K postoji kamaráda, dopis premiérovi

Vážený pane premiére,

vážení členové vlády České republiky,

obracíme se na Vás jako na zodpovědné představitele vládní koalice ohledně dlouhodobě neřešené otázky nízkých důchodů osob, které se v době komunistického totalitního režimu v letech 1948 až 1989 aktivně účastnily snah o obnovu svobody a demokracie v naší vlasti.

V souvislosti se zcela zásadním občanským postojem našeho přítele Jiřího Gruntoráda podporujeme systémové řešení této problematiky, upravené právními normami jako například zákonem č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunistického režimu.

Žádáme vás proto, abyste veřejně přislíbili, že budete předmětný problém neprodleně řešit vhodnou legislativní úpravou příslušných právních norem, které by vzniklou nespravedlnost napravily.

Navrhujeme vám rovněž, abyste zvážili státní podporu při vytvoření fondu, který by se zabýval touto citlivou problematikou a sociálními případy, které by nová legislativa neobsahovala.

Vážený pane premiére,

Vaše vláda se přihlásila „k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva a o demokracii“ a deklarovala, že si váží „všech obětí represí souvisejících s Chartou 77 i dalšími tehdejšími nezávislými iniciativami a všech, kteří se na jejich činnosti podíleli.“ Současný stav, kdy bývalí funkcionáři KSČ a důstojníci StB mají stále i násobně vyšší důchody, než obhájci lidských práv, je s tím nadále v rozporu.

Jsme přesvědčeni, že v případě účastníků odboje a odporu proti komunistickému režimu nestačí jen formální a občasné vyjádření úcty u příležitosti různých výročí, ale je také třeba výše zmíněný nedůstojný stav odstranit.

V Praze, dne 21. listopadu 2023

S pozdravem

Jára Johnová, Eliška Rothová, Jitka Jeslínková, Miroslava Havelková, Pavel Veselý, Václav Trojan, Marián Zajíček, Alexandr Kobranov, Lubor Kohout, Jan Dobrovský, Jiří Fiedor, Petr Makovec, Luděk Bednář, Petr Placák

(Dopis vznikl na setkání přátel včera večer U Budyho a dnes byl předán pro premiéra vedoucí Úřadu vlády Janě Kotalíkové.)

k dopisu se připojili:

Věra Roubalová, František Kostlán, Petr Tomíšek