20 000 stran pod mořem

O údajném zastavení trestního stíhání proti Andreji Babišovi v kauze Čapí hnízdo se vlastně nedá nic napsat. Sama informace se na veřejnost dostala prazvláštním způsobem. Státní zástupce Jaroslav Šaroch neuspořádal tiskovou konferenci, oznámení se neobjevilo na nějaké úřední tabuli, nevybubnoval ho na Staromáku úřední tambor. Dozvěděli jsme se to únikem do médií. S tím, že Šarochovo rozhodnutí (či možná jen návrh na rozhodnutí? změnu právního názoru?) budou ještě přezkoumávat jeho nadřízení, kteří mohou celou kauzu vrátit do hry.

V moři faktografie, kterou lze vykládat různě, jak se komu hodí… Foto: Babylon Picture Company.

Snad nejzajímavější a nejpodstatnější je informace, že trestní spis má na 20 000 stran. Což je drtivý objem, bez šance, aby ho jeden člověk, i kdyby měl spis k dispozici, v rozumné době přečetl a zachoval si zdravý rozum. Z věcného hlediska tudíž tápeme v tmách, neboť stejně nevíme, jakou právní konstrukci vyšetřovatel použil, o co ji opíral, jak reálná byla možnost prosadit ji u soudu. Vyvedení menší firmy, která nabrala dotaci, a posléze její převedení zpět pod firmu větší, tedy pod Agrofert, jež coby větší firma na onu dotaci neměla nárok, podle všeho proběhlo. Šlo ale o trestný čin? Nebo, přesněji řečeno: lze u soudu u této operace opravdu prokázat trestnou činnost? Na takto položenou otázku nezná odpověď asi skoro nikdo. Lidé, kteří se na případu nějak podílejí a mají alespoň mlhavou představu o obsahu oněch 20 000 stran, mohou možná odhadnout pravděpodobnost toho, zda ano, či ne. Nic víc.

Pokud skutečně dojde k zastavení trestního stíhání, měl by Jaroslav Šaroch (popřípadě jeho nadřízení) veřejnosti jasně vysvětlit, proč rozhodl tak, jak rozhodl. Ale – je vůbec možné předestřít nějaké „jasné vysvětlení“, jemuž by rozuměl skoro každý občan? Není každá, i třebas dobře míněná snaha, předem odsouzena k tomu, že se utopí v bažinách nesrozumitelných paragrafů a komplikovaných právních konstrukcí? V moři faktografie, kterou lze vykládat různě, jak se komu hodí, a to i z toho důvodu, že celý faktografický objem skoro nikdo nezná?

Česká společnost je ale stejně už dlouho rozdělena na dva tábory, z nichž má každý jasno, zda je Andrej Babiš padouch, nebo hrdina. Bez ohledu na reálný výsledek případu Čapí hnízdo.

Nicméně veřejnost by měla tak jako tak žádat, aby státní zastupitelství, pokud možno co nejsrozumitelněji, objasnilo, jaké důvody vedly k zastavení Babišova stíhání, či, bude-li stíhání po zásahu Šarochových nadřízených obnoveno, z jakých přesných věcných příčin se tak stalo. Žádné: vyšetřování (stíhání) skončilo, zapomeňte, ani: vyšetřování (stíhání) pokračuje, ale vy vlastně nevíte, proč.