Kdo parazituje na Lidicích?

V těchto dnech čteme o podivném angažmá novopečeného ministra kultury v Památníku Lidice. Lubomír Zaorálek vyzval k rezignaci ředitelku Mgr. Martinu Lehmannovou poté, co se podle něj nedistancovala od objevu historika Vojtěcha Kyncla, že v Lidicích žila též udavačka Alžběta Doležalová, která četníkům nahlásila, že u ní bydlí Židovka Štěpánka Mikešová. Paní Mikešová se stala první lidickou obětí, zahynula v Osvětimi 17. srpna 1942.

Foto Jaroslav Krejčí / Z cyklu Ideo-nelogicky vzato (CC BY-SA 4.0)

Podle poválečného svědectví buštěhradského štábního strážmistra Evžena Ressla se 2. června 1942 odpoledne „dostavila na zdejší stanici Alžběta Doležalová, narozená 24. II. 1904, manželka hutníka Josefa Doležala z Lidic čp. 93, která oznamovala, že u nich bydlící Štěpánka Mikešová, jest židovského vyznání a dle nařízení německých úřadů se jako židovka nehlásila.“ Když již po válce Evžen Ressl podával toto svědectví, tvrdil, že se pokoušel paní Mikešovou zachránit: „Poněvadž z policejních přihlášek mně bylo známo, že Mikešová jest řím. katolického vyznání, odmýtal jsem udání Doležalové jako pravdivé.“ Podle této výpovědi však byla Alžběta Doležalová neústupná: „Když Doležalová na svém udání trvala a zákroku proti Mikešové se dožadovala, byl případ hlášen kladenskému gestapu, které nařídilo vyšetření případu a je-li Mikešová skutečně židovkou, ji zatknouti, dopraviti na gestapo a celý její majetek podrobně sepsati.“

Zákrok zatčení je Evženem Resslem popisován úřední mluvou, ze které mrazí: „ V Lidicích jsem pak v přítomnosti strážm. Františka Caby a obecního starosty Františka Hejmy zjistil, že Štěpánka Mikešová narozená 22. XI. 1906 ve Ždánicích okr. Kijov, dcera žida Morice Löwingera a Rozálie roz. Tausigové, do Hrozenkové Lhoty okr. Hodonín příslušná, přistěhovala se do domu čp. 83. Pak se přestěhovala do domu čp. 93. Mikešová byla skutečně židovka a byla pokřtěna 9. II. 1939 v Solivaru u Prešova, když měla sňatek s jejím manželem úředníkem presidia min. zemědělství v Praze Františkem Mikešem narozeného 10./X. 1901 v Břeclavi, který zemřel 22. III. 1942. Poněvadž bylo zjištěno, že Mikešová jest skutečně židovka, a také proto, že Doležalová hrozila udáním na Gestapu v Kladně, byla Mikešová 2. 6. 1942 zatčena a pod čís. Zatč. 6/42 ze dne 2. 6. 1942 dodána kladenskému Gestapu.“

Ze svědectví Evžena Ressla se dozvídáme i motiv udání: „Mikešová, které jsem sdělil příčinu, důvody zatčení, sdělila mi, že Doležalová jest proti ní nepřátelsky zaujatá, že jí nechce zdarma šít, ač tak dříve činila a toto jednání Mikešová omlouvala tím, že po úmrtí manžela dostala pouze menší odstupné, jiného příjmu nemá, proto nemůže nikomu ani majitelce domu zdarma šít a jest odkázána pouze na svůj příjem.“

(neopravený text v původním znění)

K vědecké metodě patří ověřování, zpochybňování, otázky a diskuse. Někteří historikové obvinění Alžběty Doležalové z udavačství zpochybňují. Pokud tak činí na základě kritického studia dostupných archiválií, jde o zcela legitimní snahu. Například historik Vojtěch Šustek napadá Resslovo svědectví jako nepravdivé na základě dostupných dokumentů. Nicméně odborná diskuse by nikdy neměla být politickým zápolením, a tím méně zbraní demagogů či dokonce cynických partiček ignorantů motivovaných zištností. Byla-li Alžběta Doležalová udavačkou, nikterak to nesnižuje význam lidického příběhu.

Bádání občas vynese na světlo velmi nepříjemná fakta. Život není černobílý a i mezi oběťmi ukrutného zločinu, ba i mezi hrdiny a našimi vzory bývají lidé, kteří tak či onak selhali. Téměř na každé české vesnici žil nějaký kolaborant s nacistickým režimem, ve městech jich žilo přiměřeně více. Ne, to není sebemrskačství, udavače jsme neměli jenom u nás, historie odkrývá kolaboranty s nacismem a později s komunismem v celé okupované Evropě. Ani v Lidicích nežili andělé. Strašlivá lidická tragédie nás jistě nenechává lhostejnými a oběti si zaslouží úctu a připomínání. Ale žádná úcta by neměla zamlčovat prostou pravdu, nebo alespoň snahu o jejím odhalení.

Vyhození ředitelky Mgr. Martiny Lehmannové pouze za to, že neodsoudila a nezamlčela historikův objev a nezabránila jeho zveřejnění, ukazuje prolhanost současné české politiky. Národní pieta a hrdinský příběh Lidic nesmí být zastíněn pravdou. Poté, co se tato aféra provalila, nezbývá než si zvolit: na jedné straně lhaní a zneužití památky lidických obětí ze strany takových odpudivých figur, jakými je Bobošíková a Vodička, k nimž se připojil se svou typickou frackovitostí i Ovčáček, bezectných kariéristů a ani náhodou bojovníků proti jakékoliv totalitě, na druhé straně pravdu, do níž patří jak jednoznačné odsouzení nacismu, tak přiznání, že jedna z lidických žen pravděpodobně spáchala cosi odporného. A velmi důležité, mnohem důležitější než pravděpodobné selhání paní Doležalové, je nezapomínat, že k pravdě patří též pietní připomínka první lidické oběti nacismu Štěpánky Mikešové.

Celé by to snad ani nebylo tak důležité, kdyby se zde neukázala v kruté nahotě arogance moci. Kompetentní ředitelka je odejita navzdory tomu, že se za ni postavila poslední žijící lidická žena Jaroslava Skleničková a většina pracovníků Památníku Lidice. Připomeňme si, že již před časem když se do lidické pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu vetřela Bobošíková, odešly z této organizace poslední tři lidické ženy, z nichž mezitím již dvě zemřely. Skvadra bezskrupulózních ideologů, pro něž je důležitější politická fangle než spravedlnost, neváhá špinit dobré jméno nejen vědců, ale i opravdových obětí lidické tragédie svými ukřičenými výlevy a mocenskými tlaky. Na současné lidické aféře názorně předvádějí komunistické ptydepe, které jsme denně slýchali před listopadem 89. Jde o vyprázdněné fráze, v nichž neupřímné, ale o to hysteričtěji zahrané emoce nahrazují prostou lidskou slušnost a svým povykem doprovázejí pokus o profesní likvidaci Mgr. Martiny Lehmannové. Komunisté a jejich snaživí žáčci si vždy překrucovali dějiny i památníky tak, aby z toho vyšli jako jediní správňáci, jediné oběti i jediní hrdinové. Na nějaké zavražděné Židovce Zaorálkovi nezáleží, pro něj je důležitější profit postkomunistických figurek Bobošíkové a Vodičky.

Zdroje:

Buštěhrad, 11. prosinec 1945: prohlášení štábního strážmistra SNB a velitele stanice SNB v Buštěhradu Evžena Ressla ve věci: LIDICE – vyhlazení a příčiny akce pro Ministerstvo vnitra-odbor pro politické zpravodajství. NA, fond Ministerstvo vnitra – referát Lidice, sign. 534-23-14, karton 27.

Šustek, Vojtěch. Nepravdivé obvinění z udavačství lidické ženy Alžběty Doležalové. In: Slánský obzor. Ročenka Společnosti Patria 25, 14. 10. 2018, str. 48-75