NENECHTE JE PADNOUT!

Otevřený dopis Cechu malých nakladatelů ministru kultury

Vážený pane ministře, vedeni stavovskou sounáležitostí a snahou zachránit specifickou oblast české kultury, rozhodli jsme se ustavit Cech malých nakladatelů, jehož prostřednictvím se obracíme s žádostí o pomoc na Vládu České republiky, respektive Ministerstvo kultury ČR, do jehož gesce podpora vydávání literatury patří.

Foto Studio Biederer, 20.-30. léta

Jsme znepokojeni současnou situací na knižním trhu, kde vlivem přijatých vládních opatření přestala fungovat základní ekonomická pravidla. Zcela se zastavil přirozený tok financí mezi jednotlivými subjekty v oboru, a většina nakladatelství se tak ocitla zcela bez prostředků. Malá nakladatelství pak přímo na samé hranici existence. Nejen, že nemáme z čeho platit nájmy, energie, služby, případně mzdy a odvody za své zaměstnance a spolupracovníky. Bez peněz nemůžeme pokračovat ani v přípravě nových knih, ani platit další profese, které jsou s naším podnikáním svázány, například redaktory, korektory, grafiky, ilustrátory, překladatele nebo tiskárny, čímž se okruh osob v případné ekonomické nouzi jen rozšiřuje.

Žádáme proto Ministerstvo kultury ČR, aby neodkladně a v původně schválené výši vyplatilo nakladatelstvím granty na podporu vydávání knih v roce 2020 a aby vyhlásilo speciální dotační program, jehož prostřednictvím by jednotlivým žadatelům poskytlo finanční podporu, odvozenou od prokazatelné ztráty, která nakladatelstvím vznikla v době krize, použitelnou na provozní náklady. Vítáme usnesení vlády, jež se týkají dočasného odpuštění plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, finanční pomoci pro zaměstnavatele nebo případných státních garancí za úvěry. Ani jedno z těchto opatření nám však nepomůže natolik, abychom mohli navázat na svou činnost před krizovými opatřeními a nemuseli se obávat, že přes veškeré úsilí budeme muset naše nakladatelství zavřít.

Nakladatelství sdružená v Cechu malých nakladatelů navazují na dobrou tradici svých prvorepublikových předchůdců. Právě knihy vydávané například Josefem Florianem ve Staré Říši, v Pojerově Atlantisu, ve Svatém kopečku Václava Petra nebo u Kamilly Neumannové v Knihovně dobrých autorů, patří mezi literární klenoty, které na rozdíl od tehdejší takzvané komerční literatury dodnes oslovují čtenáře svým obsahem i grafickou úpravou a dlouhodobě obohacují českou knižní kulturu. I naše malá nakladatelství se snaží obohacovat české literární prostředí sbírkami poezie, esejemi, výtvarnými, historickými, teologickými nebo filosofickými publikacemi.

Snažíme se také zaplňovat bílá místa a seznamovat českého čtenáře s pozoruhodnými zahraničními autory a jejich texty. Nechrlíme kvanta titulů jen kvůli krátkodobému zisku a naše nakladatelství nevnímáme v první řadě jako firmy na vydělávání peněz. Jde nám o rozšíření spektra osobitých kulturních projevů a zprostředkování zajímavých názorů a myšlenek. Tyto snahy nezůstávají bez povšimnutí a naše nakladatelství získávají slova chvály i mnohá prestižní ocenění. Své knihy můžeme vydávat díky nejrůznějším donátorům, přičemž k nejvýznamnějším patří právě Ministerstvo kultury ČR. Naléhavě se proto právě na ně, a osobně na Vás, pane ministře, obracíme s voláním o pomoc. Nenechte nás padnout! Jsme připraveni na jednání s Vámi, pane ministře.

S pozdravem,

Jiří Fiedor, Pulchra / Iva Pecháčková, Meander / Daniel Podhradský, Dauphin / Vít Houška, Volvox Globator / Petr Novotný, Petrkov / Jakub Hlaváček, Malvern / Lubor Maťa, Maťa / Jiří Macháček, Protimluv / Viktor Stoilov, Torst / Aram Herrmann, Herrmann & synové / Lumír Kolíbal, Dharmagaia / Pavel Jungmann, Archa / Petr Schwarz, Kalich / Jan Šavrda, Dybbuk / Pavel Mervart, Mervart / Petr Minařík, Větrné mlýny / Martin Hejkal, Hejkal / Pavel Himmel, Garamond / Kristina Mědílková, Opus / Filip Tomáš, Akropolis / Erik Lukavský, Fra / Tomáš Brandejs, 65 Pole / Ivo Stehlík, Stehlík / Petr Januš, Rubato / Veronika Marhounová, Planeta9 / Tereza Horváthová, Baobab / Jakub Jinek, Oikoymenh

Foto Ostra Studio