Murrerovy příběhy zšeřelých doupat

Ilustrace Weird Tales, 1936

Nad Noční četbou Ewalda Murrera (vlastním jménem Michal Wernisch) se vznáší přeludný opar fantaskna. Volně spjatá stovka básní vytváří pásmo lyrické novely, vyprávění z bájné země kdesi mezi Haličí a Magdeburkem, Doudleby a Vratislaví, jíž pracující inteligence z nedostatku výraziva říkávala střední Evropa. Není zhola jasné, kde jsme, ale zato se dějí události, překvapivě známé z Hoffmannových, aneb Meyrinkových fantastických povídek a pohádek. Mluvící kocouři, skřítci – koboldi v halucinovaných vizích, veverky líhnoucí se z hnilobného hnoje jsou zlomkem zástupu rozmarných postav, hemžících se v Murrerově pitoresce z pomezí snu a doutnajícího šílenství, než zaplá plnou silou v děsivé stínohře. I vypravěčova podoba se zmítá v kaleidoskopických proměnách tvářnosti – tu je chasnickým dacanem, mysliveckým běsem, zoufalým pocestným za mezí vyčerpání, podivínem ze zšeřelých komnat, a prožívá sledy příhod, které jsou obrazem narušeného řádu světa – z malých vlnek se skládá jejich bořivá tsunami a drtí čtenářovu mysl megatunami slov na padrť.

Literáti jsou jako tykadla mimozemských družic z budoucnosti – ještě když se zdá, že společnosti vládne konjunktura, rozvoj a pohoda, již detekují selhání a praskliny v ledolamech společnosti, slyší praskání krovů a stropů a vysílají signál k budoucí reflexi havárie, která obvykle nastane. Co bychom si nalhávali? Víme, že něco nastane, když se již sbíhají silokřivky kataklysmat!

S literárním uměním bývá potíž: užívá konkretizace i rámec obecnosti. Čtenář konfrontuje svoji životní zkušenost s autorovým konceptem literární metareality. Barnumsky vyjádřeno, Murrerovy poetické příběhy jsou romance: fantastické, démonické, dekadentně psychedelické a halucinační. Detekují poruchy lidského mikrokosmu, které předcházejí makabriím skutečnosti. Spjaty v pásmo miasmat, dutým echem vyjadřují vzlyk padlého anděla, vzpínajícího se z pekla nacpaných volat a gastronomických proroctví k dokonalosti božské a opřekot klesajícího zpět do lidského údělu.

Ne, básnictví ještě nezhynulo, ač se nás maloduchové pokoušejí přesvědčit o agónii poesie, naopak: murrerovsky se dme chrabrou spletí k nebesům hvězdám vstříc!!!

Noční četba. Ewald Murrer. Nakladatelství Bohdan Chlíbec – Aula, 2020. Stran 326

 

Ilustrace Weird Tales, 1936
Ilustrace Weird Tales, 1936