Ukrajina není a nebude Rusko

Festival kultur – prohlášení k okupaci Ukrajiny

Projekt Babylonská věž věnovaný literatuře a kultuře menšin v České republice a v Norsku, který pořádala revue Babylon ve spolupráci s Romea.cz, Ukrajinským žurnálem, Společností přátel Podkarpatské Rusi a Sámským svazem spisovatelů, byl 3. prosince 2022 završen Festivalem kultur v Centru současného umění DOX v Praze Holešovicích. V rámci večera vydali pořadatelé a partneři projektu a zástupci rusínské, romské, ukrajinské, sámské menšiny v ČR a v Norsku prohlášení k situaci na Ukrajině.

My – ať už jako pamětníci nebo potomci těch, kteří byli v minulosti vystaveni kulturní, sociální nebo politické diskriminaci či šikaně ze strany státních institucí z důvodů svého původu nebo politického či náboženského přesvědčení…

My, kterým různé režimy v různých dobách zakazovaly vlastní jazyk nebo jen knihy, braly nám naši víru a nutily nám cizí kulturu, překrucovaly historii, učily nás nesmysly a lži, chtěly nás vytrhnout z kořenů vlastní kultury a tradic, zbavit nás paměti, a tím i vlastní identity, aby z nás mohly udělat jiné lidi k obrazu svému…

Důrazně protestujeme proti agresi Ruské federace vůči menšímu sousedovi, jako kdyby suverénní země Ukrajina byla nějaká odbojná ruská kolonie. Ukrajinci jsou plnoprávný národ. S vlastním jazykem, kulturou a dějinami jsou součástí světového společenství národů. Žádná vnější moc nemá právo jejich svébytnost omezovat, jakkoli zasahovat do vnitřních záležitostí Ukrajiny. O podobě své existence mohou rozhodovat výhradně sami Ukrajinci.

Důrazně protestujeme proti brutálnímu násilí a primitivní snaze vnutit svobodné Ukrajině ruskou kulturu, světonázor a způsob myšlení… Nutit jiného být někým, kým být nechce, je zločin. Ruská snaha vydávat v rámci ruské imperiální nostalgie Ukrajince za Rusy a ukrajinské území za ruské, navíc s pomocí tanků a raket, není jen imperiální zvrácenost, pozůstatek z doby 19. století. Především vykazuje všechny znaky zločinu genocidy. Vyzýváme všechny svobodné národy světa, aby nepolevovaly v obraně svébytné a plnoprávné existence Ukrajiny. Naše nynější problémy vyvolané ruskou agresí nejsou nic v porovnání s tím, co musí vytrpět lidé na východě Evropy. Ukrajinci nejsou a nikdy nebudou Rusové. Ukrajina není a nikdy nebude Rusko.

Praha, 3. prosince 2022 v Centru současného umění DOX

 

Agáta Pilátová, editorka časopisu Podkarpatská Rus

Lenka Víchová, šéfredaktorka časopisu Ukrajinský žurnál

Marit Anne Hauan, Foreninga samiske forfattere

Beate Heide, Sámská asociace spisovatelů

Radka Patočková, Nakladatelství romské literatury KHER

Zdeněk Ryšavý, Ředitel ROMEA, o. p. s.

Jáchym Topol, programový ředitel Knihovny Václava Havla

Leoš Válka, ředitel Centra pro současné umění DOX

Dana Němcová, socioložka a bývalá mluvčí Charty 77

Břetislav Rychlík, scénárista a režisér

Petr Placák, šéfredaktor revue Babylon

 

Akce včetně občerstvení byla zdarma a celý výtěžek z dobrovolného vstupného šel na konto projektu Světlo a teplo pro Ukrajinu, který několik přátel dalo dohromady minulý víkend a během týdne se na kontě shromáždilo přes 450 000 korun. Za peníze budou pořízeny čelovky a vařiče pro ukrajinské rodiny bez elektřiny.

Sami můžete přispět

ZDE