Tak se stalo. Rozsudek nad básníkem

V údělu Jana Zahradníčka, českého T. S. Eliota, se odráží cosi typického pro celou západní Moravu. Kamenitá pole se tu vinou ve větru jako tmavé fábory, vesničky vypadají tak, jako kdyby v nich nikdo nežil. Ano, jako kdyby celá příroda uzavřela s živými jakousi prvopočáteční dohodu o úplném mlčení.

Když vyjíždíme z Prahy přes Nuselský most, jemuž se tu říká most sebevrahů, obyvatelé města právě vylézají z postelí, zalévají si ranní kávu a začínají číst noviny. Po Vltavě se sune osamělá loďka, je bezvětří a ranní slunce se odráží ve vysokých oknech činžáků. S básníkem Milošem Doležalem a překladatelem Jaroslavem Šubrtem jedeme na Českomoravskou vysočinu navštívit hrob Jana Zahradníčka, který před svou smrtí prožil devět let v komunistických kriminálech. V lednu roku 2005 uběhlo sto let od jeho narození.

Miloš, který pracuje na plný úvazek v Českém rozhlase, se dobře vyzná i mimo Prahu. Řídí auto a vypráví o prvních letech strávených v hlavním městě: Jezdil jsem tam na dva dni v týdnu, po práci jsem zapadl do vlaku… a okamžitě usnul. Bydlíme na novém sídlišti, ale před několika roky jsme koupili usedlost na Vysočině. Nic velkého: kamenný dům obklopený zahradou. V létě si tam pokaždé jezdíme odpočinout. Nedávno jsme v naší stodole uspořádali oslavu u příležitosti desátého výročí naší svatby. Kolega při ní hrál na harmoniku a my s hosty jsme společně tančili na mlatu.

Po hodině jízdy zastavuje naše škodovka v lese, kde se kdysi nacházela Zahrádka, Milošovo rodné městečko. V sedmdesátých letech minulého století se komunističtí architekti rozhodli v tomto místě vybudovat vodní nádrž na pitnou vodu pro Prahu. Obyvatelé Zahrádky se slzami v očích bourali své domy a stěhovali se městských bloků. Zbyl jen kostel z 12. století s krásným románským portálem. Miloš ukazuje prstem: Na téhle louce bylo náměstí, kousek dál hospoda. A vypráví příběh o zdejším požáru, který slyšel v dětství. Došlo k němu v roce 1850. Rodiče se chtěli zbavit svého duševně nemocného dítěte, tak ho zamkli na klíč v dřevníku a sami před ohněm utekli. Celé městečko bylo v plamenech – s výjimkou právě oné kůlny. Dítě se zachránilo a jeho neúspěšní vrazi prosili na kolenou zbytek obce o odpuštění.

Podobných příběhů je na Vysočině víc. Část z nich Miloš zachytil ve sbírce Obec, která loni vyšla i v polském překladu pod názvem Gmina. Obsahuje též báseň o jistém Hrudkovi z třebelického mlýna, muži měřícím 235 centimetrů, který byl v meziválečném období pochován na hřbitově v Jiřicích. Když byly po létech exhumovány jeho pozůstatky, podařilo se antropologům zjisti, že když ho pohřbívali, ještě žil.

Jindřich Prucha: Ukřižovaní

Píseň živlů

Třebaže se Vysočina nachází na planině, je stejná jako biblické Údolí Baka – údolí plné slzí (narážka na „slzavé údolí“, přesněji asi „údolí pláče“, viz Žalm 84, pozn. překl.). Kamenitá pole se vlní ve větru jako temné fábory, vesnice vypadají, jako by v nich nikdo nežil. Je ticho – jako kdyby celá příroda uzavřela s živými jakousi prvopočáteční dohodu o mlčení.

Miloš mlčení přerušuje vyprávěním o následující tragédii. Nedaleko obce Kaliště, kde se narodil Gustav Mahler, nám ukazuje místo, kde se v třicátých letech dvacátého století odehrálo něco, co by se mohlo objevit v thrilleru – nebo v básni. Sedlák, pacholek a Žid zaháněli krávy z trhu v Humpolci do ohrady. Ačkoliv byl časný podzim, zaskočila je sněhová bouřka. Pacholek šel první a zvířata vedl s sebou, ale s ohledem na zhoršující se počasí se pro zbývající dva nemohl vrátit. A když ráno vánice ustala, lidé našli dvě zmrzlá těla: Žid i venkovan seděli schoulení k sobě ukryti pod ledovým krunýřem.

Scénář všech těchto příběhů je vždy stejný. Člověk je vystavován živlům, ohni, zemi, povětří nebo sněhu, kterým buď podlehne, nebo je zázračně zachráněn. V těchto událostech je možné vidět následky na Vysočině častých výkyvů počasí, lze je však také číst symbolicky. Rainer Marie Rilke nazýval vítr Božím dechem. Většina z nás se považuje za pány svého osudu a chrání se před oním dechem za opancéřovanými dveřmi svých obydlí. Avšak čas od času i my sami učiníme zkušenosti, jichž se nedokážeme zbavit. Jan Zahradníček v básni Znamení moci píše:

Ale nadarmo jsme snesli zásoby do sklepa
utěsnili okna a čerstvě je zatmelili
nadarmo jsme kdejakou škvíru sádrou ucpali
Čas sibiřský táhne, čas sibiřský profukuje
a nejsou to jen vrabci, kdo se třesou zimomřivě
a nejsou to jen zčernalé astry na záhonech

V životopisech hrdinů z Českomoravské vrchoviny je fascinující, že jdou vstříc živlům se zdviženým čelem. A Bůh kříží jejich plány, sesílá zahanbení, bolest i smrt, ale vždy ponechává branku otevřenou do věčnosti.

Ztracená generace

Co spojuje dějiny s poezií? Při cestování Vysočinou a poslechu Milošových příběhů není těžké si uvědomit, že abecedou dějin jsou lidská dramata. A právě ona nasycují krajinu tichem, které básníky přitahuje. Není divu, že právě na Českomoravské vysočině žili tvůrci, kritici a vydavatelé metafyzické literatury, kteří se na české literární scéně objevili v letech mezi světovými válkami: Josef Florian, Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Jan Zahradníček, Václav Renč, Jan Dokulil, Jan Čep, Jaroslav Durych, Bedřich Fučík, Miloš Dvořák. Je zajímavé, že všichni byli katolíky, i když národním elitám tehdy katolicismus splýval s rakousko-uherským mocnářstvím. Mladí umělci se však snažili katolicismus v očích svých krajanů rehabilitovat autenticky prožívanou vírou a hlubokým intelektuálním vhledem a vzdělaností. Četli a vydávali díla Jacquesa Maritaina, Henriho Brémonda, G. K. Chestertona, Henriho Bergsona, Charlese Péguyho, Martina Bubera, Lva Šestova, Maxe Schelera.

Jan Zahradníček, autor básnických skladeb La Saletta a Znamení moci, je nejvýznamnějším autorem z tohoto okruhu. Kdyby komunisté nezatlačili jeho tvorbu do čtenářského nebytí, a to i ničením nebo zabavováním básníkových knih, určitě by se dnes o něm hovořilo podobně jako o Thomasi Stearnsovi Eliotovi. Oba ve dvacátém století obnovili jazyk metafyzické poezie, oba měli rovněž hluboké vědomí duchovních základů evropské kultury. Lišili se pouze v jednom bodu: zatímco Zahradníček prožil nejlepší léta života ve vlhkých celách, Eliot v aristokratických salonech..

Po druhé světové válce se katoličtí spisovatelé stali obětmi štvanice, kterou na ně uspořádala komunistická moc. V roce 1951 v inscenovaném procesu proti tzv. Zelené internacionále byla většina z nich odsouzena k dlouholetým trestům vězení. „Obžalovaný pochází z kulacké rodiny. Po skončení studií na filozofické fakultě se stal básníkem, který rafinovanou formou propagoval ty nejreakčnější názory Vatikánu. Obžalovanému (…) byl solí v očích socialismus a pokrok, ve svých názorech se projevoval jako lokaj Vatikánu obdivující feudalismus a nenávidící dělnickou třídu“ – takhle zněla obvinění proti Zahradníčkovi.

Básník strávil ve vězení pět let. V roce 1956 ho pustili domů na pohřeb dcer Zdislavy a Kláry, které se otrávily houbami. Přes původní ujištění mocenských orgánů, že se už do cely nevrátí, byl znovu uvězněn a odseděl si další čtyři roky. Všechno snášel s pokorou, bez teatrálních gest, s tichou modlitbou na rtech.

Já zde zaslech v nočním šelestění,
jako když ve spánku se obracíš.
Bylo to bílých rukou zaúpění,
či měsíc pohladil mě skrze mříž?

To napsal v básni věnované ženě Marii. Zemřel v roce 1960, několik měsíců po propuštění na svobodu.

Jabloně, švestky

V dějinách polské literatury neexistuje spisovatel, který by musel od totalitní moci vytrpět taková příkoří a který by snášel své utrpení tak heroicky. Zbigniew Herbert? Ne, to není totéž. V údělu českého Eliota se jako v zrcadle odráží něco, co je charakteristické pro celou západní Moravu a Vysočinu: ticho a bolest. Bolest způsobovaná nejenom lotry. Zde je na místě připomenout, že následkem nešťastné události v dětství, kdy spadl z půdy, byl básník po celý život poznamenán, zmrzačen. Malý, hrbatý, s poškozenou páteří, často se musel pohybovat na vozíčku.

Na jeho hrobě v Uhřínově stojí obyčejný železný kříž, vzadu je vidět les a louka. Dům, v němž autor Písně o víně (Jeřáby) prožil poslední měsíce života, zeje opuštěný. U stavení leží dřevěná polena a sekyra. („Sekala jsem dřevo, když jsem uslyšela, jak vrzla klika,“ říká v jednom z rozhovorů Marie Zahradníčková, když si vybavuje okamžik mužova návratu z vězení.) Před domem lavice a jabloň zarostlé kopřivami. Ale jabloň stále nese ovoce, každým rokem je lze otrhat.

Z Uhřínova jedeme do Jasenice na Třebíčsku navštívit  Vladimíra Fraňka, sedláka a vzdělance, sběratele starožitností, knih a grafiky, který se živí pasením ovcí, sadařením a (pro vlastní spotřebu) vyrábí široko daleko nejlepší slivovici. Přátelství mezi Milošem a panem Fraňkem má svůj počátek v okamžiku, kdy básník dostal od pěstitele poštou čtyři lahve destilátu jako poděkování za své verše.

Smějeme se, povídáme si o Rilkovi, Zahradníčkovi a Demlovi, ale také o Bohu, o utrpení a o zkušenosti víry. Zajídám slivovici jehněčím gulášem a snažím se vybavit si úryvek básně, který by nejlépe vystihoval naši situaci. Ale až po návratu domů nalézám odpovídající slova ve Znamení moci:

A zem pode mnou v nesmírné bolesti kolébá se
Jako ten kdo nechce či nemůže nahlas křičet
A její vůně a její vánky jsou jediný tichý nářek
Kterému málo schází
Aby byl chvalozpěvem

Inu, asi takto. V němém utrpení Zahradníčka a jeho rodné země a v mlčenlivém vyrovnávání se s bolestí, které je pro tento svět šílenstvím, se skrývá určitá metoda. Tou metodou je naděje.

Wojciech Wencel (polský básník a esejista, 1972). Žije v Gdaňsku. Text vyšel v nedělní příloze polského deníku Rzeczpospolita Plus-minus 10. prosince 2005. Český překlad vychází s laskavým svolením autora. Z polštiny přeložil Josef Mlejnek st.

Babylon 8/15, Literární a výtvarná příloha č. 8/15, 1. máje 2006