Připraveni o realitu své společnosti

Moskva. Foto Thomas Taylor Hammond, 1964

Nemalá část populace má významným způsobem pokřivený obraz společnosti, ve které žije. Její možnosti a schopnost vnímat pravdivě svoje širší okolí, zasadit ho do kontextu, jsou internetem a jeho sociálními sítěmi narušeny.

Proto skončila doba, kdy byla informační gramotnost jen věcí každého z nás. Mysleli jsme si, že když o informační gramotnosti přemýšlíme, tak informačně gramotnými jsme, a to že stačí. Že nás informační negramotnost naší společnosti může maximálně tak otravovat, ale že je to nakonec věc každého z nás (z nich). Tohle je omyl minulosti, který si musíme přiznat a začít se chovat jinak.

Na webu a speciálně na sociálních sítích se dnes dějí takové věci, které neinformovaný člověk nedokáže ani dešifrovat ani pochopit. Ale i ten obecně informovaný by mohl být překvapen nebo spíše zaskočen intenzitou a šíří problému, šíří toho, co se tam skutečně odehrává. Tato situace bude mít nejspíš na naši budoucnost silný vliv, a určitě to nebude vliv pozitivní. Fakt, že významná část společnosti žije v upravené, cinklé realitě – virtualitě – bude dlouhodobě ohrožovat samotné základy liberálně demokratického systému západního světa. Volič, žijící ve virtualitě, nemůže volit dobře, nemůže reagovat na skutečné hrozby ani se radovat ze skutečných úspěchů.

To, co se děje na webu, začíná zasahovat do všech oblastí veřejného života: vedle epidemie dezinformací a inflace bludů, dochází také i k významné manipulaci kapitálového trhu, pravdu vlastní ten, kdo má víc followerů, propaganda je amplifikovaná atd.

Je to příliš vážné, abychom se tomu systematicky nevěnovali, je to příliš vážné, abychom s tím nic nedělali, je to příliš vážné, abychom nenutili politiky s tím něco dělat. Musíme neprodleně začít s aktivitami zezdola i seshora, tedy se zvyšováním informační gramotnosti celé společnosti na straně jedné a se stanovováním pravidel pro informační giganty na straně druhé.

Prvním krokem k nápravě je pochopit šíři a hloubku problému. Pakliže nevíte, kam se obrátit, doporučuju sledovat Alexandru Alvarovou. Ta v posledních letech publikuje knihy o informační válce, která tu už léta zuří. Napsala  výbornou knihu Průmysl lži: Propaganda, konspirace a dezinformační válka, kterou považuju za povinnou četbu! Teď spustila znamenitý podcast “ Kanárci v síti „, kde s Josefem Holým, odborníkem na algoritmy sociálních sítí, prezentuje další informace o hrozbách resp. realitě dnešního informačního světa. Dozvíte se v něm mnoho; o algokracii, dezinformační pandemii, o podstatě algoritmů Facebooku a komu pomáhají, jak vznikl a co to je QAnon, atd. atp.

Pokusme se nebýt společností, která toleruje v této oblasti tak stupidní postoje, jako byl například postoj bývalé ministryně školství Valachové, pro kterou byla informační gramotnost položkou zbytnou a ve školních osnovách nepotřebnou!