Contra secretos magistratus

Protest proti policejní agresi

Foto Archiv Alma Media Center, Uuden Suomen kokoelma, 1957.

Otevřený dopis předlistopadových občanských aktivistů a signatářů Charty 77 a dalších občanů ministru vnitra Vítu Rakušanovi a policejnímu prezidentovi Martinu Vondráškovi

Vážení,

minulý čtvrtek na mítinku hnutí SPD napadli (jinak se to říci nedá) dva tajní policisté ženu, která protestovala proti Tomiovi Okamurovi – vrhla proti němu jablečný koláč v papírové krabici. Místo aby ženu, která v konfrontaci s řečníkem nijak nepokračovala, tajní policisté, kteří stáli po boku předsedy SPD jako jeho stranická stráž, odclonili a odvedli ji stranou, vrhli se na ni s výkřikem policie, povalili (porazili) ji na zem, zaklekli ji, zkroutili jí ruce za záda, nasadili jí pouta a odtáhli ji. Neadekvátnost reakce policistů a absurdnost tohoto na první pohled zcela neprofesionálního zákroku musela vyrazit dech každému, kdo záznam z demonstrace viděl.

Není to v poslední době jediný případ. Obdobný incident mezi neuniformovanými policisty a protestující ženou se stal na mítinku Andreje Babiše v srpnu v Českém Krumlově a jeden z nejotřesnějších případů pak v Borovanech na Českobudějovicku, kde tři tajní policisté – vysportovaní svalovci, zaklekli školáka jen proto, že na protest proti řečníkovi na pódiu poodnesl reproduktor.

Postupem policie v těchto případech jsme silně znepokojeni. Evokuje nám dobu před listopadem, kdy příslušníci tajné komunistické politické policie StB, rozptýlení v davu, zasahovali proti protestujícím občanům podobným způsobem.

Na demonstrace a shromáždění občanů má dohlížet uniformovaná policie ne jako represivní složka režimu, ale její přítomnost má být především prevencí proti možným konfliktům. Přítomnost tajných policistů maskovaných uprostřed davu civilním oděvem a zatýkajících občany je skandální a naprosto v rozporu s principy otevřené, demokratické společnosti, která je založena na transparentnosti.

Žádáme Vás tímto, abyste v uvedeném smyslu urychleně zjednali nápravu. Policii ČR je třeba v tomto směru co nejrychleji umravnit a objasnit jí, v čem spočívá demokracie a její principy.

Kontakt na signatáře:

Petr Placák, spisovatel, historik, ibabylon@seznam.cz
František Kostlán, publicista, xantypa11@gmail.com
John Bok, občan, signatář Charty 77, john.bok@spoleksalamoun.com

Další signatáři:

Jaroslav Hutka, písničkář

Františka Jirousová, PhD., spisovatelka a knižní redaktorka

Petr Hlaváček, historik, filosof a publicista

Jiří Horský, redaktor

Vojtěch Petrů, novinář

Zina Hamon Freundová, překladatelka

Olga Sommerová, filmová dokumentaristka

Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka

Jana Hradilková, hospodyně

Daniela Bísková, důchodkyně

Tomáš Bísek, evangelický farář v.v.

Jan Wünsch, Praha

Robin Čumpelík, tvůrce a redaktor

Vladimír Drápal, vydavatel

Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D., odborná asistentka

Ivan Binar, spisovatel, překladatel

Petr P. Payne, ev. kazatel

Fedor Gál, spisovatel a publicista

Přemysl Fialka, fotograf

Michal Blažek, sochař

Lenka Marečková, právnička

Jáchym Topol, spisovatel

Viktor Parkán, Praha

Michal Matzenauer, důchodce

Stanislav Pitaš, důchodce

Jaromír Palme, výtvarník a hudebník

Barbara Tranová, sociální pracovnice

Doc. Břetislav Rychlík, režisér, vysokoškolský učitel

Jiří Fiedor, dokumentarista a nakladatel

Petruška Šustrová, publicistka a překladatelka

Jan Kratochvíl, nakladatel, ředitel Muzea druhého odboje

Sabina Kratochvílová, Brno

Marek Gregor, redaktor

Miroslav Michalko, živnostník

Halka Třešňáková, herečka

Olga Zahorbenská

Milan Gelnar, nakladatel

Dr. Jiří Syrovátka, psychiatr

Vladimír Perout, invalidní důchodce

Denisa Ryšková, asistentka v chráněném bydlení

Jan Pokorný

Vladimír Němec, lékař

Karel Kaliban, občan

Ondřej Šos, svářeč, zámečník

Kateřina Vožická

Monika Cajthamlová, učitelka

Alena Bláhová, překladatelka

Ljubica Václavová, dokumentaristka

František Vrba, dokumentarista

Regina Rosslerová, optik

Jana Valdrová Kyselová

Marek Lichtenberk, předseda Slabiky.cz

Dalibor Fencl, kameraman

Eliška Rothová, terapeutka

Alena Marie Frydrychová, podolog

Martin Vadas, režisér, dokumentarista a znepokojený důchodce

Ondřej Smetana, výrobce dekorací

Jan Sekal, výtvarník

Jiří Salvet, psychoterapeut

Marian Zajíček, kněz

Jaroslav J. Alt, malíř, VŠ učitel

Václava Chvalkovská

Antonín Bárta, Český Krumlov

Radek Schovánek, badatel

Milan Ohnisko, básník a nakladatelský redaktor

Jiří Baxa, obchodně-technický konzultant

Blanka Altová, historička umění, VŠ učitelka

Jan Urban, novinář

Ladislav Müller

Bohumil Macháček, spisovatel a překladatel

Ivan Vrána, hudebník

Roman Švanda, divadelní technik

Pavel Korec, analytik

Libor Macek, geometr

Martin Machovec, editor  a literární kritik

Ing. Martin Rieger, projektant

Vladimír Bayer, Praha

PhDr. Milena Slavická, historička umění, publicistka, spisovatelka