Prezident coby permanentní český kýč

Foto Kawaii Baby Lon.

Miloš Zeman se rozhodl nejmenovat profesory tři kandidáty, kteří splnili všechny akademické podmínky nutné ke jmenování. Umanul se kádrovat jejich morální profil.

A nastolit tak asi dle jeho mínění společensky žádoucí agendu. Uvedená obvinění z žádosti o sponzorský dar a spolupráce s StB jsou závažná, nicméně jako důvod k odmítnutí jmenování nemohou obstát. Habilitační řízení a jeho podmínky jsou čistě v gesci samotných univerzit a zásah mimo akademickou půdu je jednoduše porušením právně zaručených svobod. Dalším výrazným faktem je, že Zemanovy informace se často ukazují být pouhou snáškou drbů, což ostatně potvrdil sám ředitel zahraničního odboru KPR Kmoníček. A nakonec pokud chce Zeman někoho kádrovat, měl by začít nejdříve u sebe.

Soudem usvědčený lhář dosud nevysvětlil aféru Bamberg, Mostecká uhelná, vlastní vládu sestavil z komunistických pohrobků, které jako první přivedl do vrchních pater české polistopadové politiky. Korunoval je agentem KATO Kavanem. Když měl možnost trvat na dodržování lustračního zákona, okázale ho ignoroval a dalšího agenta StB jmenoval ministrem financí. Jeho kancléř dosud nemá požadovanou bezpečnostní prověrku a tiskový mluvčí zoufale hledá neexistující článek, který Zeman kdysi četl. Takhle nějak možná vznikly Protokoly sionských mudrců. Kdysi hrdý majitel rudé knížky sám nejlépe ztělesňuje všechna největší zla komunismu: neodpovědnost a lhaní. A samozřejmě kádrování. To už ani není parodie na prezidenta, té je možné se občas zasmát, to je specifický český kýč.

Petr Mach

Babylon 1/XXIV, 13. května 2015