Kontakt

Blanická 15
120 00 Královské Vinohrady, Praha 2
E-mail: info@babylonrevue.cz

Telefon: +420 606 618 153

Vydavatel: Studentský spolek Babylon
Moravská 46, 120 00 Praha 2
IČO 63830523
Registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: II/s – OS/1-28 255/95-R
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Vinohradská 112, 130 00 Praha 3
číslo účtu 1935 79 6379 – 0800