BYTÍ SVÍTÍ

Člověk je vržen do světa, hledá v něm své místo, je se světem provázán, zrcadlí se v něm a je mu zrcadlem. Člověk v prostoru poznává sám sebe, snaží se ukotvit, nalézat bezpečí a dát smysl všem okamžikům. Chce zastavit to obludné opakování vzorců a vymanit se z předurčenosti bytí, proplout mezi Skyllou a Charybdou chaosu i řádu. Vnímající člověk se utváří a formuje pod nadbytkem naléhavých vjemů do symbolických map a panoramat. Tělo je duchovním nástrojem, smysly a prožitky jsou prostředkem a metodou pro prozkoumávání prostorů svobody a determinace. V přesycenosti všemožných vzruchů a rozptýlení nastává bod obratu. Je třeba stáhnout se ke svému středu, uniknout (z?) času pro potřeby snění a kontemplace. Z labyrintu světa k ráji srdce a s láskou vyhlédnout v temnotách světlinu bytí, vstoupit do ní a rozzářit se. Bytí svítí!

Vážení a Milí,

s velkým potěšením Vás zvu na vernisáž a výstavu BYTÍ SVÍTÍ / LUCENT EXISTENCE.

Kampus Hybernská

V po 6. února 2023 v 18 h (zahájení a slavnostní přípitek)

Od 20 h se můžete těšit hudební performance mé pařížské kamarádky a umělkyně

Jeanne Susin s triem LLDD.

Po koncertě, od cc 22 h zahraje jako DJ

Keith Jones.

Ve stejnou dobu bude v Kampusu otevřena i výstavy umělkyně a pedagožky

Lenky Tyrpeklové Dno Den,

která poukazuje na podmínky žen v českých věznicích.