Jak nás bolševik zachránil

Aktuální internetová diskuse

Jan Placák, koláž

Minulé úterý jsem byl pozván na diskusi pořádanou Památníkem ticha k výročí nacistické okupace Československa. Dal jsem pak na FB, o čem jsem tam zhruba mluvil, načež na to reagoval historik Petr Luňák. Tady je s ním internetová diskuse, která myslím dokonala ilustruje naši nesvéprávnost a to, proč jsme po roce 1945 spadli pod sovětský protektorát a dosud jsme se z něj mentálně nevyhrabali. Nejdřív se, jako předehra, ozval Zdeněk Hovorka, „pravičák“ z ODS. -ppl-

Diskusní fórum Památníku ticha k 15. březnu 1939 dnes v primátorské rezidenci se myslím povedlo – všichni řečníci šli k jádru věci, nikdo nic neokecával, jak to bývá zvykem u řady akademiků, kteří na rozdíl od smrtelníků ví, že všechno má své ale. Já tam mimo jiné řekl, že 15. březen je datum, které nám dějiny do značné míry zatemňuje, protože jej pojímáme prizmatem německé okupace a národního ohrožení, tedy v té nejnižší rovině, ač nacismus nebyl protičeské hnutí, ani hnutí německé, ale ultra nacionální a ultra socialistické, které hledělo do budoucnosti, přičemž nacistická dynamika neměla mít žádné omezení – národy, stejně jako socialismus nebo kapitalismus měly být obětovány poté, co splní svůj účel jako nástroje ke skoku nacistů do budoucnosti.

S omezeným chápáním nacismu se pojí i obdobně omezené pojetí stalinismu. K 15. březnu je jako pandán 8. (9.) květen 1945. Vydávat jej za osvobození Československa Rudou armádou je úplně stejné jako tvrdit, že bolševiky zmučená Ukrajina byla v roce 1941 wehrmachtem osvobozena jen s tím rozdílem, že na Ukrajině výše uvedené dnes zastává 1 % tamních neonacistů, zatímco tady je „osvobození“ Rudou armádou v roce 1945 legitimní součástí většinového veřejného diskursu, učí se to ve školách, přednáší na universitách, píše se o tom v novinách a prezidenti jezdí (tedy jezdili, naštěstí) do Moskvy 9. květen 1945 oslavovat. A toto omezené tuzemské chápání dějin 20. století z roviny okupace a osvobození Československa souvisí i se současnou agresí postsovětského Ruska proti Ukrajině, za kterou neseme svůj díl odpovědnosti po desetiletí otrockým přijímáním sovětského historického narativu o 2. sv. válce, který je od A do Zet čirou ruskou imperialistickou propagandou. Ještě v roce 2004 měla tuzemská politická reprezentace (reprezentace?) potřebu přijmout v duchu kolaborantské poválečné Národní fronty zákon: Edvard Beneš se zasloužil o stát. Ano, zasloužil, a taky o jeho poválečnou destrukci: Beneš byl jeden z největších Leninových užitečných idiotů Stalina na Západě, proti kterému byl Miloš Zeman, který to taky s jeho „kamarádem“ Putinem „uměl“, břídil, naštěstí, což v žádném případě není jeho zásluha, ale jen nedostatek intelektuální kapacity tohoto chytráka nad chytráky, který přechytračil sám sebe. Amen. (Ruský tank na Staromáku v srpnu 1968.)

Zdeněk Hovorka

No mám tam k tomu Vašemu podání některá ale. Třeba – bylo za Němců na Ukrajině výrazně lépe než za Stalina? Ne, nebylo. Miliony mrtvých + plán likvidace ukrajinského národa. Bylo u nás za Gottwalda (Stalina) výrazně lépe než za Hitlera? Bylo, mrtvých tak cca 1000 × méně, plán na likvidaci českého národa nebyl.

Petr Placák

Nevím na co reagujete, povídáte si sám se sebou? – ten text je přece o něčem jiném, ale když už jsme u toho, v roce 1941, kdy vtrhl wehrmacht na Ukrajinu, měl bolševický režim už na kontě miliony popravených, umučených a utýraných Ukrajinců, bezprostředně po válce nechal Stalin poslat do gulagu statisíce „osvobozených“ lidí, kteří se provinili jen svou národnostní nebo sociálním postavením, včetně desetitisíců Čechoslováků (Slováků), a taky vojáků RA, kde jich značná část zahynula, zatímco v rámci strategie uchvátit co největší území posílala Moskva do zahraničí statisíce tun obilí, zatímco v centrálních oblastech Ruska chcíplo hlady dva miliony lidí, a na v rámci „osvobození“ Československa anektované Podkarpatské Rusi zavedli bolševici režim, který měl genocidní charakter a byl v řadě věcí horší než nacistický protektorát: desetitisíce Rusínů, celá jejich elita byla poslána do gulagu, všichni ti, kteří měli nějaké funkce za Masarykovy 1. republiky, byli pozavíráni, umučeni, povražděni, rusínské školy byly zavřeny, rusínský jazyk byl zakázán stejně jako „rusínské“ řecko-katolické náboženství…, a to se nedělo za války, ale v době míru, tedy bolševického miru, který má celkově na svědomí 3 x víc oběti než nacisti

Zdeněk Hovorka

To všechno je pochopitelně pravda! Já jen říkám, že celkově byl u nás Hitlerův režim mnohem vražednější než ten Gottwaldo- Stalinův. Proto i, přes vše co píšete, bylo i osvobození RA pro KSČ ve volbách 1946 bonusem! Někde jinde (Pobaltí, Rumunsko etc.) mají zase jiné zkušenosti.

Petr Lunak

Myslím, že se Vám, při vší úctě, vytratil zcela zásadní rasový moment německého nacismu. Rudá armáda zcela jistě nepřinesla svobodu, ale zachránila mnoho národů včetně Čechů před vyhlazením. A na Ukrajině připravoval Hitler vyhlazení 30 miliónů rasově méněcenných lidí a kolonizaci etnickými Němci – což by bývalo trumflo i holodomor.

Petr Placák

Komunisté nic nepřipravovali, za to podle některých autorů vyhladili 100 milionů lidí i bez rasového momentu, i když ten uplatňovali (uplatňují) taky, ať už v Kambodži nebo Číně. Navíc si nemyslím, že rasismus bylo to zásadní, co nacismus určovalo, i když se to tak v dané době jevilo: podle mne to bylo obdobně titánské hnutí jako byli bolševici, které chtělo na troskách starého světa vybudovat zcela novou společnost, nového člověka zbaveného „dědičného hříchu“ stejně jako dědičných nemocí, a to pomocí vědeckotechnologického rozvoje – teror měl fungovat jen v první fázi. Spíše než o rasismus šlo o biotechnologii: podle „rasových“ měřítek neodpovídalo lidskému materiálu, s jehož pomocí chtěli nacisté budovat novou společnost, 75% Němců a například sudetští Němci byli horší biologický materiál než Češi… To fakt nebyl obyčejný zločinný režim.

Petr Lunak

Dovoluji si nesouhlasit, rasový podtext byl zcela zásadní tak jako u komunismu moment třídní. To samozřejmě neznamená, že by bolševici měli problém s likvidací ras, viz např Čečence nebo Krymské Tatary, které kolektivně označili za třídní nepřátele. Ale to je trochu mimoběžné s tím, o čem se tu bavíme — šmahem stavět rovnítko mezi 15.3. a poúnorovou diktaturu (nebo dokonce i léta 1945-1948) je podle mého skromného názoru hodně mimo mísu

Petr Placák

Mimo mísu jste především vy: základní problém diskutujících na internetu je, že nereagují na text, ale ventilují na veřejnosti „poznatky“, které mají na svém hard discu, v hlavě, uloženo z komunistické či postkomunistické školy (výchovy): pandán je něco zcela jiného než „rovná se“. Ale když už jsme u toho, „rasismus“ stejně jako „třídní boj“ platil jen pro starou, buržoasní, dekadentní, myšlenkově i kulturně upadlou, celkově nezdravou společnost, která patřila podle těchto moderních gnostických hnutí na smetiště dějin, jádrem nacistických stejně jako bolševických visí byl ale NOVÝ ČLOVĚK

Petr Lunak

Když myslíte… jen Vám z toho trochu uniká, že u nácků šlo o nového německého člověka. Slovan nebo Žid se nikdy nemohl kvalifikovat, že ano. A podobně jako vy argumentovali i bolševici: fašismus byl podle nich takovým pandánem buržoazní “demokracie”… mějte se.

Petr Placák

Tak s tím pandánem to je hodně velká demagogie – už v minulém příspěvku jsem psal, že podle vyšinutých rasových teorií na tom byli Češi lépe než Sudeťáci, stejně jako jim nevyhovovalo 75% říšských Němců, což mělo vražedné konotace: na počátku holocaustu stálo vraždění Němců (duševně chorých). Nacisté také záhy přešli z „německého“ modu, které byl příliš těsný, na „germánský“, který byl zase jen stupněm na jejich cestě ke „světlým zítřkům“. Diskuse s vámi je jako na ZDŠ v 80. letech

 

Jan Placák, koláž

Petr Lunak

Vůbec nechápu, kam touhle spletenou argumentací směřujete. Pokud ale k tomu, že otázka rasy postupně mohla hrát v nacistické ideologii menší roli, tak si dovoluji tvrdit, že se to konkrétně projevilo dosti málo. A Češi a ostatní by se světlých zítřků stěží ve zdraví dožili, že ano. Proto nešlo o pandán (to rovnítko beru zpět, typická facebooková zkratka).

Petr Placák

No právě že to nechápete – nikam nesměřuju, ale jen interpretuju to, co zastávám na základě letitého studia fenoménů nacismu a komunismu: obě hnutí byla organickou součástí moderní společnosti, a to, o co usilovala, je tady stále přítomno, dokonce se mi zdá, že možnost nějaké jejich recidivy jen v jiném hávu v poslední době zesiluje, přičemž nemusí jít vůbec o rasismus nebo třídní boj – pokud na ně obě hnutí zredukujeme, budeme k tomu, že se tady opět zjeví v jiné podobě, odsouzeni

Petr Lunak

S tím já nepolemizuji, i když si myslím, že šlo spíše o aberaci než organickou součást. Nicméně vy jste tuhle diskusi začal příspěvkem, v kterém jste v podstatě zkritizoval ty, kteří se na věci dívají prizmatem 15.3. (Vaši poznámku o akademicích a jejich “ale”, jakkoli si myslím, že nuance patří k jakékoli smysluplné debatě). Podle mého názoru je to logické, protože s německou okupací neřkuli vítězstvím by šlo o zachování českého etnika a nejen jeho jako takového. Na vítězství Spojenců, které odvrátilo naplnění tohoto scénáře, měli Rusové kardinální podíl. Proto se svého času jezdilo do Moskvy to slavit, jakkoli to bylo a je zneužíváno ruskou imperiální propagandou.

Petr Placák

Že měli na vítězství Spojenců Rusové zásadní podíl? Vždyť druhou sv. válku sami ruku v ruce s nacisty spustili, napadli s nimi společně Polsko, zavedli na okupovaných územích opatření, která měla genocidní charakter (statisíce Poláků, Baltů, Židů. poslaných do bolševických koncentráků) a dva roky pak nacisty všemožně podporovali v jejich útoku na Západ. To, jak se na to celé díváte, není nic jiného než bolševická propaganda – po vítězné válce by Němce pod nacisty potkal úplně stejný osud jako Čechy: část vybraných by měla privilegium budovat světlé zítřky, část by byla určena k převýchově a část by byla zlikvidována. A co se týká bolševiků, ty prováděli genocidu celých národů už před válkou, za války v tom pokračovali, stejně jako po válce a dnes to dělají zase: válka proti Ukrajině má přesně ten samý genocidní charakter, Ukrajina a Ukrajinci mají zmizet z povrchu zemského.

Petr Lunak

S hanebnym spojenectvim Stalina s Hitlerem nikdo rozumny nepolemizuje. Zrovna ale tak je smesne popirat rozhodujici podil Rusaku na porazce Hitlera nebo to dokonce oznacovat za bolsevickou propagandu. Dejiny jsou proste slozitejsi, nez byste si mozna pral. Prevapuje me vase jistota, co by se stalo v pripade Hitlerova vitezstvi a svym zpusobem take zpusob, jakym vicemene mazete rozdil mezi obetmi a pachateli. Jinak ruske pocinani na Ukrajine je odporne a doufejme, ze jeho strujci a pachatele valecnych zlocinu jednou skonci pred soudem, ale s oznacenim za genocidu bych byl asi opatrnejsi, i kdyz pouzivat e mirnejsi termin ”genocidni” charakter. Ne kazdy valecny zlocin je genocida. Hyperboly, jakkoli se vzhledem k tragedii Ukrajincu daji pochopit, nejsou vzdy pritelem zdraveho a jsou v konecnem dusledku jsou ke skode veci, myslim si ja.

Petr Placák

Pakt Molotov-Ribbentrop mezi Hitlerem a Stalinem nebyl „hanebný“ (za hanebnou lze označit Mnichovskou dohodu), jednalo se o zločinné spojenectví, lépe řečeno spiknutí proti Evropě. Na vítězství Spojenců neměla RA „kardinální podíl“, jak píšete ve svém příspěvku – válka Spojenců s nacisty z let 1939-1945, jejíž cíle stanovila Atlantická charta, měla zcela jiný charakter, než sovětsko-nacistická válka let 1941-45, ve které ani v nejmenším nešlo o osvobození nacisty zotročených národů Evropy, a dokonce ani o osvobozených samotných Rusů, ale o vražedný boj dvou gangsterských systémů o vládu nad Evropou, jak si to oba dohodly v srpnu 1939, než pak jeden gangster v rámci konkurenčního boje o podíl na kořisti napadl toho druhého. Vydávat postup RA na Západ a její boj s konkurencí za „kardinální podíl“ na vítězství Spojenců, zaměňovat žháře za hasiče, může jenom absolutní ignorant, nebo člověk zcela zblblý komunistickým školstvím, což tady ovšem dodnes ve veřejnosti straší, včetně médií i akademické obce.

Co se týče „pachatelů“, nikdo pochopitelně nesmývá vinu Němců za nacismus, stejně jako Čechů za legitimizaci vražedného stalinismu. Jen je třeba přitom mít na paměti, že nacismus nebylo „národovecké“ nebo völkisch hnutí, jak s tím operovala nacistická stejně jako bolševická (ta jen s tím prvním označením) propaganda. Hitlerovi šlo o Němce úplně stejně jako Stalinovi o Rusy, tedy jen jako o materiál, který se měl použít na dláždění mostu, po kterém hodlali nacisté (stejně jako bolševici) přejít do budoucnosti. Když prominentní nacistický novinář Giselher Wirsing psal, že socialistická idea, tj. vytlačení nepokrytých finančních soukromých zájmů z politiky, nastoupila od světové války s nacisticko-sovětským spojenectvím „neodvolatelné vítězné tažení světem“, nebylo to ve jménu proletariátu, ale jen k získání moci ve stejném modu, jako bolševici používali (využívali) „dělníky a rolníky“, i když „idealisté“ se pochopitelně jak mezi komunisty tak nacisty našli. Vy ovšem zaměňujete strategii za postoje přesně v duchu bolševika, který to ale dělal instrumentálně, zatímco vy to máte osmdesát let po konci války stále za to pravé ořechové. To je vskutku intelektuální výkon. Národy, proletariát, mír, válka byly pouhé nástroje, s jejichž pomocí chtěli nacisté stejně jako komunisté zničit stávající společnost a její kulturu a ovládnout svět.

Když píšete, že ne každý válečný zločin je genocida, tak se nejdřív podívejte, co to znamená: genocida a válečný zločin jsou dvě rozdílné věci. (Putin zcela veřejně deklaruje, že cílem válečného tažení na Ukrajině je, že Ukrajina jako taková a ukrajinský národ jako takový mají přestat existovat – zločin genocidy neznamená ani tak fyzické zničení jako kulturní, a o to přesně Putinovi jde.) Nechápete a matete pojmy, stejně jako události: nacismus, bolševismus a dnes opět kremelský režim pojímáte z té nejnižší možné roviny. Bolševici to dělali záměrně v rámci propagandy a své strategie. Vy jste jen za prorokova užitečného idiota, který sám o své vůli a v dobré víře udržuje otrockou mentalitu, kterou jsme zdědili z doby normalizace. Lenin byl měl radost. Jinak máte pravdu v tom, že dějiny jsou složitější.

Petr Lunak

Hrubosti a invektivy obvykle doprovázejí nedostatek argumentace a logiky. Nemá to smysl, mějte se fajn.

Petr Placák

Myslíte užitečného idiota? To ale není nadávka, ale terminus technicus… Opět zase věci motáte.

Petr Lunak

Termín, který mimo jiné Lenin nikdy nepoužil…

Petr Placák

No běžně se to v literatuře uvádí, ale ať už mu to někdo přidělil ex post nebo ne, každopádně to byl on, kdo přesně v tomto duchu západní intelektuály využíval.

Jan Placák, koláž