Bez odlišnosti by byla nuda

Ohlédnutí za Erazimem Kohákem

V sobotu 8. února zemřel v 86 letech filosof a teolog, profesor Erazim Kohák. Jeho rodiče, spolupracovníci prezidenta Masaryka a nekomunističtí protinacističtí odbojáři emigrovali se synem po únoru 1948 do Německa a po půldruhém roce odešli do USA. V Americe začal Kohák studovat na Colgateově universitě v New Hampshire, v roce 1954 dostal stipendium na Yaleově universitě, kde získal i doktorát filosofie. Jako asistent nastoupil na universitu v Bostonu, kde posléze získá profesuru. Je členem sociální demokracie a ekologických organizací. Překládá  do angličtiny Masarykovu Otázku sociální, věnuje se Rádlovi i Patočkovi, vydává jeho životopis. V roce 1968 navštíví Československo, ale včas se mu podaří vrátit do USA. Ilegální cestou k nám posílá zakázanou literaturu.

Po 17. listopadu 1989 se vrací do Československa, aby pomohl znovu ustanovit naši filosofii. Nejdříve střídavě přednáší v Bostonu a na FF UK v Praze, nakonec se zde usazuje trvale. Mezi studenty je velice oblíbený, v odborné veřejnosti žijí dodnes např. jeho spory s prof. Hejdánkem, Jakubem Trojanem a Šimsou.

Je členem Rady České televize, Centra globálních studií Filozofického ústavu AV, anglikánské církve, Klimentského sboru Československé církve husitské, Hnutí Duha, Dětí země, Společnosti pro trvalé udržení života. Publikuje v odborných i populárních časopisech, úzce spolupracuje s česko-slovenským časopisem Mosty, který pokračuje dodnes jako součást olomouckých Listů. Česky vycházejí jeho práce Jan Patočka: Filozofický životopis, Průvodce po demokracii, Zelená svatozář, Poutník po hvězdách, Hesla mladých svišťů, Pražské přednášky a přirozený svět, Oheň a hvězdy. Dostává cenu Josefa Vavrouška, Medaili za zásluhy, Stříbrnou medaili senátu, Řád TGM 1. třídy.

Dovedl se srozumitelně vyjadřovat k současným problémům. V jednom rozhovoru mluví o problému přijímání uprchlíků: „Lidi je nikdy neviděli rádi, ten problém tu byl odjakživa. Ale kdykoli se povedlo otevřít jim náruč a přijmout je, vždycky to přineslo prospěch. Nemáme se bát odlišnosti, bez ní by byla nuda. Islám vznikl přece ze stejných kořenů. S menšinami musíme mít trpělivost.“

To je jeden z odkazů filosofa Erazima Koháka našemu dnešku.