Čeští spojenci islámských teroristů

Foto Petr Horčička

Spektakulární teroristické činy islamistických fanatiků ve Francii vyvolaly na sociálních sítích vlnu nenávisti proti islámu, což je lidsky pochopitelné, pokud se ovšem neptáme, cui bono. Nesouhlasné reakce vyvolalo ale i společné prohlášení slovenských muslimů, židů a křesťanů, kteří – vycházejíce z neblahé dějinné zkušenosti – apelují na umírněnost. Podle jedněch kritiků jsou obdobné výzvy nesmyslné, protože pachatelů se vůbec nedotknou.

Jenže ta výzva se ani v nejmenším neobrací na pachatele – ty je možno odstřelit, a když zdvihnou ruce, tak se třeba i přemoci a přenechat je soudu. Prohlášení je určeno nám, většinové společnosti, abychom se nenechali svést a nechovali se podle předem daného a osvědčeného teroristického scénáře.

I když v těchto případech jde podle všeho o útoky osamělých frustrátů, podstata terorismu, ať už se zaštiťuje islámem, nebo třeba dědou Mrázem, je stále stejná: vzbudit nenávist, vyvolat konflikt, chaos, válku… Na to, aby něco podobného rozpoutali, nemají teroristé ovšem sílu – musí to za ně udělat vystrašená společnost sama. Spektakulární teroristické činy útočí především na lidskou psychiku, mají v lidech vyvolat pocit nebezpečí, zradikalizovat umírněné, rozdělit společnost, postavit ji proti sobě a především vytvořit nepřítele, kterého je možno dehumanizovat, aby ho šlo bez vážnější psychické újmy zlikvidovat, a tím si spolupachatele zavázat. Je to stará taktika, jak ji učil otec moderního terorismu Lenin bolševiky a od nich to pak odkoukali nacisté, takže islamisté si nemusejí nic vymýšlet. Lidé, kteří troubí do boje na obranu křesťanské civilisace proti islámskému nebezpečí, se chovají přesně v intencích teroristů – ohrožují sami sebe, respektive svět, který údajně brání.

Dvě největší zla minulého století, nacismus a komunismus, která měla potenciál zničit naši civilisaci, a jejichž dědictví je zde stále přítomno, doutná v metamorfozované podobě pod povrchem, jsou produkty „křesťanské“ civilisace, které jsme po dlouhá desetiletí úspěšně exportovali po celém světě, včetně v porovnání s Evropou nevinného světa islámu. Desítky milionů křesťanů, miliony Židů a hekatomby dalších lidí zavraždily nebo utýraly režimy, které se zrodily v lůně křesťanské kultury nebo z ní čerpaly, přičemž jim k moci nepomohli bradatí islámští fanatici, ale spořádaný pan Novák ve fraku a v kravatě, který třeba chodil se ženou v neděli do kostela.

Jak to velmi dobře známe z našich dějin, zfanatizovat se dají všichni stejně dobře (nebo špatně), ať jde o Čechy nebo Němce, staré nebo mladé, chlapy nebo ženské – záleží na okolnostech. I když se to jeví jako idiotské, je třeba stále dokola zdůrazňovat, že hranice mezi zlemdobrem není hranice etnická, náboženská, sociální…, ale vede uvnitř každé lidské societas, každého z nás. (Přívlastky českýislámský z titulku to mají podtrhnout: mají stejnou výpovědní hodnotu, jakou má španělská chřipka, nebo vídeňský řízek. Tedy nulovou.)