Pane poslanče Babiši

Prohlášení potomků protinacistických odbojářů a obětí nacismu

Foto Petr Horčička

Pan                                                                                                                                                                                                                           Ing. Andrej Babiš, Poslanec poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Mail: babisa@psp.cz

Pane poslanče, ing. Andreji Babiši,

s hlubokým znepokojením a v šoku jsme si vyslechli Vaše slova, vyřčená na předvolebním mítinku hnutí ANO v Táboře, kde označujete své názorové oponenty za fašisty a nacisty:

„Přečtěte si dnešní Právo. To jsou fašisti a nacisti, to jsou voliči Spolu a PirStanu! To jsou lidi, kteří jsou nebezpeční! A já jsem zvědav, kde je policie.“

Jsme potomci a příbuzní těch, kteří byli během druhé světové války, v jednom z nejtragičtějších obdobích naší země, zavražděni, mučeni, prošli peklem koncentračních táborů, bojovali, krváceli a nasazovali životy proti německému nacismu na východní i západní frontě, v domácím i zahraničním odboji. Vaše srovnání se nás hrubě dotýká a uráží naše rodiny.

Tento niterný a osobní rozměr našeho znechucení Vašimi slovy má v této době ještě další rozměr. Svět je ochromen probíhající neomluvitelně krutou agresí Ruska pod lživým propagandistickým tvrzením o denacifikaci Ukrajiny a likvidaci fašistů. Vy jste veřejně ocejchoval přes 2 miliony 300 tisíc občanů této země, kteří nesouhlasí s Vaším politickým stylem, jako fašisty a nacisty. Rozdělujete národ, štvete občany proti sobě. To je mimořádně nebezpečné.  Nechápete, že právo nesouhlasit s císařem a vládou je odvěké přirozené právo člověka. Přísahal jste na Ústavu České republiky, že budete vykonávat mandát v zájmu všeho lidu. Pro vaše jednání, pane poslanče, není slovo omluvy, jediným východiskem je okamžitý odchod z veřejného života a funkcí!

Potomci přeživších holocaust Vám, pane poslanče Babiši, navrhují vykonat kajícnou pouť po nacistických koncentračních táborech v Evropě a jsou připraveni vytýčit Vám trasu.

Když Mirek Topolánek v roce 2010 jako expremiér a lídr ODS, pronesl neveřejně, mimo záznam, hrubá a urážlivá slova na adresu věřících a církví, gayů i židovských spoluobčanů, během pěti dnů skončil v čele vlastní strany a odstoupil z kandidátky. Dva měsíce před volbami!

Dopředu odmítáme obvyklá obvinění, která očekáváme. Nevytrhli jsme z kontextu Vaše slova, nejsme ve službách politických stran, nejsme nikým placeni. Pokud se naší výzvou, která Vám může pomoci zachovat špetku cti, budete cítit ve svých mocenských ambicích napaden, prokážete jenom další nezpůsobilost k výkonu jakékoliv veřejné funkce.

V Javorníku nad Veličkou 8. srpna 2022

Za podpisy ručí:

Hana Bergmannová – Klímová, spisovatelka a výtvarnice, Praha – dcera Heleny a Ivana Klímových, pronásledovaných a vězněných nacistickým režimem

Břetislav Rychlík, režisér a vysokoškolský pedagog, Brno – vnuk protinacistických odbojářů Františka Rychlíka a Františka Pavlíka, synovec Jiřího Lazara, vězněného v gulagu, příslušníka 1. československého armádního sboru v SSSR

Petr Placák, spisovatel a historik, Praha – syn účastníka druhého odboje, šéflékaře a náčelníka štábu partyzánské jednotky Miloše Uhra působící za války v prostoru Bílých Karpat

Signatáři:

Jiří Pavel Kafka, ročník 1924 – Wintonovo dítě, od roku 1942 radiooperátor/střelec 311. perutě RAF

Fedor Gál, sociolog, Praha

Adéla Kándlová, architektka a kurátorka, Dobřichovice – vnučka fotografa čs. obrněné brigády u Dunkerque Ladislava Sitenského, během 2. sv. v. člena čs. zahraniční armády ve Francii, poté pozemního personálu 312. čs. stíhací perutě RAF a Inspektorátu čs. letectva

Milan Uhde, dramatik a signatář Charty 77, Brno

Petr Forman, divadelní režisér a herec – vnuk odbojářů Rudolfa a Anny Formanových, rodičů režiséra Miloše Formana, kteří zemřeli v Osvětimi

Klára Formanová – StránskáMartin Stránský, Praha – vnuci Karla Stránského, otce spisovatele a politického vězně Jiřího Stránského, vězně nacistických koncentračních táborů a dědečka Karla Balíka, vězněného v gulagu, pilota RAF, držitele britských, polských a čs. válečných vyznamenání

Zdena Mašínová, Olomouc – dcera generálmajora Josefa Mašína, předního člena domácího odboje z legendární skupiny Tří králů, rok krutě mučeného gestapem, popraveného 30. června 1942 na Kobyliské střelnici v Praze

Iveta Irvingová, invalidní důchodkyně, Plzeň – dcera legendárního pilota a „lovce ponorek“ 311. čs. bombardovací perutě RAF genmjr. let. Jana R. Irvinga

Helena Klímová, psychoterapeutka a publicistka, signatářka Charty 77, Praha

Jan Urban, novinář, vysokoškolský pedagog a signatář Charty 77, Praha

Helena Sedmidubská, asistentka obchodního oddělení, Kolín – vnučka členky odboje Vlasty Krůsové (později vdané Eliášové), vězněné a mučené Gestapem ve věznici v Pardubicích, pravnučka Jana Eliáše, vězněného a umučeného nacisty v Berlíně

Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, Brno

Jana Šmídová – Weinerová, novinářka, Blatce – dcera Milana Weinera, v letech 1942-1945 vězněného v nacistických koncentračních táborech

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, Praha

Marie Janoušková, Post Bellum, Praha – vnučka Vladimíra Janouška, totálně nasazeného v Berlíně

Pavel Štingl, dokumentarista, ředitel Památníku ticha – 36 obětí nacistické perzekuce v blízké rodině

Zdeněk Serinek, seřizovač – vnuk romského partyzána

David Butula, Post Bellum, Brno – prasynovec Lea Anderleho, pilota 311. bombardovací perutě RAF, který v rámci bombardovacích sil RAF (Bomber Command) vykonal nejvíce bojových letů ze všech čs. pilotů podřízených tomuto velitelství, od 10. prosince 1942 nezvěstný

Jiří Feldstein Tichý, publicista, signatář Charty 77, Praha

Michal Šmíd, Správce portálu Paměť národa, Praha – vnuk Milana Weinera vězněného v letech 1942-1945 v nacistických koncentračních táborech

Milena Blatná, Konfederace politických vězňů, Brno

Jan Dobrovský, předseda Kolegia Paměti národa, Praha

Petr Brod, novinář a historik, člen správní rady Nadace Židovské obce, Praha

Čestmír Šikola, důchodce 73 let, Malá Skála – syn Čestmíra Šikoly st., radisty paraskupiny Clay-Eva

Jan a Sabina Kratochvilovi, ředitel muzea exilu a Královského letectva RAF v Brně, bývalý disident – syn důstojníka zpravodajské služby v zahraniční armádě za 2. sv. války, vnuk v r. 1940 gestapem umučeného katolického filosofa, doc. UK v Praze PhDr. Josefa Kratochvila, z rodiny sborového generála Jana Kratochvila velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR

Jan Placák, galerista, signatář Charty 77 – syn účastníka 2. odboje šéflékaře a náčelníka štábu partyzánské jednotky Miloše Uhra působící za války v prostoru Bílých Karpat, nositele Čs. válečného kříže 1939, čs. medaile Za chrabrost a Řádu SNP I. třídy

John Bok, signatář Charty 77 – syn účastníka 2. odboje, letce 311. bombardovací perutě RAF Bedřicha Boka, v l. 1939-40 vězněného v sovětském gulagu, bojovníka od El Alamein, nositele vyznamenání Za chrabrost, Válečného kříže 1939, African star, Atlantik star

Jiří Nováček, novinář, Brno – vnuk partyzána Pavla Petroviče, bojujícího ve Slovenském národním povstání a  Bohumila Nováčka, náčelníka Sokola, převážejícího za protektorátu tajně v lokomotivách přes hranice na Slovensko lidi prchající před nacisty, po válce ve vykonstruovaném procesu odsouzeném komunisty na sedm let do vězení

Ludmila Grombiříková, starobní důchodkyně, Brno – vnučka Josefa Sousedíka, odbojáře ze Vsetína zastřeleného Gestapem 15.12.1944

Jana Hradilková, hybatelka v důchodu, hudebnice, básnířka a nakladatelka, Praha – vnučka odbojáře Karla Cvrka z Blatenska v Jižních Čechách, jehož bratr Josef byl nacisty v r. 1943 za partyzánskou činnost popraven

Monika Čížková, filoložka, Praha – vnučka četaře Oty Zvěřiny, účastníka západního zahraničního odboje (Tobruk a Dunkerque)

David Bartoň, filozof a teolog, Petrkov – vnuk Roberta Oesterreichera-Bartoně, za války navigátora 311. perutě RAF

Jana Kebrlová, roz. Fajtlová, v penzi, Praha – dcera gen. Františka Fajtla, letce RAF a spisovatele, zachycujícího boje na západní i východní frontě

Jana Karla Režná, právnička a diplomatka, Praha – vnučka generála Františka Fajtla, DFC

Jan Rovenský, ekologický aktivista, Praha – vnuk Bedřicha Boka z 311. bombardovací perutě RAF a čs. 11. pěšího praporu (Východního), nositel vyznamenání Za chrabrost, Válečného kříže 1939, Atlantic Star a African Star/

Michal Hron, daňový poradce, Liberec – oba rodiče přeživší oběti holocaustu, velká část jejich rodin zavražděna v nacistických lágrech