30: Zatčená československá vlajka

Mohlo být něco více směšného a více dehonestujícího, než když stát v zastoupení bezpečnostních sborů zakročil proti své státní vlajce, kterou jsem vyvěsil 21. srpna 1988 z okna svého bytu? – Nebo snad lepší ukázka demence komunistického systému? Byl jsem potrestán za přečin proti veřejnému pořádku, protože o tom, kdy je možno státní vlajku použít, mohly rozhodnout jen příslušné orgány! Dělal jsem si legraci a odvolal se s tím, že jsem vlajku vyvěsil v den 20. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území a že jde tedy o slavnostní příležitost, při které mohou vlajku použít i tuzemští nevolníci, čili občané ČSSR. Dne 26. ledna 1989 mi přišel z národního výboru následující přípis, ve kterém mi kolaborantský režim sdělil, že 21. srpen není státní svátek! Pokutu jsem ovšem do listopadu 89 nezaplatil.  Dlužím ji Československé socialistické republice dodnes.

-ppl-