Hlava XXII v kondomu

Benedikt XVI. je z druhu lidí, kteří jsou všestranně vzdělaní. Inteligenci používají kultivovaným způsobem, který si je vědom svých omezených schopností. Proto se vyjadřují ke složitým problémům světa s krajní opatrností. Přitom ne dvojznačně nebo alibisticky.

Když se podobný způsob diskuse střetne s realitou všedních dní, bývá to často otřesný zážitek. Natož v zemi, kde společenský diskurs po desítky let určovala „dělnicko-rolnická inteligence“ a uklízečka, jinde vrátný měli rozhodující slovo v leckterém společenskovědním ústavu či zařízení.

Vrátní a uklízečky, respektive jejich děti, si pochopitelně nemohli nechat ujít příležitost vyjádřit se k takové věci, jaká byla nedávná návštěva papeže v tuzemsku. Pustili se do Benedikta XVI. skrz kondomy, neboť zdravověda, včetně sexuální osvěty, byla oblíbeným tématem uklízeček už před listopadem.

Za všechny ty, kteří to vždy myslí s lidstvem dobře, si můžeme ocitovat publicistu Ivana Brezinu, který v MfDnes z 29. září označil papeže za potencionálního vraha miliónů lidí. Navedl ho k tomu „smrtící potenciál Ratzingerových středověkých slov“, když letos na jaře během návštěvy Kamerunu a Angoly papež mimo jiné prohlásil, že pandemii nemoci AIDS „nelze vyřešit rozdáváním kondomů, které naopak tento problém zvětšují“.

Foto: Ben_Kerckx, Pixabay.

Podle Breziny tak papež zničil desítky let práce osvětových pracovníků na poli boje s AIDS. „A navíc se musíme ptát,“ ptá se Brezina, „jak může vůbec být v této otázce autoritou muž, který se sexem nemá osobní zkušenost? Papežovo veřejné popírání vědeckých studií a zdravotních statistik dokazuje, že vznešené metafyzické ‚pravdy‘ mohou zabíjet podobně jako třeba antisemitismus nebo radikální islamismus.“ Své myšlenky pak Brezina dovršil zvoláním: „Na AIDS umírají tisíce lidí denně. Kolik jich zbytečně přibude jen proto, že uvěřili ‚neomylnému‘ papeži, a ne zdravotníkům? A pokud existuje Bůh, co je mu milejší – živí lidé, nebo mrtvá náboženská dogmata?“

Tak krystalicky čistou uklízečsko-vrátnickou promluvu nemůže člověk nečíst s jistým potěšením. Brezina je podle všeho praktik, který kondom používá, když bere do ruky pero. Blbec v sobě popichuje idiota, a není se co divit, že ten ho brzy přeroste.

A média jsou mu vděčna. Zaplaťbůh za kondomy, za papeže a za debily. Média se nejdřív přiživují na blbosti záměrně, tedy myslí si, že záměrně, ale pak už to jde samospádem, asi jako když se alkoholik chlácholí, že má chlast pod kontrolou, zatímco to je dávno naopak. Jenže alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství, jak věděl už Limonádový Joe, zatímco blbost se šíří jako kapénková epidemie.

Papež pochopitelně nevyzýval Afričany, aby mrdali bez kondomů. V souvislosti s hrozbou AIDS ovšem na první místo postavil odpovědné chování každého jedince – ve vztahu k sobě a stejně tak i ve vztahu k druhým.

Jenže chovat se odpovědně není systémové, protože heslem dne je: Nevaž se, odvaž se! Systém nutí člověka, aby si žil, na plný pecky a bez ohledu na následky, protože jen tak se kola točí, jen tak zajistí systému životodárnou dynamiku i v době míru. Nabíjení systému probíhá tak, že idioti popichují blbce. Jeho základními dynamickými prvky jsou nezodpovědnost a infantilita. A kola míru a štěstí se točí stále rychleji, až se úplně vytočí. To už ale systém neřeší. Viz program hypoték v Americe, který roztočili finančníci a přiživili se na něm politici. Když se teď kolo rozlámalo, celou jízdu zaplatí daňoví poplatníci, bez rozdílu, pochopitelně.

Proč to dělají bankéři a politici, je jasné, přináší jim to body, peníze, moc. Potom je ještě sorta lidí, kteří systému pomáhají z čirého entusiasmu. Lenin, praktik, jim říkal užiteční idioti. Ivana Brezinu jistě nemusíme podezírat, že ho platí gumárenský průmysl, ale protože mu slunko svítí na hlavu, tak proč by nepsal. Třeba právě ten papež! Trvá na odpovědnosti jedince, ačkoli systém vše zařídí, jak se mimo jiné ukázalo v nacistických eliminačních táborech, které řídili zdravotníci. To totiž nebyl středověk.

Kopretina, lomikámen, ať je s tebou blbe amen, puškvorec a taky rmen, rychle blbe z kola ven.

Babylon 1/XIX, 7. října 2009