Pomník okupantům: Armádě Rudější o naši krev

Na leckterých místech naší republiky stojí památníky sovětské armádě. Jde o připomínku takzvaného osvobození z roku 1945, ale vězte, že existuje také pomník sovětům „padlým“ v rámci jejich okupačního pobytu na území Československa 1968–1991: v Bílku u Chotěboře stojí pomník třem příslušníkům sovětské armády, kteří zahynuli, protože jeden z nich nezvládl řízení. Absurdní! Též vzhledem k tomu, jak málo se do dneška podařilo zbudovat památníků Čechům a Slovákům zavražděným sověty!

Již rok 1945 byl osvobozením a zároveň okupací. Fakt, že od nás vojáci nebo agenti NKVD unesli nemalý počet našich spoluobčanů do SSSR, stačí, abychom nepovažovali vstup sovětských vojáků na naše území za operaci, jejímž cílem by byla naše svoboda. Kremlu šlo o rozšíření sféry vlivu a prosazení komunistického režimu u nás, což také záhy nastalo. Obavy z omezení vlivu ruského impéria na naše území pak vedly k olbřímí vojenské operaci čili invazi v roce 1968 a následné okupaci Československa. Mám za to, že je krajně nepatřičné si po více než dvacetiletém období okupace naší země sovětským Ruskem připomínat s jakoukoli vděčností jeho armádu pomníčky a pěticípými hvězdičkami a jinými artefakty. Neboť ruské impérium se vzhledem k našemu státu chovalo ve výsledku především jako okupant!

Leckde ale chybí vůle k odstranění sovětských znaků, ikon, soch na památku „osvoboditelů“. Jako třeba v Olešnici na Moravě. Na obelisku v blízkosti náměstí jsou na jednom boku uvedena jména padlých z první světové války a na druhém z války druhé. Nicméně na čelní straně sloupu zaujímá čestné místo ve výši pěticípá sovětská hvězda! Rada města návrhy na sejmutí hvězdy oslyšela.

(Výzva:) Vzhledem k obecnější nevůli odstranit atributy sovětské armády z veřejného prostoru navrhuji využít stávající památníčky sovětské armádě k viditelnému připojení připomínky invaze v roce 1968 a potažmo tak přeznačit poselství těchto pomníků na památníky doby okupace a na společné pomníky všem obětem z řad našich spoluobčanů.

Začal jsem ve zmíněné Olešnici.
Spojení ARMÁDA RUDĚJŠÍ O NAŠI KREV je převzat z básně Ruce Goliášovy Miloše Horanského alias Jana Davida. Je připojen i počet evidovaných obětí za rok 1968: †137.

Fotografie místa a cedule jsou zde.

P.S. (3.1) Cedule vydržela na místě od 23.prosince 2018 do 2. ledna roku 2019, pak ji někdo odstranil. Někomu prostě vadila. Buď ji odstranil ten, kdo nepochopil ironii, a tu by měl usilovat též o odstranění hvězdy seshora ze sloupu, anebo ji naopak zlikvidoval někdo, kdo ji pochopil a přivítal by invazi Ruska dnes stejně jako před padesáti lety.