Slovníček ruských paradoxů

Historička, politoložka a analytička Brookings Institutions Lilja Ševcová, která žije v Moskvě, sestavila užitečného průvodce některými pojmy, jichž používají Rusové a analytici Ruska…

l. Vladimir Putin – ztělesnění systému ruské autokracie ve fázi rozkladu. Životnost této personifikace je nepřímo úměrná délce trvání každé takové personifikace.

2. Obleva – sen liberálů, věřících, že se všemohoucnost sama vykastruje; dodatečný způsob legitimizace moci.

3. Korupce – v autokracii, která slučuje moc a majetek, je korupce nemožná. Proto se Alexej Navalnyj mýlí: premiér Medveděv není zkorumpovaný, je systémový politik.

4. Politická analýza porusku – ochota vidět v nápodobě demokracie šanci na její vývoj, která uspokojuje sovětskou potřebu optimismu a neškodí stávající moci.

5. Ruský intelektuál – zajišťuje moci příznivé vzezření, neboť ji kritizuje způsobem, který tuto moc nepoškodí.

6. Ukrajina – objekt pro vyřešení ruských národních komplexů a fobií a test schopnosti Západu reagovat.

7. Amerika – umožňuje ruským úřadům a společnosti cítit se silní, aniž by hrozila odveta za výtržnictví a rozbíjení oken.

8. Německo – ekonomický obr pokoušející se tvářit jako politický trpaslík, protože se bojí vyvolávat vzpomínky na minulost.

9. EU po bruselsku – loď, kterou její posádka přestala ovládat, ale ještě o tom neví.

10. Trumpismus – vzpoura proti dlouhodobým elitám. Problém je, že začala dřív, než se zformovaly nové elity.

11. „Ruský faktor“ v Americe – schopnost Kremlu zdiskreditovat demokratické procesy, ale ještě víc důsledek toho, že si americký establishment půjčuje ruský zvyk vést politický boj poukazováním na nepřítele.

12. Svět bez USA v roli hegemona – darwinovský svět boje všech proti všem, který přiměje všechny (včetně Ruska) snít o návratu Pax Americana.

13. Feminismus – odpoutání pozornosti od boje za práva všech ve společnosti zbavené práv.

14. Ruská autokracie – všemoc trpící bezmocností vůči všemu, co se netýká jejích zájmů.

15. Oligarchové – velvyslanci moci, sloužící jejím potřebám.

Přeloženo ze serveru Novoje Vremja

Moskva, 2014, foto ppl