Jany z Arcu a chrámové zlaté tele

Pod názvem Dvojí metr „sluníčkářů“ uveřejnily LN „úhel pohledu“ Marka Bendy, který obvinil „sluníčkáře“ (který blb tuhle „kategorii“ vymyslel, Ovčáček?), že když byla na Slovensku obviněna jedna žena za hanobení národa, rasy a přesvědčení kvůli tomu, že dala na web video, jak močí na korán a vykřikuje k tomu protiislámská hesla, nikdo z nich se prý neozval: „Kde jsou všichni ti veřejní zastánci okázalého a nechutného řádění ruské feministické punkové skupiny Pussy Riot, jež natáčela perverzní klip v křesťanském chrámu a byla za to státními úřady potrestána? Kde jste, vy hysteričtí zastánci Pussy Riot? Proč teď mlčíte?“ ptal se poněkud hystericky Benda.

Jeden obrovský kágébácký kýč. foto Pixabay

Odpověděl mu, rovněž v LN (11.3.2017), Karel Schwarzenberg: Děvčata z Pussy Riot při svých výstupech nikdy nešířila nenávist a nikdy nehanobila například Písmo svaté. V jejich modlitbě, kterou svého času v moskevském chrámu přednesla, prosí Bohorodičku, aby je zbavila V. V. Putina. To snad není v rozporu s křesťanstvím… A v tom je ten zásadní rozdíl. Já jsem přesvědčen o tom, že Pánu Bohu příliš nevadí, když se nějaká holka svlékne, ale vadí mu velice, šíří-li někdo nenávist, ať je to proti židům, křesťanům, muslimům, nebo komukoliv jinému. V tom je případ oné Slovenky a Pussy Riot zcela rozdílný a to je důvod, proč musíme bránit Pussy Riot a proč je mi líto, že se ona Slovenka dopustila nenávistných činů.“

To je přesné. Benda ovšem mluví v souvislosti s moskevskými punkerkami o blasfemii – ano, blasfemie to byla, nebetyčná: předchůdkyně KGB vyhodila chrám Krista Spasitele do povětří, a ta samá parta v těch samých intencích pak po roce 1991 znovu vystavěný chrám začala využívat ke své propagaci. Když se dnes potomci KGB staví do role patronů pravoslaví, je to ve stejném „duchu“, jako když ještě nedávno bojovali proti náboženskému tmářství. Z moskevského chrámu Krista Spasitele se stalo kremelské zlaté tele – pozlacená mramorová nevkusná blasfemie ateistického, post kágébáckého kremelského režimu, který se svým příznačným cynismem zneužívá náboženské cítění lidí k legitimizaci své zcela bezbožné, mafiánské moci. Členky Pussy Riot s jejich punkovou modlitbou za vymítání ďábla z Kremlu jsou v porovnání s tím novodobými Janami z Arcu.

Knížecí postoj je v tomto punktu postoj křesťanský, zatímco poslanec Benda, který se pokusil na případu Pussy Riot před veřejností představit jako ten správný konzervativec, reagoval jako klasický konstruktivně státoprávní předlistopadový svazák.