Rozsudek za pomluvy Pavla Wonky

Z včerejšího prohlášení Jiřího Wonky

V roce 2014 měl premiéru dokument Libuše Rudinské Pavel Wonka se zavazuje. Byl založen mj. i na rozhovorech s anonymními důstojníky a agenty StB a Pavel Wonka byl představen i jako udavač a spolupracovník StB. Dokument ve stylu normalizační televize či Rudého Práva skandalizoval Pavla Wonku, poslední oběť komunistického režimu, utýranou k smrti ve vězení v roce 1988. Letos 26. dubna vzpomeneme 30. výročí jeho mučednické smrti.

Pavel Wonka eskortovaný od soudu ve Spálené ulici, za ním bratr Jiří a Hana Jüptnerová

Autorka dokumentu Libuše Rudinská záměrně překrucovala fakta a souvislosti stavěla tak, aby dávaly jiný smysl, než ve skutečnosti měly. Odborníky na filmovou dokumentaristiku i historiky byl dokument odsouzen. Mnoho natočených svědectví ve prospěch Pavla Wonky nebylo v dokumentu použito. Objektivní pohled pro diváka byl tak znemožněn, respektive zmanipulován.

Jedním z hlavních aktérů těchto pomluv v dokumentu byl i Václav Černík z Třebechovic. Osoba potýkající se s těžkým alkoholismem, schvalující nacistické zločiny při likvidaci Židů, šířící mezi lidmi pomluvy a projevy nenávisti vůči jiným národům, náboženstvím a kulturám.

Stejně nepravdivá tvrzení o Pavlu Wonkovi, která uvedl ve zmíněném filmu, říkal i na setkání disidentů v restauraci „Sokolovna“ v Trutnově v roce 2012. Za tyto pomluvy byl 23. března 2018 Okresním soudem v Hradci Králové odsouzen a musí se poškozenému Pavlu Wonkovi, zastoupenému jeho bratrem Jiřím Wonkou, veřejně omluvit.

Text omluvy nařízené soudem zní:

Žalovaný je povinen do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaslat žalobci dopis znění: Omlouvám se za své výroky, že „Pavel Wonka byl gauner a veliký hajzl a ve věznici Plzeň Bory udával bachařům“, které jsem pronesl 26. 4. 2012 v restauraci Sokolovna v Trutnově.

Důležité je, že byl za stejné pomluvy dnes soudem odsouzen hlavní aktér pomlouvačného dokumentu Libuše Rudinské. Otevírá se tak další cesta k soudu nad samotným zkresleným dokumentem.

 

Vrchlabí, 23.března 2018

Ilustrace neznámého autora, 1837-1846.