Lepší Otto, než-li toto

Tříkrálový pochod Za monarchii pořádá tradičně vpředvečer svátku Zjevení Páně redakce revue Babylon jako svou občanskou povinnost: o republikánské formě osamostatněného státu nebylo rozhodnuto v referendu, ani nebyla odhlasována řádně zvoleným parlamentem, který by vzešel z demokratických voleb. Republika byla ustavena sesazením Habsburků z českého trůnu a zvolením T.G. Masaryka prvním prezidentem Československé republiky pouhou aklamací (výborně, sláva, potlesk) nikým nevoleného sboru, který se sešel na základě výsledků předválečných voleb do císařské říšské rady (!) v roce 1911 a je tudíž – na rozdíl od monarchie (Habsburkové byli na český trůn řádně zvoleni podle práva českými stavy na zemském sněmu) – nelegitimní. Ze začátku pochodu nám poslal své fotografie Miroslav Svoboda.

redakce