Stínadla se bouří

Nové politické uskupení 220 Vontů představuje svůj volební program

U Suchý dásně

(níže uvedené bylo vyfoceno na kandelábru v jedné mokré čtvrti, fotka poté ztracena i s mobilem, přepsáno popaměti)

1. Postavení zločinecké komunistické strany KONEČNĚ mimo zákon.

 1. Bod číslo jedna myslíme smrtelně vážně.
 2. Všem proruským a pročínským grázlům, jakož i ostatním vyznavačům totalitních praktik bude nabídnuta možnost svobodné volby z těchto dvou variant:
  a) přestěhovat se s nevratnou změnou občanství navždy do jejich vysněných orientálních despocií
  b) podstoupit dlouhověkou vesmírnou misi k úspěšnému nalezení co nejzapadlejšího koutu vesmíru, jenž mohou ihned a trvale obývat
 3. Rozpuštění stávajícího vládního Bratrstva mocenské pracky dle následujícího klíče:
  a) rekvalifikace pinďourů a čubek na posty, kde mohou co nejméně škodit, popřípadě zase naopak vytvářet něco užitečného (např. strašáci v polích, úklid veřejných prostranství, filmový komparz…)
  b) všechny dědky vylifrovat na sice nezasloužený, ale odpočinek
  c) technologicky revoluční a sofistikovaná transmutace usvědčených i neusvědčených mafiánů, oligarchů a jiných gaunerů na mecenáše a filantropy
  d) dosazení moudrých a vlídných žen ve většinovém poměru do vedoucích pozic řízení, hospodaření a správy státu
 4. Bod číslo jedna myslíme opravdu smrtelně vážně.
 5. Naučit tupouny s volebním právem alespoň trochu myslet, aby plně pochopili význam i dopad voleb občanské společnosti v parlamentní liberální demokracii.
 6. Dětem výuku co nejvíce venku v přírodě ve všech ročních obdobích a za každého neextrémního počasí a co nejméně v lavicích pod umělými zářivkami. S přednostním zaměřením na ekologickou a etickou výchovu a s vytrvalou snahou podněcovat v nich touhu po CELOŽIVOTNÍM vzdělávání se.
 7. Optimalizace ukrutné a všetečné lidské činorodosti tak, aby se NIKDY neprojevovala na úkor přírody, ale naopak VŽDY jen v pokorné harmonii s ní (příroda byla, je a bude i bez člověka, člověk bez přírody nikoli).
 8. Svým každodenním životním údělem upevňovat celospolečenský svazek těchto několika předností lidského ducha, jež fungují i bez výmyslu-nesmyslu hranic, národů, ras, vyznání apod.): soucit, soběstačnost, ohleduplnost, skromnost, zodpovědnost, svobodomyslnost, mírumilovnost, vzájemná pomoc i snášenlivost – to vše budované na neochvějné mravní základně.
 9. Jíst do polosyta, pít do polopita, zdravě se hýbat a zachovat každému co největší prostor pro spánek, snění, fantazii, hravost a klid. Pracovat, neotročit. Drogy taky s mírou.
 10. Důsledné snižování civilizačního tempa, a tím i toku času, aby byl i pro budoucí lidská pokolení zachován živý a pestrý svět plný divů. A všechny jeho bolesti tak činit alespoň trochu snesitelnějšími.

O co nejvěrnější citaci originálu se pokusil

Jan Vnouček