Klub přátel

Vážení,

zakládáme Klub přátel Babylonu, který od starověku znamená zmatení jazyků – abychom mohli spolu smysluplně diskutovat, přít se a někdy i souhlasit, musíme být nejdřív svobodnými individui, mluvit vlastním jazykem, s jehož pomocí – na základě tradice, vědomí kulturní kontinuity, posílené o vlastní zkušenost – se pak dobíráme věcí obecných. Svobodně se vyjadřovat a šířit informace, snažit se je zasadit na správné místo myšlenkové šachovnice, je dnes stejně osvobozující zážitek, jako tomu bylo před listopadem 89. Babylon je podobně jako kdysi samizdat založen na svépomoci: veškeré s Vaší pomocí sebrané finanční prostředky jsou použity výhradně na krytí části nákladů, spojených s provozem redakce a výrobou časopisu. Zbytek je hrazen z předplatného, inzerce a grantů.

Staňte se členy Klubu přátel Babylonu, podpořte mnohost jazyků. Má to smysl.


Petr Placák

 

 

Pro členy klubu je připraveno  • Babylonské horské symposium (víkendové podzimní setkání okolo sv. Václava členů redakční rady a klubu přátel v Turnovské chatě na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, bohatý kulturní a sportovní program)
  • Účast na na tradičních akcích Babylonu (listopadová svatomartinská Magorská pouť ze Staré Říše do Kostelního Vydří, Tříkrálový lednový pochod Za monarchii s předáním ceny Ferdinanda Dobrotivého)
  • Roční předplatné 4 čísel časopisu Babylon
  • Májové setkání s redakční radou Babylonu na začátku sezóny „U Budyho“ na Libeňském ostrově, kde má redakce klubovnu (nohejbalový turnaj, koncert, recitace, oheň)
  • Aktuální Babylon v předstihu před tištěnou verzí ve formátu pdf do Vašeho počítače nebo telefonu

 

Přihlaste se do klubu

Členem klubu se stáváte pravidelným měsíčním přispíváním. Členem klubu může být jednotlivec i právnická osoba.Poukázáním jednorázového daru (příspěvku) se stáváte váženým podporovatelem Babylonu.

Kontakty pro dárce
E-mail: info@babylonrevue.cz