Glajchšaltace médií na Ficově Slovensku

Foto Estúdio Horácio Novais / Art Library Fundação Calouste Gulbenkian

Prohlášení poroty Ceny Františka Kriegla a osobností českého veřejného života, novinářů, televizních profesionálů a odpůrců totalitního režimu k situaci kolem veřejnoprávní RTVS na Slovensku.

Porota Ceny Františka Kriegla, kterou uděluje Nadace Charty 77, vědoma si svých nejlepších tradic a závazků, vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokusy současné slovenské vlády získat pod kontrolu média veřejné služby. Svobodná, pluralitní a nezávislá média představují v demokratické společnosti nezpochybnitelnou kontrolu moci, a proto by měla být od této moci jasně oddělena.

Kroky slovenské vládní moci zpochybňují právo občanů mít svobodný přístup ke kontrole práce jimi volených zástupců. Urychlené pokusy o změnu zákona, změnu veřejné kontroly a odstranění vedení Rozhlasu a televize Slovenska, několik let před vypršením jejich zákonně nabytého mandátu, jsou jednoznačně v rozporu s evropskou legislativou i s demokratickými principy a hodnotami, na kterých byla Slovenská republika konstituována po pádu totality. V důsledcích jsou tyto pokusy namířeny proti občanům Slovenské republiky. Vnímáme to jako snahu o zabrání veřejného prostoru, což nelze chápat jinak, než jako přeměnu demokracie v autoritativní režim. Jsou to tedy občané – posluchači a diváci Rozhlasu a televize Slovenska, proti kterým se tyto kroky politiků nešťastně obrátí.

Jsme si vědomi, že nemůžeme zasahovat do rozhodování zvolených slovenských zástupců, současně však věříme, že vláda a Parlament Slovenské republiky si uvědomují, že sdílíme společné zápasy o demokracii a svobodu více, než kterékoliv jiné dva evropské státy. Věříme, že nechtějí eskalovat napětí ve slovenské společnosti, ani poškozovat budoucnost Slovenska v demokratické Evropě tím, že veřejnoprávní RTVS bude objektem mocenského rozhodování a zvůle.

⃰   titulek je redakční

Břetislav Rychlík – režisér, vysokoškolský učitel

Saša Uhlová předsedkyně poroty – novinářka

Martin Groman – novinář, publicista

Jana Horváthová – historička, ředitelka Muzea romské kultury

Petra Procházková – novinářka

Stanislav Pavlín – člen Správní rady Nadace Charty 77

Marek Orko Vácha – kněz, spisovatel, pedagog

Jaroslav Veis – novinář, spisovatel

 

K prohlášení se připojují:

Olga Sommerová – režisérka

Helena Třeštíková – režisérka

Milan Uhde – dramatik, bývalý ministr kultury, signatář Charty 77

Jan Hřebejk – režisér

Tomáš Halík – duchovní, vyučující na UK Praha

Zdeněk Svěrák – herec, scénárista

Boleslav Polívka – herec, divadelní principál

Jan Svěrák – režisér

Monika Rychlíková – producentka, režisérka

Petr Minařík – umělecký ředitel Měsíce autorského čtení, nakladatelství Větrné mlýny

Pavel Řehořík – nakladatelství Větrné mlýny

Viktor Parkán – signatář Charty 77

Petr Placák – disident, spisovatel

Karel Steigerwald – dramatik, publicista

Roman Vávra – filmový režisér

Jiří Gruntorád – politický vězeň, signatář Charty 77

Jan Bednář – bývalý předseda Rady televize, novinář, signatář Charty 77

Jaroslav Suk – signatář Charty 77, lingvista

Vladimír Drápal – vydavatel Guerilla Records

Eliška Wagnerová – právnička, emeritní soudkyně Ústavního soudu

Hana Ulrychová – zpěvačka

Hana Svanovská – publicistka

Jan Svačina – kritik a publicista

Barbora Antonová – ředitelka Vesny, překladatelka

Jiří Kratochvil – spisovatel, signatář Charty 77

Jan Vaculík – podnikatel

Bohumil Kos – ekonom

Rene Kuhn – bývalý předseda Rady České televize

Aleš Máchal – ekopedagog

Vladimír Hanzel – publicista

Josef Kordík – kněz, signatář Charty 77

Přemysl Fialka – fotograf, signatář Charty 77

Tereza Petišková – historička umění, ředitelka Domu umění Brno

Josef Holcman – spisovatel

Jiří Tichý – výtvarný kurátor, signatář Charty 77

Petr Oslzlý – dramaturg, vysokoškolský učitel,  emeritní rektor JAMU

Ivan Binar – novinář a spisovatel, signatář Charty 77

Jan Bernard – filmový a divadelní teoretik a kritik, emeritní děkan FAMU

Ivo Popek – kameraman, režisér

Heřman Chromý – politický vězeň, signatář Charty 77

Mikuláš Kroupa – ředitel Post Bellum, zakladatel Paměti národa

Radim Špaček – režisér

Jana Křišťanka Hradilková – občanská aktivistka

Viktor Žárský – biolog

Monika Žárská – překladatelka

Martin Vadas – režisér, člen výkonného výboru FITESu

Jana Tomsová – filmová producentka, členka výkonného výboru FITESu

Antonín Dekoj – technik, člen FITESu

Jiří P. Kříž – divadelní kritik, publicista, člen PEN klubu

Dada Klementová – klavíristka, hudební skladatelka

David Butula – ředitel pobočky Paměť národa Jižní Morava

Ladislav Vrchovský – spisovatel

Aleš Březina – skladatel a muzikolog

Vladimír Just – divadelní historik, kritik, vysokoškolský učitel, člen PEN klubu

Bedřich Koutný – bezpečnostní poradce, signatář Charty 77

Helena Illnerová – fyziobioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky

Adam Komers – podnikatel

Liber Grubhoffer – vědecký pracovník, vysokoškolský učitel

Rostislav Tvrdík – hudebník

Zina Hamon Freundová – lektorka jazyků, signatářka Charty 77

Jitka Vodňanská – psychoterapeutka

Jan Placák – antikvář, signatář Charty 77

Anna Šabatová – bývalá ombudsmanka, signatářka Charty 77

Ivo Dostál – hydrolog

Josef Herman – šéfredaktor Divadelních novin

Milada Voborská – editorka, starostka, poslankyně (STAN) PSP

Ota Kmínek – dramaturg v.v.

Jan Gogola – vysokoškolský pedagog

Eva Kantůrková – spisovatelka, disidentka

Pavel Jungmann – nakladatel

Jan Kerbr – divadelní kritik a publicista

Katarína Vaculíková-Slobodová – dramaturgyně, scénáristka

Zdeněk Bárta – farář ČCE v.v., signatář Charty 77

Petr Gazdík – herec, režisér, umělecký šéf MD Brno

Bohumil Nekolný – pedagog DAMU

Věra Tydlitátová – signatářka Charty 77

Andrej Sulitka – důchodce

Aleš Richter – důchodce, signatář Charty 77

Vladimír Urban – důchodce

Stanislav Kubín – spisovatel, scénárista

Adéla Košková – stavební inženýr

Rut Kolínská – zakladatelka hnutí mateřských center v ČR

Jan Polouček – Paměť národa

Karel Freund – signatář Charty 77

Václav Trojan – informatik, signatář Charty 77

Tomáš Schilla – hudebník

Jan Hrušínský – divadelní principál, herec

Miluše Šplechtová – herečka

Zdeněk Primus – historik umění, spisovatel

František Kostlán – publicista, novinář

Ivan Rynda – sociální a kulturní ekolog

Věra Roubalová – psychoterapeutka, signatářka Charty 77

Vojtěch Sedláček – signatář Charty 77

Marcela Pecháčková – novinářka, publicistka

Jiří Klement – zvukové studio PIVOX

Eva Malířová – středoškolská učitelka

Martin Glaser – ředitel Národního divadla v Brně

Jan Kratochvil – sochař, ředitel Muzeum RAF a exiku

Sabina Kratochvílová – výtvarnice, malířka

Jan Kratochvil ml. – vysokoškolský učitel

Kristina Kratochvilová – novinářka, hudební manažerka