Ruský imperialismus 1939/45 – 2023

Mapa SSSR. Novosti Press Agency, 1983

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Petru Fialovi

V Praze, dne 8. října 2023

Vážený pane premiére,

v rámci Ústavu pro studium totalitních režimů už několik měsíců připravujeme mezinárodní konferenci nazvanou Ruský imperialismus 1939/45 – 2023, která se má konat pod Vaší záštitou a pro niž nám Úřad vlády poskytl Lichtenštejnský palác na Kampě.

Cíle Spojenců v boji proti nacistické třetí říši, vyhlášené v Atlantické chartě, byly kvůli sovětskému režimu po válce naplněny jen v západní polovině Evropy, zatímco v té východní platil nadále pakt Molotov-Ribbentrop (odtud ono datum z titulku 1939) o rozdělní Evropy mezi dva zločinné režimy, kdy jen jeden gangster při dělení kořisti vyšachoval toho druhého, aniž by to na podstatě zločinu, tedy snaze opanovat Evropu a porobit si její národy, cokoli změnilo. Pro nás neskončila válka v roce 1945, ale až v roce 1989 a na Ukrajině probíhá v té nejbrutálnější podobě právě dnes.

V současné agresi ruského impéria proti Evropě na Ukrajině nestačí naše východní sousedy podporovat jen zbraněmi, materiálně, diplomaticky. Je třeba také kvalifikovaně odmítnout to, čím Putinův režim agresi legitimuje. Je to náš závazek ba povinnost zvláště proto, že Západ po desetiletí zcela vylhaný sovětský narativ o druhé světové válce, který Kreml používá k legitimizaci své vnější (i vnitřní) agrese, alibisticky toleroval či přijímal a přispíval tak k udržování imperiálního narativu v sovětském i postsovětském prostoru. Je to důležité také proto, že Rusko vede po desetiletí proti Západu kybernetickou válku a dezinformace, které šíří proruské weby, mají ve společnosti stále silnější ohlas.

Píši Vám to proto, že díky vládním škrtům rozpočtovým organizacím se ÚSTR najednou ocitl v situaci, kdy nemá na letenky a ubytování pro zahraniční účastníky a zda z konference nakonec nezbude jen diskusní pražský kroužek bez širšího ohlasu. Konference by tím přišla nejen o svůj důležitý mezinárodní rozměr, ale byla by to i náramná ostuda ─ všichni vystupující jsou již domluveni (viz přiložený program).

Obracím se na Vás jako na premiéra i jako na kolegu, který se koncem 80. let pohyboval v okruhu brněnské verze samizdatové revue Střední Evropa, která obnovu kulturní a politické svébytnosti a svéprávnosti národů měla za základ respektu k druhým a vzájemně se obohacujícího soužití, zda by Vaše vláda nepodpořila konferenci i finančně. K zajištění zahraniční účasti nám schází 300 tisíc Kč, což je směšná částka, na kterou bychom se složili i jako soukromníci, což prý ale zase podle předpisů u rozpočtových organizací nejde.

Čas kvapí, konference má být za měsíc a potřebovali bychom znát Vaši odpověď co nejdříve, abychom mohli informovat oslovené referenty.

Děkujeme za pochopení

Petr Placák, vědecký pracovník ÚSTR

doc. Petr Hlaváček, ředitel Odboru výzkumu a vzdělávání ÚSTR.

P.S. Jestli se konference povede, chtěli bychom z ní udělat tradici, kdy by se každý rok sjížděli do Prahy historici, politologové, filosofové, novináři, spisovatelé otevřeně diskutovat nad evropskou minulostí, přítomností a budoucností, jak se o to po léta snažil v bavorském exilu v rámci Opus bonum básník a benediktinský mnich Anastáz Opasek, který o politice a jejích důsledcích dokázal uvažovat (z nábožensko-kulturní roviny-vertikály) tak otevřeně a jasnozřivě, jako málokterý evropský státník. Praha by se tak mohla stát moderátorem (středo)evropské reflexe minulého století, které nás dodnes tak neblaze ovlivňuje.