Pochod za monarchii 2016

Za monarchii hrad

Vážení přátelé,
v neděli 9. ledna 2016 se koná tradiční
Tříkrálový pochod za monarchii!
Začátek: 9. 1. ve 14.30 hod u pomníku sv. Václava, směr: Královskou cestou na Hrad

Zpívá se: Za císaře Pána, Zachovej nám Hospodine, Šly panenky silnicí, Kolíne, Kolíne, Sv. Václave, 4. července
Občerstvení: in Literární kavárna v Řetězové
Projevy: libovolné, pro krále a proti zemanům

Závěr: od 18h na Všebaráčnické rychtě

Cena: V 19h vyhlášení Ceny Ferdinanda Dobrotivého

Všechny sociálně blízké: bankéře, lesbičky, bezdomovce, vysokoškolské učitele, psy, děti a ostatní loajální stoupence pana krále
srdečně zve Babylon, studentský list pro seniory