Na Škroupově náměstí 10. prosince 1988

Před třiceti lety na Den lidských práv 10. prosince 1988 se na Škroupově náměstí v Praze na Žižkově konala jediná komunistickými úřady povolená demonstrace opozice. Mohla za to bezpochyby státní návštěva francouzského prezidenta Mitterranda v Československu. I když k tomu nejsou známy žádné dokumenty, francouzská strana si nepochybně vymínila, že během pobytu francouzského prezidenta v Praze nebudou komunistické úřady zasahovat proti opozici. Proto i ona se skřípěním zubů „povolená“ demonstrace, jelikož si komunisti od návštěvy francouzské hlavy státu slibovali rozšíření ekonomické spolupráce s touto klíčovou západoevropskou zemí. Mitterrand den předtím posnídal na francouzském velvyslanectví na Velkopřevorském náměstí s představiteli čs. opozice v čele s Václavem Havlem a nebylo to vůbec setkání formální, aby se neřeklo. Francouzský prezident diskutoval s čs. disidenty tak dlouho, až prošvihl schůzku s Husákem, který na něj pak musel čekat, a to kvůli lidem, kteří byli za jeho panování vězněni – pro nic za nic, ač sám moc dobře věděl, o co jde. To byl skvělý políček této odpudivé postavě, která – ač sama okusila vězení – neváhala tam posílat jiné jen kvůli své osobní satisfakci zakomplexovaného slovenského komunisty. Mitterrand, který za války – na rozdíl od Husáka – skutečně bojoval, byl frajer, pan státník. Následující text je úryvek z knihy Fízl.

Ladislav Lis, Václav Malý, Václav Havel, Rudolf Battěk, Jiří Pavlíček, Škroupovo náměstí 10. prosince 1988

Na Den lidských práv 10. prosince 1988 jsme původně ohlásili demonstraci na Václavské náměstí. Pátého prosince 1988 odbor vnitřních věcí ONV Praha 1 demonstraci podle předpokladu zakázal. Jako záminku si vzal už známou vyhlášku NV hl. m. Prahy o doplnění zásad ochrany památek v Praze, schválenou k tomu účelu před 28. říjnem. Zároveň ovšem vedoucí odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1 JUDr. Baráková naznačila, že pokud by oznamovatelé chtěli shromáždění uskutečnit na „vhodném místě mimo Pražskou památkovou rezervaci“, mají se obrátit na odbor vnitřních věcí NVP nebo příslušný obvodní národní výbor.

A tak se stalo, že díky právě probíhající návštěvě francouzského presidenta Mitterranda komunisté nakonec demonstraci povolili na Škroupově náměstí na Žižkově. Na ONV pro Prahu 3 to vyjednali Ladislav Lis s Rudolfem Battěkem a Milošem Hájkem. Byl jsem sice zprvu proti tomu, ale nakonec to celé dopadlo celkem dobře, i když na ohlášení změny místa konání demonstrace bylo málo času.

Snažili jsme se proto po Praze roznést co nejvíce letáků, na kterých bylo přetištěno místo konání. Roznášel jsem je s Davidem Kabzanem, s jeho bratrem a ještě s dvěma kluky po Vinohradech. Zastavili jsme se v hostinci U Bulínů na Francouzské, kde jsme si dali pivo a přitom jsme rozdali letáky mezi přítomné hosty. Jenže mezi nimi byli také dva tajní. Počkali, až vyjdeme ven, aby se před hosty neblamovali, vyšli za námi a Kabzanova bratra ještě s jedním jeho kamarádem sebrali. Okamžitě jsem to běžel telefonovat Uhlovým, aby dali vědět Mitterrandovu doprovodu, s kterým byli ve spojení, že policie zatýká lidi, ačkoli československé úřady Francouzům slíbily, že se zdrží během návštěvy francouzského presidenta jakýchkoli zákroků proti oposici.

V den konání demonstrace jsme nechali několik lidí u pomníku sv. Václava, aby posílali ty, kteří se o změně místa konání demonstrace včas nedověděli, na Škroupovo náměstí. Měli jsme na kabátech přišpendlené pořadatelské cedulky a úplně jsem slyšel, jak fízlové, kteří chodili kolem a měli nařízeno shromáždění pouze monitorovat, skřípou zuby.

Na Škroupově náměstí jsme udělali malé pódium, z kterého mluvili řečníci do dvou mikrofonů napojených na megafony. Bylo to poprvé, a ovšem také naposled, kdy jsme mohli v klidu pronést ke shromážděným nějaké projevy. Zprvu jsem měl obavu, aby „povolená“ akce nesklouzla do nějaké selanky, ale dopadlo to dobře – z řečníků režim nikdo nešetřil a i odezvy lidí na náměstí byly dobré. Žádalo se propuštění politických vězňů, svoboda shromažďování, zrušení cenzury atp.

Škroupovo náměstí, 10. 12. 1988

O tom, že se věc povedla, svědčila i reakce režimu následující den. Komunistický tisk demonstraci napadl, že byla zneužita protirežimními živly, a místní národní výbor si sypal popel na hlavu a dušoval se, že už nikdy víc. Také ČTK přišla se svou troškou do mlýna:

Praha 10. prosince (ČTK) – Statisíce občanů a návštěvníků Prahy se dnes věnovaly vánočním nákupům a prohlídce pamětihodností hlavního města. Odpoledne se v Praze 3 na Škroupově náměstí sešlo asi 1800 osob na shromáždění, organizovaném tak zvanými nezávislými skupinami. Ve vystoupeních a na několika transparentech iniciátoři využili Dne lidských práv k tomu, aby upozornili na svou existenci.

Těchto pár vět je skoro dokonalou ukázkou uzavřenosti systému, který nemá zbla ponětí, co se ve společnosti děje. Za rok z těch „osmnácti set“ byly statisíce.