Na Táboru lidu

Vážení spoluobčané,

základní zákon této země stanoví instituce, které zajišťují dělbu moci, kontrolu moci, odpovědnost moci, odvolatelnost moci. Ústava ovšem zůstane mrtvou literou, pokud se nebudeme zasazovat o to, aby byla opravdu živou součástí našeho veřejného života určující pravidla hry, kde jsou si všichni lidé rovni a mají stejná práva bez ohledu na jejich původ, postavení, sociální status – kde pro trestně stíhaného premiéra platí to samé, jako pro posledního bezdomovce.

Foto Nationaal Archief / Spaarnestad Photo.

Bez svobodných, politickým či jiným tlakům nepodléhajících médií by demokracie byla iluze. Veřejnoprávní média jsou v tomto ohledu nenahraditelná, protože kromě moci nejsou závislá ani na komerčních tlacích. ČT a ČRo nepatří politickým stranám, ani státu, a nepatří de facto ani občanské veřejnosti – stejně jako nezávislá justice či policie jsou nenahraditelnou součástí systému, který jsme si dobrovolně zvolili, aby zajišťoval naši svobodu, bezpečnost a prosperitu.

Považujme jakýkoli pokus či útok proti nezávislosti médií, justici, policii… za útok na naši vlastní osobní integritu. Jedině v otevřené společnosti, kde je zajištěna kontrola moci, můžeme žít plnohodnotný, důstojný život jako svéprávní a odpovědní občané.

Vyhlašujeme tento jubilejní rok Rokem české demokracie. Po 25. únoru a vpředvečer 15. března, které jsou mementa, připravme se k důstojné oslavě 100. výročí založení naší novodobé svéprávnosti jako součásti rodiny svobodných národů.

Přeji Vám pěkný zbytek večera

prosloveno za Babylon na shromáždění občanů v Táboře 14. března LP 2018