SPOLEČNĚ ZA UKRAJINU!

Foto Petr Horčička

Jsou 2 roky od začátku války v Evropě. Rusko (navzdory sankcím a ztrátám) významně obnovuje lidské a materiální kapacity a na druhé straně statečně bojující Ukrajině se nedostává moderních zbraní ani munice. Konec války je v nedohlednu a zdá se, že podpora Evropy Ukrajiny začíná uvadat. Pojďme se za Ukrajinu společně postavit touto výzvou:

My níže podepsaní, chceme, aby se evropští lídři zavázali k těmto bodům:

  1. K urychlené dlouhodobé finanční a materiální pomoci Ukrajině
  2. Ke zrušení byrokratických překážek, kterým čelí zbrojní průmysl
  3. K cíli obnovy územní celistvosti Ukrajiny

Pokud také souhlasíte, připojte svůj podpis pod průvodní dopis této výzvy:

S palčivou starostí

My, evropští občané s palčivou starostní sledujeme poslední vývoj války proti Ukrajině. Rusko navzdory sankcím a ztrátám významně obnovuje lidské a materiální kapacity. Statečně bojující Ukrajině se na druhé straně nedostává moderních zbraní ani munice. Ve Spojených státech amerických se čím dál častěji objevují hlasy volající po snížení nebo dokonce pozastavení dodávek potřebného vojenského materiálu. Evropská unie přes veškeré přísliby, hospodářskou a politickou moc s podporou zaostává. Druhým z pilířů evropského projektu má být spolupráce v zahraniční a bezpečnostní oblasti, přitom ruské rakety už téměř dva roky dopadají nedaleko evropských měst a miliony nešťastných uprchlíků hledají pomoc v našich společnostech. Vladimir Putin opakovaně deklaruje, že jeho dlouhodobým cílem je obnovení sféry vlivu a dominance nejen v Ukrajině, ale také v zemích našich pobaltských partnerů, a nakonec celé východní i střední Evropě. Pokud Evropa dopustí dlouhotrvající konflikt, Rusové získají strategickou výhodu. Jakýkoliv úspěch v Ukrajině vedení Ruské federace posílí a inspiruje v pokračování agresivní války a je proto přímým ohrožením svobody a demokracie v Evropě i jejího integračního procesu. Obrana nezávislé a demokratické Ukrajiny je zápasem o naší společnou bezpečnost. Proto s hlubokými obavami vyzýváme všechny evropské politiky, aby se zavázali k dlouhodobé finanční a materiální pomoci Ukrajině, zasadili se o zrušení byrokratických překážek, kterým čelí zbrojní průmysl a obnovu územní celistvosti Ukrajiny učinili cílem zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

podepsat můžete zde

Organizátoři petice: Čeští novináři a dokumentaristé z Paměti národa