Babylonská věž

Literatura národnostních menšin v České republice a v Norsku 2021/23

Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.

Genesis, 11, 6-7

Podobně jako biblické vyhnání z ráje můžeme i babylonské zmatení jazyků, rozdělení lidstva a vznik národů chápat jako výzvu – úkol, který před nás postavily dějiny, abychom se naučili spolunažívat ve své různorodosti, a skrze druhé a jiné poznali a nahlédli sami sebe. Dialog kultur je základem lidské civilisace. Menšiny jsou vizitkou každé většiny.

Projekt Babylonská věž revue Babylon je věnován literární tvorbě menšinových kultur v České republice –  romské, vietnamské, rusínské a jejich pozici ve většinové společnosti. Projekt má za cíl podpořit kulturu menšin v ČR, která je důležitým faktorem jejich sociálního etablování ve společnosti. Zároveň ji chce představit české veřejnosti, která má o životě minorit často mlhavé či zkreslené představy, aniž by tušila, že za obzorem jejího zájmu existují svébytné a živé kultury, které mohou většinovou společnost v mnohém obohatit. V sérii literárních večerů se české veřejnosti představí kvalitní díla zavedených i začínajících mladých talentovaných autorů z prostředí výše uvedených kulturních menšin, spojených s českým prostředím, přičemž tématem večerů bude mimo jiné i reflexe české většiny v menšinových kulturách. Interdisciplinární umělecké akce-literární večery a inscenovaná literární čtení doplní workshopy, konference, diskuse. Spolupráce s norskými menšinovými literárními spolky zároveň umožní porovnat situaci v České republice a v Norsku.

Projekt vyvrcholí Festivalem menšinových kultur, kde se setkají tvůrci projektu, spisovatelé menšinových literatur a čeští autoři. Výsledky aktivit budou zveřejněny v pěti tematických číslech literárního časopisu Babylon, zaměřených na jednotlivé menšinové literatury v ČR, jedno číslo bude věnováno literární tvorbě norských menšin, Sámi a Romů a jedno shrne výsledky projektu a závěrečného festivalu. Projekt bude završen publikací, sestavenou z rozhovorů s autory z jednotlivých menšin, kteří budou na projektu participovat. Rozhovory budou doplněny o ukázky z jejich tvorby včetně povídek, esejů, básní na téma vztahu k většinové společnosti.

Tower of Babel

Literature of Ethnic Minorities in the Czech Republic and in Norway 2021/23

The project Tower of Babel is devoted to literary production of minority cultures in the Czech Republic, Roma, Vietnamese, Ruthenian, and their position in the majority society. Co-operation with Norwegian minority literature associations will make it possible to compare the situation in the Czech Republic and Norway. The project aims at promoting the culture of minorities in the Czech Republic which is an important factor in the social wellbeing of these minorities in society. At the same time, it is the objective to introduce this culture to the Czech public which has vague ideas about the life of minorities without realizing that beyond the horizon of its interests, there are distinctive cultures that can enrich the majority society. Through a series of literary evenings, literature works by authors from the cultural minorities associated with the Czech environment will be presented to the Czech public, with the overall topic being the reflection of the Czech majority in the minority cultures. Interdisciplinary art events – literary evenings – will be complemented with workshops, conference and discussions. The project will culminate at the Festival of Minority Cultures, where project creators will meet. The results of the activities will be published in five thematic issues of the literary magazine Babylon. Three issues will focus on the three minority literatures in the Czech Republic, while one issue will be devoted to the literary work of Norwegian minorities, Sami and Roma, and one will summarize the results of the project. The final output will be a book by writer Petr Placák which will be composed of interviews with minority authors living in the Czech Republic and revolve around their relationship with the majority society. The interviews will be supplemented with works by minority authors. The topic will be confronted with interviews and examples from works of Norwegian minority authors, including their relationship with the majority society.

Most of the activities will take place in the capital city of Prague, literary events will use the premises and cooperation provided by the Václav Havel Library. The artistic events, attended by Norwegian writers representing Norwegian ethnic minorities, will be held at the DOX Center for Contemporary Art. The closing artistic ceremony of the Minority Culture Festival will take place at DOX as well. The project will include several trips to the so-called socially excluded localities of northern Bohemia and northern Moravia (Most, Teplice, Ostrava, Ústí nad Labem) as well as to the Karlovy Vary Region or Písnice, where Vietnamese community is concentrated. Thematic issues of the literary magazine Babylon will be distributed throughout Czech universities, and the book will be available through the Kosmas distribution network in bookstores all over the Czech Republic. During the project, a trip to Norway will be organized, where meetings with partners will take place, and interviews with authors from minority cultures will be held.
One of the main problems of modern civilization is the atomisation of society, the breaking of the social ties that formed for generations, and the uprootedness associated with it. Minority cultures are primarily at risk of this development.

The promotion of the diversity of views, contents, and traditions is the basis of the functioning of an open society and a prerequisite for its successful functioning; it is also the content of Babylon’s cultural activities. And it is the aim of this project.

The biblical confusion of languages in Babylon can be seen as a challenge placed in front of us by God, history, art … so that we learn to co-exist amidst our diversities. To honour and respect others through ourselves and our traditions regardless of origin, status or religion.

Rusíni

Romové

Ukrajinci

Sámové

Festival kultur

Babylonská věž