Zemane, oceň Čurdu

Nemá cenu komentovat výběr lidí Miloše Zemana pro ocenění při státní svátku 28. října: tedy tradiční zemanovskou směs lidí úctyhodných s prezidentovými kamarády, podporovateli, hochštaplery. Je to klasický postup všech manipulátorů, kteří, aby mohli ve společnosti prosadit sebe sama jako kánon, nejlépe závazný, musí rozbít jakákoli hodnotová měřítka, smysluplný diskurs o minulosti, o tom co bylo správné, co správné nebylo, co by se mělo vyzdvihnout, co pominout a co odsoudit – kdo něco v zájmu celku obětoval a kdo se choval egoisticky a hájil vždy jen vlastní zájmy. Mezi letošními oceněními je jedno, které je v tomto ohledu mimořádně příznačné, a sice vyznamenání pro novinářskou stoku v podobě redaktora Parlamentních listů Petra Žantovského.

Foto kawaii Baby Lon

Nejde tak ani o osobu tohoto normalizačního a postnormalizačního podnovináře, ale o to, co představuje. Parlamentní listy nejsou běžné médium, založené na novinářské práci, která má svá jasně stanovená pravidla, ale naopak na destrukci jakékoli novinařiny. Jde o dezinformační web, jehož účelem není informovat, ale manipulovat čtenáře, uvádět polopravdy a informace stavět do falešného kontextu, tedy dezinformovat.

Jde o „byznys“, který je na úrovní dětské pornografie, ale horší v tom, že je nejen legální, ale i společensky a politicky akceptovatelný a že se na tomto zločinném počínání „bezelstně“ podílí celá řada lidí jinak bezpochyby slušných jen proto, že má tato dezinformační žumpa, záměrně operující s těmi nejnižšími lidskými instinkty, velkou čtenost. Řežou si tak sami pod sebou větev. Parlamentní listy je záměrně sesypávají na jednu hromadu s extremisty, nejrůznějšími magory, konspirátory, privátními i profesionálními dezinformátory a oni tak svým přičiněním znevěrohodňují svět, který reprezentují, a zároveň pomáhají extremistům legitimovat se ve společnosti, přičemž lůzři, kteří tuto žumpu čtou a sytí z ní své nenávisti, jim nikdy hlas nedají.

Petr Žantovský to je něco jako Karel Čurda. Na základě tohoto typu zrady a kolaborace (Parlamentní listy řada analýz spojuje s Ruskem a jeho dezinformační válkou proti Západu, což podle mne naprosto sedí) sice nikdo popraven nebyl, ale devastační účinky záměrné destrukce jakéhokoli etického jednání ze strany Parlamentních listů mají na společnost horší dopad, než mohla mít pronacistická kolaborace.

Miloši Zemane, nebuď srab, nech být čurdy a oceň samotného Čurdu. Ukaž světu na závěr své kariéry a svého života, že nejsi žádné ruské ořezávátko, a dotáhni své pohrdání lidmi a tímto národem do konce.