BUKOVSKÉHO ANDROGYNNÍ POVAHA BYTÍ

I. Bukovsky OBĚTIŠTĚ

Vážené dámy a vážení pánové, přátelé i nepřátelé. Dovoluji si Vás 22. září 2017 v 18.30 u příležitosti vernisáže výstavy obrazů IVANA BUKOVSKÉHO ANDROGYNNÍ POVAHA BYTÍ pozvat do suterénního výstavního sálu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě na své poslední zahájení výstavy v Galerii výtvarného umění v Mostě, kde jsem byl z vůle byrokratické a moci politické přinucen ukončit svou odbornou práci. Děkuji Vám všem, kteří jste po celou dobu mé činnosti projevovali zájem a přízeň mostecké galerii. S úctou Svoboda P.