Ne Mnichovu

Disidenti k radám zpoza buku Ukrajině

 

Foto Urbán Tamás, 1977 / Fortepan

Na setkání signatářů Charty 77 a dalších disidentů v Lucerně 4. března vydali přítomní v reakci na mírové iniciativy v duchu „o nás bez nás“ následující prohlášení

My, kteří jsme se v době nesvobody stavěli na obranu lidských práv, rozhodně odsuzujeme ničím nevyprovokovanou a neospravedlnitelnou agresi Ruské federace proti sousední Ukrajině, která nás svou přímočarou brutalitou vrací do období 2. sv. války, na jejímž počátku stál pakt Molotov-Ribbentrop, kdy si dva zločinné režimy rozdělily mezi sebe Evropu, aby v ní zavedly své hrůzné pořádky.

Odsuzujeme ruský imperialismus, který si ve výše uvedeném duchu činí nárok na mocenský i kulturně-ideový patronát nad okolními národy a státy, který nás upomíná na protektorát nacistický a na sovětskou okupaci Československa v roce 1968.

Odmítáme vnější násilné kulturně-rasové určení člověka a společenství, které vytváří, jak to v minulém století praktikovali nacisté. Ukrajinci jsou svéprávný národ, který má právo na svou vlastní svébytnou existenci.

Jako občané země, která byla na počátku 2. sv. války obětována pomyslnému míru, který ve skutečnosti uspíšil válku, rozhodně odmítáme alibistické knížecí rady mučené zemi, které z pohodlí svého hmotného a fyzického zajištění a osobní bezpečnosti obchází oběti a místo agresora vyzývají k míru bránící se stranu.

Ukrajinci musí o své budoucnosti rozhodnout sami. Povinností Evropy, kterou spojuje universální idea lidských a občanských práv, je se s nimi všestranně solidarizovat. Válka Ruska proti Ukrajině se týká celé Evropy, stejně jako se celé Evropy týkala krize vyvolaná nacisty kolem Československa v roce 1938. Neopakujme tragické chyby minulosti.

Lucerna, 4. března 2023

Petr Pithart, Petr Placák, Věra Roubalová, Jan Urban, Lenka Marečková, Stanislav Pitaš, Ivan Binar, Bára Štěpánová, Jiří Tichý, Martin Palouš, Daniel Kroupa, Jaroslav Hutka, Michal Matzenauer, Viktor Parkán, Petr Pazdera Payne, Kamil Miroslav Černý, Miloš Rejchrt, Jitka Rejchrtová, Aleš Lederer, Fedor Gál, Karel Freund, Helena Klímová, Břetislav Rychlík, Jana Marco, Ivana Šustrová, Blanka Dobešová, Regina Rösslerová, Zina Hamon Freundová, Ingrid Freundová, Jan Ruml, Tomáš Haleš, Ivan Chvatík, Jan Dobrovský, Jana Máchalova, Olga Sommerová, Pavel Bratinka, Jana Červenková, Václav Trojan, Jan Hrabina, Daniel Kumermann, Alexandr Kobranov, Jan Zvěřina, Magdalena Pospíchalová, Vladimír Šebek, Jan Štuller, Viktor Parkán, Vladimír Drápal, Petr Bartoš, František Frances, Ivo Motl, Jana Hradilková, Julie Štybnarová, Georgi Stilijanov, Zuzana Meisnerová Wismer, Helena Berthelonová, Pierre Berthelon, Eric Manto, Jan Baudesson, Hana Pavláková, Martin Bergmann, Eduard Zvěřina