Hlas svobodného Ruska

Prohlášení občanů ČR ruské národnosti

Moskva. Foto Thomas Taylor Hammond, 1972

Vážení spoluobčané České republiky!

Teroristický akt ve Vrběticích, který byl konečně odhalen našimi bezpečnostními složkami a za jehož původce byly označeny teroristické organizace SVR a GRU, řízené Kremlem, nás, občany ČR ruské národnosti, vyznávající demokratické hodnoty, přiměl vydat následující prohlášení, které lze shrnout do několika bodů:

 • Odkaz našich předků, kteří statečně, leč neúspěšně bojovali se zločineckým bolševickým režimem a zachránili se jen díky Masarykově Ruské pomocné akci, nás zavazuje, abychom zveřejňovali pravdu o podstatě bolševického režimu, jehož obětí bylo mnohem víc než obětí obdobně zrůdného režimu nacistického.
 • Letos si budeme připomínat sté výročí zahájení Masarykovy Ruské pomocné akce. Pokud by byla současná Ruská federace demokratickou zemí, za kterou se vydává, především by poděkovala České republice za humanitární akci, jejíž rozsah nemá v dějinách obdoby. Místo toho vede s ČR hybridní válku, ovlivňuje politický život a snaží se nás oddělit od demokratických zemí sjednocených v EU a vrátit nás do postavení své kolonie, kterou jsme byli od bolševického puče v roce 1948.
 • Pronásledování ruských emigrantů zločineckou sovětskou organizací SMERŠ, jejich deportace a jejich vraždění začalo v ČSR již v květnu 1945. Ti co přežili, se snažili občanům ČSR vysvětlit zrůdnost bolševického systému, protože chtěli svoji novou vlast ušetřit utrpení, které podstoupilo Rusko. Přežilo jich ale příliš málo a jejich varování nezabránilo tomu, aby komunisté drtivě zvítězili ve volbách roku 1946, což jim umožnilo uskutečnit puč v roce 1948.
 • Zrůdnost bolševického imperiálního systému, jehož cílem bylo získání světovlády, byla v ČSR znova názorně ilustrována okupací v srpnu 1968.
 • Národy Ruska se staly první a největší obětí zločinecké ideologie. V srpnu 1991 se pokusily osvobodit a vydat cestou civilizovaného demokratického světa. Na rozdíl od poražené Třetí říše, kde vítězné mocnosti zajistily rozsáhlý a bolestivý proces denacifikace, se národům Ruska pomoci v tomto ohledu nedostalo a proces debolševizace se nekonal. Místo něj se angažovaly nadnárodní koncerny a ve spojení s místním zločineckým podsvětím byla země rozkradena. To přivedlo k moci Putina a s ním jeho kolegy z tajných služeb, kteří pomohli vytvořit současný mafiánský systém řízení. Pojem demokracie tak byl v postsovětském prostoru zcela dehonestován a země se vrací k osvědčeným totalitním metodám.
 • V důsledku těchto otřesů se mimo území RF nachází cca 30 000 000 původních obyvatel SSSR. Současný mocenský systém RF je z valné části poměrně úspěšně ovládá svoji propagandou a snaží se tyto lidi využít jako „měkkou sílu“ k prosazování zájmů současné moci, bez ohledu na zájmy hostitelských zemí.
 • V České republice demokraticky smýšlející Rusové založili v roce 2001 zájmové sdružení „Ruská tradice“, které navazuje na odkaz kulturního dědictví cca 30 000 osobností meziválečné antikomunistické emigrace. Zabývá se vydavatelskou, osvětovou a kulturní činností, pořádá rovněž mezinárodní sympózia a konference. Jejich cílem je nalézt pro současnou společnost poučení z tragické minulosti a přispět k tomu, aby se takové dějiny neopakovaly. Tato činnost vyvolala zvýšenou pozornost tajných služeb RF, která sílila úměrně návratu vládců RF k zrůdným hodnotám totalitního Sovětského svazu s jeho systémem represí a koncentračních táborů a snahou podmanit si celý svět.
 • Proti působení Ruské tradice a jejích příznivců a podporovatelů z ČR, RF a dalších zemí světa byly tajnými službami nasazeny nejen spolky krajanů RF ale i odiózní spolky a politické strany v ČR. Opakovaně usilovaly o odstranění představitelů demokratické části ruské národnostní menšiny z Rady vlády pro národnostní menšiny a vedly proti nim cílenou lživou propagandu, která poškozovala pověst ruské menšiny. Cílem bylo umlčet a isolovat pravdivé zdroje informací. Naší snahou bylo zajistit nezávislý sociologický průzkum ruskojazyčné komunity s využitím odborníků z Karlovy univerzity, tak aby menšinová politika ČR vycházela z doložitelných skutečností. Tato připravovaná aktivita ale byla zásahem nejvyšších míst zablokována. Proto se do hromadných sdělovacích prostředků dále dostávají zkreslené informace a v ČR dále úspěšně působí desítky dezinformačních portálů, jejichž úkolem je zpochybnit naši orientaci na spolupráci s demokratickými státy.

Proto se obracíme na naše spoluobčany a zejména na hromadné sdělovací prostředky, jejichž posláním je pravdivě informovat občany České republiky, odborně analyzovat a vyhodnocovat události, které ovlivňují budoucnost naší společnosti, s prosbou:

 1. Nezaměňujte oběti a pachatele. Pokuste se odlišit Rusy a ty, kteří je již před 100 lety ovládli, zneužili a dále usilují nevybíravými prostředky o ovládnutí celého světa
 2. Uvědomte si prosím, že je v zájmu všech zemí světa, které dospěly k demokratickému uspořádání, aby byl současný režim v postsovětských zemích nahrazen demokratickým zřízením. Současná opozice v RF, která o to usiluje, je příliš slabá a zranitelná a bez podpory slušných lidí z celého světa nemá šanci uspět. Možná že je eskalace napětí užitečná pro zbrojní průmysl ale pro občany rozhodně ne
 3. Naslouchejte lidem, kteří detailně znají mentalitu postsovětské společnosti a správně chápou a interpretují příčinné souvislosti toho co se děje v RF a jak se vládci RF úspěšně snaží ovlivňovat geopolitiku.
 4. Vyzvěte všechny organizace a spolky, které se deklarují jako organizace ruské národnostní menšiny podle legislativy ČR, tj. organizace občanů ČR ale i další ruskojazyčné spolky působící na území ČR aby jasně, srozumitelně a jednoznačně deklarovaly svůj postoj k demokratickým hodnotám a jejich ohrožení z institucí RF.

Tak jak jsme to tímto prohlášením učinili my, za organizaci Ruská tradice a její podporovatele.

Foto Petr Horčička