Vraťte Jasińského

Otevřený list předsedovi vlády Polské republiky Mateuszi Morawieckému

Vážený pane předsedo vlády, v osmdesátých letech jsme společně s Miroslavem Jasińským působili v rámci Polsko-československé solidarity, jejímž cílem bylo v tehdejších nesnadných podmínkách vytvářet základy trvalého přátelství a spolupráce mezi našimi zeměmi a jejich angažovanými občany. Miroslaw Jasiński byl jejím spoluzakladatelem a vždy také jejím aktivním a respektovaným představitelem. Vzájemné kontakty, stejně jako společné aktivity, jsme nepřestali udržovat ani po zásadních politických změnách koncem osmdesátých let a udržujeme je dodnes. Jmenování Miroslava Jasińského velvyslancem v České republice jsme považovali za prozíravé rozhodnutí – málokdo zná české prostředí, kulturu i mentalitu tak dobře, jako on. S nadějí jsme také přijali rozhovor, v němž se vyjádřil k problému hnědouhelného dolu Turów. Dosavadní snahy o dohodu v této věci selhávaly, jedinou šancí na rychlé dosažení shody, která je jistě v zájmu obou stran, bylo pokusit se nahlédnout celý problém i jeho vývoj jinak, než jak byl v médiích vykreslován doposud. Jsme přesvědčeni, že právě to se velvyslanci Jasińskému ve zmíněném rozhovoru podařilo. Ve vyjádření bylo podstatné, že situaci okolo dolu Turów vysvětloval nikoliv jako neochotu polské vlády dohodnout se, nýbrž jako sérii pochybení na úrovni provozovatele dolu, která byla na ústřední úrovni podceněna a rozvinula se tak v aktuálně obtížně řešitelnou neshodu. Následná dramaticky rychlá zpráva o započetí kroků vedoucích k jeho odvolání z funkce nás šokovala. Právě způsob, jakým velvyslanec problém okolo dolu Turów popsal, považujeme za doklad jeho diplomatických schopností, které mohou spornou otázku dovést k brzkému smírnému řešení. Vyzýváme polskou vládu, aby velvyslance Jasińského ve funkci velvyslance ponechala a dala tak jeho mimořádným diplomatickým schopnostem a životním zkušenostem příležitost vyniknout v budování přátelských vztahů mezi našimi zeměmi. Velvyslanec Jasiński je respektovaným diplomatem a díky své dosavadní činnosti také zasloužilým a váženým člověkem.

Praha, 9. ledna 2022

Petr Bartoš Ewa Klosová Petr Pospíchal Anna Šabatová Petruška Šustrová