Pochod za Monarchii!

Věrné stoupence pana krále zveme na tradiční

Pochod za Monarchii!

Sraz v sobotu po Třech králích 7. dne I. měsíce ledna léta Páně 2017 ve 14.30 u sochy knížete sv. Václava na koňském trhu, tvořícího osu královského hlavního města Prahy

odkud v 15h vyrážíme se spolkovými prapory, psy, hudbou, Českými dětmi

kolem Orloje, skrz Cibulkovu kavárnu v Řetězové, kde se dá víno pít jenom, když je svařené, pod Mosteckou věží, přes Kamenný most, kolem pomníku Radeckého (dočasně v lapidáriu) na horu na Hrad, kde bude – jako každý rok – prosloveno české Státoprávní ohrazení, tentokrát veskrze Aktuální.