádali kulturní večer věnovaný albánské kultuře a literatuře.

 

Výroční zpráva 2022

Studentský spolek Babylon je nezisková organizace, která působí v oblasti kultury, občanských a volnočasových aktivit. Mimo jiné vydává kulturně-společenskou revue Babylon, a to jak v tištěné podobě, která vychází jednou za tři měsíce, tak i jako webový týdeník. Babylon organizuje kulturní večery, literární a poetická čtení, koncerty, výstavy, a to především ve spolkovém zařízení U Budyho na Libeňském ostrově, kde mimo jiné provozuje i volnočasové sportoviště. Spolek nemá žádná zaměstnance. Veškeré příjmy z jeho činnosti, prodeje časopisu, reklamy, či občerstvení jdou na zajištění provozu spolku, nájmu redakce a spolkového zařízení, na pokrytí energií, spojů a na pokrytí nákladů spojených s vydáváním revue Babylon (grafické práce, tisk, distribuce, účetnictví, honoráře, editorské práce). Jelikož příjmy z činnosti spolku nestačí na pokrytí nákladů spojených s aktivitami spolku, Babylon se snaží získat na své akce granty, pravidelně získává grant od ministerstva kultury na literární časopis. Činnosti spolku pomáhají i dary soukromníků, které jsou nám poskytovány především prostřednictvím Darujeme.cz. Všem dárcům děkujeme.

V roce 2022 jsme podle plánu vydali čtyři tištěná čísla revue Babylon, vedle kterých jsme průběžně aktualizovali webové stránky revue. Dvě čísla Babylonu byla loni aktuálně věnována ukrajinské literatuře a kultuře, včetně historie. První vyšlo na jaře a druhé na podzim. Na něj navazovalo setkání se spisovateli ukrajinského původů, kteří žijí a píší v České republice a které jsme připravili v Knihovně Václava Havla. Další číslo představilo čtenářům romské autory a Romům byl věnován i kulturní večer, který jsme organizovali před prázdninami v Knihovně Václava Havla.

Zároveň jsme pořádali několik poetických večerů U Budyho na Libeňském ostrově a spolupořádali jsme a participovali jsme na přípravě výstavy grafických děl Vladimíra Boudníka a jeho přátel v Museu Libeňský svět. Od května do konce září jsme pak pro zájemce z řad Pražanů zajistili a upravili hřiště U Budyho pro rekreační volejbal a nohejbal.

Poslední číslo pak bylo věnováno kultuře etnické skupiny Sámů, žijících na severu Norska, kterým jsme pak v Praze udělali literární večer v Centru současného umění DOX. Sezónu jsme pak zakončili Festivalem kultur v DOX, kde se publiku představili autoři z různých národnostních menšin.

Výroční zpráva 2021

Studentský spolek Babylon je nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je vydávání kulturně-společenské revue Babylon. V tištěné podobě revue vychází v nákladu 3 000 ks čtyřikrát za rok. Zpravidla jsou na čísla navázány různé kulturní aktivity, literární čtení, kulturní večery, výstavy. K 10. výročí úmrtí polyhistora Zdeňka Vašíčka, který byl pravidelným přispěvatelem Babylonu, jsme U Budyho pořádali literárně-hudební večer.

U příležitosti vydání tematického čísla Babylonu, které bylo věnováno Rusínům, jsme pořádali v Knihovně Václava Havla kulturní večer Hledání kořenů, na kterém vystoupila řada autorů s rusínskými kořeny včetně rusínského lidového souboru Skejušan, a mimo jiné jsme připravili číslo revue věnované české kulturní stopě v hlavním městě Německa v Berlíně.

V červnu 2021 jsme v klubovém zařízení U Budyho na Libeňském ostrově pořádali literární večer Pro kulturní a zelený Libeňský ostrov, na kterém své nejnovější texty představili Renata Bulvová, Ivana Myšková, Sylva Fischerová, Petr Pazdera Payne, Jitka N. Srbová, Josef Straka.

Tamtéž se v září 2021 konal kulturní večer Svatováclavské vinobraní, kterého se mj. účastnili spisovatelé Ivan Binar a Jáchym Topol a překladatelé Gerald Turner a Michaela Rozov. Zároveň to byla i derniéra sochařského symposia, které probíhalo U Budyho přes celé léto (sochaři Talavera, Qwan, Antilov, D. Janouch, Fürst, Blažek, Turský, Detail, Rašva, Zhoř). Večer byl zakončen hudebním vystoupením (Kapela USKS, Bobeš Band, Kristalnoeideal).

V listopadu jsme pořádali v Dačicích kulturní večer k 10. výročí úmrtí básníka Ivana Martina Jirouse a v pražském knihkupectví Řehoře Samsy jsme 7. prosince 2021 připravili diskusi nad nově vydanou knihou Martina Machovce K interpretaci české podzemní a undergroundové literatury 1958.1989. Sezónu jsme zakončili 17. prosince kulturním večerem v prostorách 3KinoFest v Lucerně, kde ze svých nových knih četli Jáchym Topol a Petr Placák a hrála skupina Bobeš Band.

Vedle tištěného Babylonu spolek vydává i webový týdeník, který je aktualizován zpravidla obden. Spolek spravuje spolkové zařízení U Budyho na Libeňském ostrově, jehož součástí je i volnočasové sportoviště.

Spolek nemá žádná zaměstnance. Veškeré příjmy z jeho činnosti, prodeje časopisu, reklamy, či občerstvení jdou na zajištění provozu spolku, na nájem redakce a spolkového zařízení, na pokrytí energií, spojů a na náklady spojené s vydáváním revue Babylon (grafické práce, tisk, distribuce, účetnictví, honoráře, editorské práce). Příjmy z prodeje nestačí výdaje na činnost spolku pokrýt. Schodek se spolek snaží vyrovnat granty z oblasti kultury, především v podobě podpory vydávání časopisu Babylon, na což pravidelně spolek dostává příspěvek od ministerstva kultury. Na Babylon dostáváme též příspěvky od Darujme.cz. Všem dárcům děkujeme.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA – 2020

Přes problémy a omezení, v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními vlády, se nám v loňském roce podařilo vydat všechna plánovaná čísla revue Babylon, udržet webovou podobu revue a realizovat i plánované kulturní akcí, i když s omezením, která vyplývala z vládních nařízení.

V prvním čísle Babylonu loňského roku jsme u příležitosti vydání knihy Diář doktora z Mrnic přinesli obsáhlý rozhovor s jejím autorem Martinem Stráským – o sociálních sítích a ztrátě schopnosti komunikovat a o newyorské komunitě Čechů, mezi kterými Stránský vyrůstal, jako byli novináři a publicisté Pavel Tigrid a Ferdinand Peroutka, nebo Karel Steinbach, mecenáš umění, člen pátečních schůzek u bří Čapků. David Bartoň recenzoval v nakladatelství Argo vydanou knihu anglického esejisty Eliota Křesťan, kritik a básník, Vojtěch Pokorný, spoluautor knihy o obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, napsal článek o peripetiích, kterou celý projekt provázely, zatímco Josef Mlejnek zaktualizoval Wellsův román z roku 1908 Válka ve vzduchu, ve kterém válečné kataklyzma způsobí hospodářský i sociální rozvrat a řádění epidemií.

Přílohu čísla otevřel rozhovor s Jiřím Gruntorádem, ředitelem knihovny Libri Prohibiti, který za minulého režimu dostal psychopatický trest čtyři roky vězení a tři roky ochranného dohledu za to, že rozepisoval a vydával básně Bohuslava Reynka a Jaroslava Seiferta. Viki Shock představil čtenářům punkovou poesii skupiny V. T. Martin a vyzpovídal jejího frontmana Milivoje Čadeka, alias Čedoka. U příležitosti úmrtí nepřehlédnutelné postavy ruské literární i veřejné scény Eduarda Limonova, s kterým kdysi Babylon dělal rozhovor, vybral a přeložil Jan Machonin kapitolu z jeho poslední, posmrtně vydané knihy Stařík cestuje. Ukázku z hebrejského originálu Spielvogel, Spielvogel autora profesora hebrejské literatury Matana Hermoniho pro Babylon vybrala a přeložila Michaela Rozov.

V druhém čísle Babylonu vyšel obsáhlý rozhovor s překladatelem české literatury do angličtiny Gerrym Turnerem, kterého kdysi zhrzená láska zavála do Prahy a stal se členem skupiny nezávislých výtvarníků a básníků Křižovnické školy humoru bez vtipu. Ve stejném čísle Petr Placák polemizuje s Miroslavem Vodrážkovou o undergroundovém básníkovi Egonu Bondym, o jeho pojetí jeho díla a jeho spolupráci s StB. Přílohu uvozuje profilový rozhovor s básníkem a hudebníkem  Vratislavem Brabencem, kterému vyšla nová kniha, doplněný o ukázku z jeho nejnovější tvorby. Severočeského básníka Daniela Hradeckého a jeho tvorbu čtenářům představil Jáchym Topol.

Číslo tři začíná obsáhlým rozhovorem s Věrou Roubalovou-Kostlánovou, signatářkou Charty 77, která pochází z židovské komunistické rodiny, což bylo trauma dvojí – každé jinak. David Bartoň čtenářům představil v Triádě čerstvě vydané Zápisníky katolického nonkonformního myslitele Jiřího Němce.

Číslo bylo tematicky zaměřené na vietnamskou literaturu a komunitu, žijící v České republice. Připravili jsme ukázku z románu Země dětství vietnamského spisovatele Thu Hien Vua, který strávil devět let v komunistickém vězení, ve kterém román tajně psal na motáky, které pak pašoval s pomocí příbuzných ven. Tematické číslo dále přineslo poému Nguyen Duya o době, kdy se „falešné idoly škvířily jako cibule v sádle a útroby odolávaly pokušení si nad tím nahlas odříhnout“, a verše Bùi Cháta, a pak skvělé povídky Nguyễn Huy Thiệpa v překladu Petra Komerse, odehrávající se v horské vesnici severozápadního Vietnamu, kam byl autor jako nepohodlný poslán učit z Hanoje. U příležitosti nového vydání písňových textů Čárlího Soukupa jsme se známého písničkáře zeptali na jeho životní osudy – včetně jeho mnohaletého pobytu v australské buši poté, co ho komunisté vyštvali ze země.

Čtvrté číslo revue přineslo rozhovor se spisovatelem Ivanem Binarem, kterému právě vyšly paměti. V čísle mj. vyšel aktualizovaný soupis tuzemských morových ran z pera výtvarníka a literáta Jiřího Mezřického, jehož otec byl veterinář a autor měl různé epidemie z první ruky. Stanislav Škoda napsal v recenzi na knihu Andrése Trapiella o španělských intelektuálech za občanské války a v čísle je i přetištěna povedená bakalářská práce Mikuláše Mináře na FF UK, ve které srovnává poesii Ivana Martina Jirouse a s poesií barokní, s Bondym a s Reynkem. V čísle se nachází i obsáhlý rozhovor s Jaroslavem Javorským, který strávil dlouhá léta coby „špion“ ve vězení ve Valdicích a sepsal o tom paměti.

V příloze jsme pak přinesli básnický debut výtvarnice Phily Primus a povídku Jiřího Navrátila Poslední Vánoce pana Maniaka, sociálku ne jen pro dny sváteční. V čísle jsou rovněž básně a texty Josefa Straky, Ivany Myškové, Sylvy Fischerové, Václava Kahudy, Kamila Boušky, Betyny Landovské a Petra Pazdery Payneho, kteří vystoupili na literární večeru pořádaném Babylonem v září loňského roku na Libeňském ostrově.

Kromě výše uvedeného jsme v říjnu loňského roku uspořádali v KC Kaštan vietnamsko-český kulturní večer, na kterém vystoupila řada vietnamských a českých literátů a hudebníků. V lednu loňského roku jsme pořádali kulturní večer v malostranském klubu Šatlava, na kterém jsme předali socioložce Jiřině Šiklové Cenu Ferdinanda Dobrotivého, kterou udílí redakce Babylonu každoročně. V březnu loňského roku jsme se spolkem Haj Hou pořádali literární výlet se čtením, který byl zakončen vernisáží děl slovinského výtvarníka a poustevníka Boruta. Na Libeňském ostrově jsme pořádali sochařské symposium k poctě nedávno zemřelého sochaře Davida Janoucha. V listopadu pak Babylon organizoval kulturní večer k poctě básníka Ivana Martina Jirouse, včetně poutě k jeho hrobu v Kostelním Vydří.

Vedle spolupráce na řadě dalších kulturních akcích a aktivitách vydáváme týdeník Babylonrevue.cz, který přináší zprávy z kultury, recenze, úvahy, komentáře, eseje, poesii, ukázky z literárních děl, a který je aktualizován 2 x týdně.

Revue Babylon stojí mimo a zavedený literární či intelektuální provoz. Fungujeme napříč společností, oslovujeme studenty, stejně jako důchodce, intelektuály z měst, stejně jako venkovské elity, které nemají kontakty do kulturních center země. Spíš než o zavedené a všemi uznávané kulturní veličiny nám jde o život, texty, básně, myšlenky, které jsou autentické, byť se třeba po formální stránce jeví neuměle.

Babylon, který děláme ve svém volném čase (revue nikoho nezaměstnává), je ze třetiny financován z prodeje a z předplatného, ze třetiny z příjmů z reklamy a z darů a zbylá třetina je pak pokryta granty, především MK ČR.

V současné době máme náklad 3 000 výtisků, z čehož dvě třetiny odebírají distributoři, kteří Babylon nabízejí na různých kulturních a společenských akcích, koncertech, výstavách… po celé zemi. Zbytek pak tvoří předplatné a několik set kusů je – s určitou časovou prodlevou – volně k rozebrání na alma mater Babylonu, Universitě Karlově, především na její Filosofické fakultě, a také v Národní knihovně v Klementinu.

Opakovaně se setkáváme s reakcemi lidí, kteří měli Babylon poprvé v ruce a byli časopisem, o jehož existenci dosud nevěděli, nadšeni. Rok od roku nám roste počet předplatitelů, kterých je v současné době bez mála šest set.

Revue je především propagována na našich webových stránkách a na sociálních sítích, především na FB. Počet návštěvníků webových stránek revue se pohybuje kolem 20 000 za měsíc.

V současné době nám 200 tisícová dotace ze strany MK ČR zajišťuje minimální chod redakce, kde ovšem řada prací, i část honorářů, není hrazena a je prováděna na bázi dobrovolnosti.

Velkou změnou bylo přestěhování redakce koncem minulého roku z Vinohrad do Libně, kde budeme mít poloviční nájem a lepší zázemí. Výhledově chceme v místě nové působnosti provozovat kulturní klub, kde by se pořádaly výstavy, koncerty, literární čtení…