Shromáždění na podporu ukrajinských Romů

Dne 19. 5. od 18 hodin proběhlo v Praze před ministerstvem vnitra protestní shromáždění Uprchlíci vítejte: Za důstojné podmínky pro všechny příchozí z Ukrajiny. Jeho cílem bylo vyjádřit nesouhlas s diskriminační azylovou politikou České republiky. Akce se uskutečnila v reakci na humanitární krizi, která aktuálně probíhá na pražském Hlavním nádraží, ale i na mnoha dalších místech státu. Shromáždění svolaly kolektivy Iniciativa Hlavák, RFK, Kolektiv 115. Na shromáždění vystoupili zástupkyně Iniciativy Hlavák, zástupce romské komunity z Mostu, antropolog Filip Pospíšil a další.

Na ruskou invazi Ukrajiny reagovali Češi obrovskou vlnou solidarity a vláda se opakovaně zavázala k tomu, Ukrajincům utíkajícím před válkou pomoci. Systém dočasné ochrany a Lex Ukrajina poskytnul lidem na útěku právní nárok na podporu, brzy se ale ukázalo, že na ni nedosáhne každý. „Začaly se hromadit případy, zpravidla romských ukrajinských rodin, jimž z různých důvodů nebylo umožněno o udělení dočasné ochrany požádat. Takoví lidé zůstávají na ulici s nulovou podporou, bez možnosti nouzového ubytování či humanitární a sociální pomoci,“ uvedla mluvčí akce Olga Bierhanzlová. Bez podpory se také ocitají uprchlíci během ověřování jejich právního statusu, či zjišťování dvojího občanství. Procesu trvajícímu několik dní jsou vystavování takřka výlučně lidé romského původu.

Pražské Hlavní nádraží se stalo symbolem celostátního problému nedostatečných ubytovacích kapacit, absence systémové podpory a přenášení zodpovědnosti na neziskový sektor a dobrovolníky, kteří suplují funkce státu. „Apelujeme mimo jiné na zvýšení počtu porcí nouzového jídla a pití a jejich nutriční hodnoty, včetně sortimentu vhodného pro stravování dětí,“ uvedla na dnešním shromáždění Kateřina z Iniciativy Hlavák. „Mezi naše další požadavky patří opětovné osazení stolů a lavic, zlepšení hygienických podmínek v prostoru nádraží, podpora dobrovolnických aktivit pro děti, které v prostoru čekají několik dní.“ Ani přes aktuální reálnou hrozbu ukončení humanitární pomoci na nádraží není možné rezignovat na požadavek na důstojné podmínky pro příchozí lidi.

Iniciativa poukazuje také na nutnost zajištění dostatečné kapacity nouzového ubytování mimo areál Hlavního nádraží s vyloučením ubytovávání běženců v detenčních centrech a bez segregace ubytování na základě etnicity. Požaduje, aby stát změnil postupy prvního kontaktu s úřady tak, aby se nemohlo stát, že někteří z uprchlíků budou zbaveni své zákonné možnosti požádat o udělení statutu dočasné ochrany.

Od 15 hodin probíhala na místě příprava bannerů a komunikace se zaměstnanci a zaměstnankyněmi ministerstva vnitra, kterým byla rozdávána prohlášení iniciativy. Kolem 18 hodin začali přicházet účastníci a účastnice demonstrace, kterých se nakonec shromáždilo téměř na 200. V průběhu protestního setkání zazněly proslovy od pracovníků a pracovnic sociálních služeb, zástupců a zástupkyň aktivistických kolektivů a spontánně i od účastníků shromáždění – promluvil například i zástupce romské komunity z Mostu, který zdůraznil historický kontext diskriminačního přístupu majority k českým Romům. Mezi řečníky vystoupil také člen iniciativy Architekti bez hranic, který navrhl české vládě spolupráci při vytváření důstojných podmínek v provizorních ubytovacích kapacitách pro uprchlíky. Demonstrace byla zakončena výzvou k aktivní podpoře veřejnosti systematického řešení současné uprchlické krize ze strany vlády – a to primárně vzhledem k rozhodnutí o ukončení humanitární pomoci na Hlavním nádraží, k čemuž dojde ke konci května.