Petice za nezávislost ČT

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

připojujeme se k dopisu osobností veřejného života a obracíme se na Vás se žádostí o důsledné respektování právního řádu a odvolání těch členů Rady ČT, kteří nedávným sesazením Dozorčí komise porušili zákon. Považujeme v tomto směru za velmi vážné právnické analýzy legislativních odborů obou komor Parlamentu České republiky.

V § 6 (2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá …b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.

Jsme přesvědčeni, že radní porušením zákona závažným způsobem narušili důstojnost funkce člena Rady a současně zpochybnili její nezávislost.

Jedná se o tyto členy Rady ČT:

Hana Lipovská, Pavel Matocha, Daniel Váňa, Jiří Kratochvíl, Jiří Šlégr, Vladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Roman Bradáč, Lubomír Veselý a Pavel Kysilka.

Nevěříme v to, že tato Rada České televize je nástrojem, kterým může veřejnost uplatňovat zákonem deklarované právo na kontrolu činnosti České televize. Existuje totiž přímá úměra mezi současným jednáním radních a důvody, které byly uvedeny k jejich zvolení.  V březnu tohoto roku obdrželo pětačtyřicet poslanců  hnutí ANO a další poslanci napříč sněmovnou mail od předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO). Obsah mailu vypracoval ve spolupráci s  Michalem Waltrem Kraftem, tehdy asistentem  poslance za ČSSD, dnes SPD, Jaroslava Foldyny. Kraft byl letos odsouzen za šíření nenávisti odsouzen k pokutě 30 000 korun a dvouletému podmínečnému trestu. Poslanec Berkovec s Kraftem rozpracovali mnohé kandidáty do Rady ČT metodou kompromitujících materiálů a doporučili volbu „nomenklaturních“ členů Rady ČT podle vztahu k hnutí ANO a k premiéru Babišovi. Podle tohoto bezprecedentního dehonestujícího materiálu byla Rada ČT dovolena. Jsou to zákonodárci, kteří způsobili svým zadáním a úkolováním nezákonné kroky Rady ČT.  A právě politici se náhle nesmí stavět alibisticky nestrannými. V Radě jsou to jejich lidé!

Považujeme také za šokující, že iniciátorka porušení zákona v podobě odvolání Dozorčí komise, paní Hana Lipovská, může bez sebemenší reakce zákonodárců působit v Radě ČT, i když je ve střetu zájmů. Zákon o ČT v § 5 vymezuje střet zájmů členů Rady České televize. „Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě.“, uvádí Zákon č. 483/1991 v § 5, odst. 2.

Ing. Hana Lipovská, Ph.D. zákon porušuje. Je členkou správní rady Institutu svobody a demokracie, z.ú. „Člen Rady nesmí vystupovat nebo působit ve prospěch jiných skupinových zájmů“. Hana Lipovská veřejně vystupuje ve prospěch Institutu svobody a demokracie, kde pracuje. Jménem institutu spolupodepsala (spolu se zakladatelkou a prezidentkou ISD Janou Bobošíkovou) dopis Radě Evropy. Dále je členkou spolku Lidice Memory. Přesto se protizákonně pokoušela několikrát v Radě ČT zasahovat do práce novinářů v pořadu Reportéři ČT s názvem Historie na přání, zabývajícím se neznámou stránkou historie Lidic.

Společenská atmosféra je, kvůli selhávání  Rady ČT, rozbouřená a napjatá. Arogantní přehlížení porušování zákona a diletantského působení radních částí volebního výboru sněmovny je zárodkem společenských problémů. Tito politici za to nesou plnou odpovědnost. Budeme bedlivě sledovat jednání jednoho každého zákonodárce a na jeho nerespektování zákonů upozorňovat voliče. Současně jsme připraveni využít všech občanských práv a bránit televizi veřejné služby.

Občané, koncesionáři.

iniciativa Stojím za ČT, spolek Společně Brno, Břetislav Rychlík 

Podpis petice