Byla jsem z toho na větvi

Za Janou Netopilovou

Během Palachova týdne v lednu 1989 komunisté v Rudém právu přetiskli část Manifestu Českých dětí, který proklamoval obnovu Českého království. Chtěli tím diskreditovat opozici. Jenže ono to mělo jako obvykle opačný efekt než komunisti zamýšleli: České děti se rázem staly populární a přehlásila se k nám řada lidí, které jsme dosud neznali, včetně Jany Netopilové, která se pak stala jedním z nejplatnějších a nejobětavějších členů. Jana, která po těžké nemoci před pár dny zemřela a zítra má pohřeb, o tom kdysi napsala následující:

„Když vyšel v Rudém právu jako odstrašující příklad Manifest Českých dětí – já byla okouzlená. Do té doby jsem mockrát diskutovala s různýma kámošema, že kritika je super, ale vize není žádná. A pak vyšel Manifest! Pár dní po tom jsem byla na návštěvě u svý kamarádky Terezy Hradilkový. Tý jsem řikala, že je to úplně úžasný a že bych to hrozně ráda podepsala. Cítila jsem, že musí bejt vidět, že lidi chtěj NĚCO JINÝHO. A kromě toho to bylo tak romanticky napsaný, že jsem z toho byla prostě na větvi. Tereza řekla, ať nač­márám na kus papíru, že to podepisuju, a že je možný, že narazí na někoho, kdo bude něco o těch Českejch dětech vědět, a že by mu to případně dala. Tak jsem to podepsala a ona řekla: „Vítej v Českejch dětech!“ Fakt mě vůbec nenapadlo, že s tím má něco společného! No prostě – konspirace jako prase!

Já tu společnost do tý doby neznala, oni mi přišli všichni jako jedna parta kámošů (a asi i byli). Chodila jsem od tý chvíle na jejich akce, a že jich bylo! Samo jsme se seznámili, mnohdy i spřátelili, snažila jsem se pomáhat, s čím se dalo, účastnila jsem se všech těch demonstrací (pokud jsem zrovna nedřepěla někde v cele předběžného zadržení). Český děti mají zásadní zásluhu na hodně věcech, které se tehdy děly. Letáky, demonstrace, akce, akce, akce… A tak estébákům ležely v žaludku rozhodně z nezávislejch iniciativ nejvíc. Ty jejich kecy jsem poslouchala na vyšetřovnách furt dokola. Musím říct, že jsem dodnes fakt hrozně ráda, že jsem do té party patřila.“

My taky, Jano. To, o čem jsem kdysi jen četli, jsme zažili společně na vlastní kůži. Stínadla! Bylo to úžasný. Pozdravuj na nebesích… –ppl-

Tady je několik záznamů z dílny StB k načrtnutí atmosféry. Jana je v nich uváděna svým dívčím jménem Miklušáková. Mezititulky, kromě úvodního, jsou redakční. Fotky jsou naše. Jana je na fotu výše uprostřed.  

INFORMACE

O průběhu bezpečnostních opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku v době oslav 1. máje v Praze a Středočeském kraji

V hl. m. Praze bylo prováděno bezpečnostní opatření v místě prvomájové manifestace na Václavském náměstí a jeho nejbližším okolí. Operativním průzkum byl organizován v místech předpokládaného srazu aktivistů nepřátelských organizací, na Karlově, Škroupově a Staroměstském náměstí, v Ječné ulici, na Letenské pláni a v okolí sochy K. H. Máchy na Petříně.

Dne 1. 5. 1989 bylo provedeno bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku v době prvomájových oslav na území hl. m. Prahy a ve 171 městech a obcích Středočeského kraje.

Aktivisté nepřátelských organizací se scházeli v blízkosti Václavského náměstí kolem 08.00 hod. V 07.50 byla na Karlově nám. zadržena členka Klubu právní pomoci MIKLUŠÁKOVÁ s transparentem „Méně mluvit, více myslet“. Skupina osob v čele s Janem RUMLEM se sešla krátce po 08.00 hod u kina Sevastopol na Příkopech a odtud odešla na Václavské náměstí do prostoru sochy sv. Václava. Kromě RUMLA zde byla zjištěna přítomnost St. DEVÁTÉHO, V. MALÉHO a R. ZEMANA. DEVÁTÝ a RUML měli u sebe transparenty. V 8.30 byli na Václavském náměstí zadrženi Petr PLACÁK a Tomáš TVAROCH.

Při zahájení prvomájové manifestace se v horní části Václavského náměstí u sochy sv. Václava vytvořila skupina asi 100 osob, která rozvinula transparenty „CHARTA 77 – Lidská práva“, „Svobodu politickým vězňům“ a čtyři menší transparenty vyzývající k propuštění Ivana JIROUSE, Františka STÁRKA a ostatních. Tyto transparenty se podařilo včasným zákrokem příslušníků SNB zlikvidovat.

 

Ať žijou české stromy!

V souvislosti s výskytem letáků v Praze, které zvaly k účasti dne 21. 6. 1989, v 17,00 hodin před PKOJF, byla přijata opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku. Akci organizovalo uskupení ČESKÉ DĚTI jako podpisovou akci „na záchranu STROMOVKY“. V 17,00 hodin se před PKOJF shromáždilo asi 200 osob, vesměs mladých lidí a dětí, kteří pak odešli směrem do STROMOVKY. Zde u bývalé výletní restaurace „Šlechtovka“ došlo k přečtení výzvy, jejímž smyslem byl v podstatě protest proti plánované výstavbě dálnice vedoucí přes Stromovku. Při tom bylo citováno, že s touto stavbou vyslovily zásadní nesouhlas Městský výbor ČSOP v Praze, Ústav krajinné ekologie ČSAV a Komise životního prostředí při MV SSM Praze. V průvodu se vyskytovaly transparenty s nápisy „STROMOVKU NEDÁME“, „AŤ ŽIJOU ČESKÉ STROMY“, „NECHCEME DÁLNICE“ a „NA POMOC STROMOVCE“. Přítomní účastníci skandovali hesla „STROMOVKU NEDÁME“ a „PŘÍŠTÍ STŘEDU ZASE – AŤ JE NÁS VÍC“.

Účastníci také podepisovali přečtené prohlášení. Kolem 17,45 se skupina osob vracela k hlavnímu vchodu do PKOJF. V 18,10 hodin byli účastníci shromáždění vyzváni pracovníkem ONV Praha 7, aby v zájmu zachování klidu a veřejného pořádku opustili prostor a rozešli se. Výzva nebyla respektována a průvod pokračoval v cestě za stálého pískání a pokřikování na příslušníky VB „vy nejste Češi“. Vzhledem k tomu, že na výzvu nebylo reagováno, bylo provedeno opatření směřující k rozptýlení davu.

Na základě prováděných opatření byli na MO VB předvedeni HOCHMANOVÁ Olga, ŠVEHLA Marek, JELÍNEK Tomáš, VESELÁ Barbora, SVOBODA Jan, MAREK Jindřich, JAVŮREK Tomáš, MIKLUŠÁKOVÁ Jana, PLACÁK Petr. Dále zde byly spatřeny osoby, které se na obdobných akcích vyskytovaly již v minulosti, a to např. MARKS, ŽUFAN, ŠMÍD, ŠABATOVÁ a LAMPER.

Celkově byly kontrolovány 103 osoby.

A o týden později:

Dne 28. 6. 1989 bylo prováděno bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku ve Stromovce v prostoru bývalé Šlechtovy restaurace, kde se od 17,00 hod, uskutečnila nepovolená demonstrace proti výstavbě komunikace v této oblasti, kterou opakovaně zorganizovaly tzv. „České děti“. Přes výzvu pracovníka ONV Praha 7 se shromáždění v počtu asi 250 osob za hlasitého skandování hesel „ÚSTAVA“ „ZRUŠTĚ PROJEKT“, „NENIČTE STROMOVKU“, „KYSLÍK“ apod. dalo do pohybu směrem ke hlavnímu vchodu do PKOJF.

V průběhu opatření bylo perlustrováno 161 osob, z nichž polovina byly osoby ve věku do 20 let., převážně učni a studenti středních a vysokých škol. Z uvedeného počtu bylo 17 osob předvedeno, z toho byly dvě osoby řešeny blokovou pokutou, 1 předána vyšetřovateli prokuratury pro podezření z tr.č. útoku na veřejného činitele a 13 osob bylo po výslechu předáno na MO VB Letná k dalšímu opatření. Ze známých osob byli zajištěni: MARKS Luděk, HÁJEK Bohumír, MIKLUŠÁKOVÁ Jana, ČERNÝ Miroslav, BLATNÝ Daniel, KABZAN David, ČERNÝ Ondřej.

Svině! Gestapo!

Dne 13. 9. 1989 v 18,00 hodin bylo zahájeno bezpečnostní opatření orgánů Správy StB Praha a OS SNB Praha 1 v prostoru ulici na Můstku a Na Příkopě (pěší zóna), kde tzv. Nezávislé iniciativy (zejména NMS, České děti, MKJL, eko. CHARTA 77 a další) zorganizovaly protestní ekologickou akci zaměřenou proti výstavbě koksárny ve Stonavě. Dle stávajících poznatků se mělo jednat o podpůrnou akci; polská Solidarita měla téhož dne uspořádat podobnou akci na čs.-polském hraničním přechodu v Českém Těšíně.

Od 19,05 hod. se před budovou ČKD Na Můstku začal shromažďovat dav, ve kterém v 19,10 hod. bylo již cca 150 osob. Mezi účastníky akce byla zaznamenána přítomnost aktivistů z tzv. Nezávislých iniciativ: Hana MARVANOVÁ, Jiří PAVLÍČEK, Jiří VOLF, Václav ŽUFAN, Monika NADRCHALOVÁ, Karel MAŠEK, Oldřich ČERNÝ, Ruth ŠORMOVÁ, Anna KLEMENTOVÁ, Ladislav NOVÁK, Miroslav BRENŠÍN, Martin BLÁHA, Miroslav JABLONSKÝ, Jana MIKLUŠÁKOVÁ a Tomáš SEDLÁČEK.

Po rozptýlení davu z uvedeného prostoru se účastníci shromáždili v ulici Na Příkopě, kde korzovali v trojstupech na úroveň ulice Panská a v pravidelných intervalech po 3 minutách se dav zastavoval a tleskal.

V 19,55 se dav přesunul v počtu cca 200 osob před budovu musea K. Gottwalda, kde skandoval hesla: „AŤ ŽIJE GORBAČOV“, „HAVEL, HAVEL“, „svoboda“, „gestapo“, „Propusťte politické vězně“. Skupina cca 30 osob se shromáždila kolem zaparkovaného autobusu SNB a za skandování hesel „gestapo“, „svině“, „propusťte vězně“, „nechceme Stonavu“, tloukli pěstmi do autobusu, poškozovali jeho vnější zařízení a snažili se jej rozhoupat. Po příjezdu jednotky ŠPO se skupina rozprchla směrem na Staroměstské náměstí, aniž by byl někdo zadržen.

Kojzarova slepecká hůl

V průběhu opatření z 21. 9. 1989 bylo zjištěno, že protestní akci zorganizovaly tzv. „nezávislé iniciativy“ ČESKÉ DĚTI, NMS a SVS (Společnost za veselejší současnost ČSSR). Cílem účastníků protestní akce bylo předat zástupci šéfredaktora RP s. Kojzarovi slepeckou hůl jako výraz nesouhlasu s jeho články k činnosti tzv. „nezávislých iniciativ“ uveřejňovaných v RP a za propuštění politických vězňů. Za tím účelem si jako místo srazu symbolicky určili ulici Politických vězňů, kde se kolem 17.00 shromáždilo cca 30 osob, mezi nimiž ze známých byli Jiří WOLF, Jana MIKLUŠÁKOVÁ, Monika NADRCHALOVÁ a Anna KLEMENTOVÁ. Z ul. Politických vězňů se účastníci v 17.20 přemístili do ulice Na Florenci, aniž by po cestě budili pozornost veřejnosti. Někteří z přítomných měli na oděvu trikoloru, odznak Petra CIBULKY, cedulky formátu A4 s nápisy „Nemám rád červenou barvu, proto nosím černou“, „Hnusej se mi čepice“ apod.

Svatováclavské bouře

Na schůzce nelegálního hnutí za Občanskou svobodu (HOS), která se konala 11. 9. 1989 za účasti hlavních exponentů HOS, byly mj. projednány záměry, která má HOS směrem k letošnímu 28. říjnu. Schůzky se zúčastnilo se jí cca 40 osob, mezi nimi R. BATTĚK, P. NAUMAN, J. DUS, M. ZEMAN, T. ZELENKA, J. MIKLUŠÁKOVÁ a další. V závěru jednání bylo hovořeno o přípravě tzv. „Svatováclavské bouře“, v podstatě zatím nepovolené demonstrace, kterou připravuje další nelegální organizace České děti dne 28. 9. 1989 v 15,00 ho. Na Václavském náměstí v Praze, odkud by se pak měli její účastníci přesunout do chrámu sv. Víta, kde se uskuteční v 18,00 hod. slavnostní mše. HOS se hodlá k této akci připojit, ale záměr s pochodem Prahou chce realizovat naopak až po mši a v opačném směru, tzv. z Hradu k soše sv. Václava na Václavské náměstí. Jana MIKLUŠÁKOVÁ, která zde zastupovala i České děti, řekla, že svou akci v 15,00 hod neodvolají, ale že se zúčastní i pochodu po skončení mše.

Nepovolené České děti

Dne 4. 10. 1989 bylo prováděno od 16.00 do 18.30 bezpečnostní opatření k zajištění veřejného klidu v prostoru Stromovky, kde proběhlo z iniciativy nepovolené organizace „ČESKÉ DĚTI“ nezákonné shromáždění asi 100 osob. Orgány SNB byla v průběhu opatření provedena perlustrace 63 osob, mezi nimi např. Václava ŽUFANA a J. MIKLUŠÁKOVÉ. V prostoru byl rovněž kontrolován Petr PLACÁK, který byl dle par. 19 předveden a po podání vysvětlení mu bylo oznámeno, že ONV Praha 7 nepovolil shromáždění, jehož konání PLACÁK písemně avizoval.

Podobizna vraha

Dne 25. 10. 1989 bylo provedeno bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku v obvodu Prahy 1, kde na pěší zóně mladí radikálové z tzv. nezávislých skupin se pokusili organizovat protestní shromáždění proti vydání nové stokorunové bankovky. V 17.07 hod. se na Můstku v prostoru ČKD vytvořil hlouček cca 30-40 lidí převážně ve věku do 25 let, jejichž počet poměrně rychle stoupl na cca 100 osob. V této době byla tato skupina natáčena štáby ARD a ZDF. Ze shluku osob vystoupila NADRCHALOVÁ Monika, zdravotní sestra OÚNZ Praha 10, která před kamerami uváděných televizních štábů zvednutím paží uklidnila shromážděné osoby a spontánně prohlásila: „Přátelé, sešli jsme se dnes, abychom vyjádřili protest proti vydání nové stokoruny, protože nesouhlasíme, aby na ní byla podobizna vraha.“ Následoval potlesk a tichý zpěv čs. státní hymny. Společně s NADRCHALOVOU se zde pohybovala i Jana MIKLUŠÁKOVÁ, studentka Střední zdravotní školy Praha 5. Obě byly předvedeny na MO VB Školská a následně umístěny do CZZ.