Miloš Zeman je ústavní ničitel!

Před časem jsme s Petrem Hlaváčkem a Michaelem Romancovem z UK dali dohromady text, s kterým jsme se chtěli ve vhodnou chvíli obrátit především na tuzemskou akademickou obec – a s ní pak na parlament. Události nás ale předběhly. Dnes to tedy zveřejňujeme jako jeden hlas z mnoha.    -ppl-

Český korunovaný lev na průčelí psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích

Češi jsou tisíc let součástí Západu, což není označení světové strany, nýbrž civilizace. Vždy byli spolutvůrci specifické západní dynamiky. Také roku 1918 obnovený suverénní český stát se v podobě republikánského, demokratického a mnohonárodnostního Československa rozvíjel na půdoryse západní civilizace. Symbolem českého evropanství a západnictví byl prezident T. G. Masaryk.

Kontinuita českých dějin byla během 20. století dvakrát přetržena: nejprve Hitlerovým nacionálně-socialistickým Německem, poté Stalinovým Sovětským svazem za přispění nemalé části naší společnosti. V temném desetiletí 1938–1948 se uskutečnil český „rozvod“ se Západem. Československo se stalo gubernií sovětsko-ruského impéria.

V letech 1989–1991 došlo k rozvalu Sovětského svazu. V Československu byla obnovena demokracie a po odchodu okupační sovětské armády i státní suverenita. Český stát, od roku 1993 Česká republika, se vrátil do struktur svobodného Západu, stal se členem Severoatlantické aliance (1999) a Evropské unie (2004). Symbolem obnoveného českého evropanství a západnictví byl prezident Václav Havel.

Mladá česká demokracie prodělala v uplynulém třicetiletí řadu proměn, krizí a zvratů. Zvolením Miloše Zemana prezidentem republiky v roce 2013 však na Pražský hrad vstoupila osoba, která systematicky oslabuje a rozrušuje naše demokratické instituce a politickou kulturu. Nechová se jakožto vrcholný ústavní činitel, nýbrž jako ústavní ničitel!

Prezident, obklopený ruskými a čínskými lobbisty či agenty, se veřejně projevuje jako mluvčí dvou autoritářských režimů, postsovětského putinovského Ruska a komunistické „lidové“ Číny. Obhajuje a bagatelizuje stále agresivnější politiku těchto tyranií, včetně vojenských intervencí v sousedních zemích nebo persekuce a likvidace jinak smýšlejících občanů. Opakovaně zpochybňuje činnost českých zpravodajských služeb, které varují před ruskými a čínskými aktivitami proti České republice, čímž ohrožuje naši státní suverenitu a demokratické uspořádání.

Znevažuje tak památku statisíců českých vlastenců, kteří obětovali své životy, když padli v boji, byli umučeni či popraveni, strávili léta v nacistických a komunistických věznicích a táborech nebo byli vyštváni z rodné země, protože zůstali věrni principům svobody a demokracie. Zeman zrazuje Českou republiku, naše spojence a celý Západ, naši širší civilizační a hodnotovou vlast.

Ztotožňujeme se s postojem válečného veterána Tomáše Loma, někdejšího příslušníka 311. československé bombardovací perutě RAF, který Zemanovi vrátil jeho pamětní list vystavený k 75. výročí osvobození, s odůvodněním, že se mu prezidentovy aktivity „jeví jako vlastizrádné“.

Jsme přesvědčeni, že prezident svým jednáním naplňuje skutkovou podstatu velezrady, jak ji definuje Ústava České republiky. Proto vyzýváme Senát i Poslaneckou sněmovnu PČR, aby neprodleně konaly a umožnily podání ústavní žaloby na prezidenta republiky Miloše Zemana u Ústavního soudu ČR pro velezradu.

Petr Hlaváček, Petr Placák, Michael Romancov