Levicoví svazáci a pravicová byrokracie

Babylonská krize 2024 etc.

Jestli něco tuhle zemi ohrožuje, tak je to idiocie, kterou si s komplexy pěstujeme minimálně od 19. století – když ne už od Bílé hory, kdy jsme přišli o značnou část elit. Když se Babylon stavěl proti poválečnému vyhnání českých Němců na základě kolektivní viny, což byla mantra padesátiletého bolševického panství, která tady přežívá dodnes, universitní strážci českých (mentálních) hranic nás v 90. letech překřtili ze studentského na sudetský list a bolševická kreatura, rektor university Karel Malý chtěl zakázat distribuci Babylonu po UK, což ale k jeho smůle bylo v pravomoci jednotlivých fakult.

„Levicoví“ kriplové na FF UK, jinak se to říct nedá, označovali Babylon v oněch letech za fašistický plátek – nejen kvůli Sudeťákům, ale především proto, že jsme byli „vyhraněně“ antikomunističtí, a u těch největších kriplů zřejmě hrálo roli i to, že jsme plédovali pro monarchii, její obnovu. Nebyli v tom sami. Podobně na tom byli kriplové z BIS:  jako „monarchista“ jsem ze státně bezpečnostních důvodů (StB) nedostal novinářskou akreditaci na Havlovu konferenci Forum 2000, což měli podle všeho na svědomí vnitráci, kteří střežili Havla před listopadem stejně jako po listopadu, i když není vyloučeno, že to byli kriplové zcela noví. Každopádně na tom byli polistopadoví kriplové z FF UK spolu s těmi z BIS stejně jako předlistopadový komunistický kripl Ivan Kulhánek, který na jednání Informačního fóra v lednu 1989 v Londýně coby šéf tiskového odboru ZAMINI obhajoval brutální zákrok policie proti demonstrantům Palachova týdne před novináři na půdě Spojeného království tím, že demonstrace spoluorganizovala nezákonná skupina České děti, která chce obnovu monarchie! Tuzemské demence se 17. listopad nijak nedotkl.

Ve skutečnosti to byli sami polistopadoví svazáci, kdo fandil fašounům vydávajíce komunistické Československo, a obdobně i SSSR, za jakousi alternativu ke kapitalismu, kde se jen něco zvrtlo, ač bolševické Československo bylo založeno – s přispěním zbytků nekomunistických stran – jako slovanský stát s nacionálně socialistickým režimem, který měl zřetelné fašounské rysy, zatímco SSSR, který navázal na velkoruský carský imperialismus i s jeho mesianistickými prvky, byl fašounský v samotných svých základech.

Tahle parta, která obsadila grantovou komisi MK, revue Babylon dokonce před pár lety vyřadila z grantového řízení s dosti neuvěřitelným zdůvodněním, že je „vedle literární složky bohatěji a rozsáhleji zastoupena složka společensko-politická s vcelku jednostranným ideovým náhledem“! To je jako z prověrek z roku 1970 a bylo by jistě zajímavé vědět, jaký „ideový náhled“ svazáci z ministerské komise v Babylonu vystopovali, jestli to ovšem nebyli jen obyčejní hajzlíci, jedno s druhým. Zatímco Babylonu nedali ani halíř, aktivisticky naladěnému čtrnáctideníku A2 dali všechno se zdůvodněním, že se „čím dál více profiluje jako časopis levicový, obhajující angažovanost literatury a umění obecně“, přičemž jeho „nezaměnitelnost a jasná pozice v politickém spektru může být čtenáři chápána jako pozitivum, avšak zároveň jako jeho nevýhoda“ – alibisticky dodali a z žádaných 2 750 980 kč přiklepli A2 za „jasnou pozici v politickém spektru“ 2 750 000! Cha cha cha.

Letos Babylon opět nedostal nic. Tentokrát za to nemohli levicoví svazáci, ale pravicová byrokracie: příslušné papíry ke grantu jsme poslali přes datovou schránku, která byla zřízená právě pro komunikaci se státními úřady, ačkoli jsme je prý měli poslat přes portál veřejné správy. Proboha no a co, napadlo by každého. Ne tak ovšem ministerstvo kultury. Úřad je úřad a přes to vlak nejede. A kultura? Ta ať jde na školení… Člověk maně vzpomíná na 90. leta, kdy k žádosti o grant stačily dva papíry, MK nebyl ještě Zámek a kultura zeměměřič K. Ministerstvo nebyl úřad, který vykonával práci pro práci, neházel vám klacky pod nohy, ale byl to skutečný servis kultury, který pomáhal a radil a když byl nějaký problém, tak vás na něj upozornil. A Babylon mj. dostával dva a půl krát větší grant než dnes, kdy je všechno třikrát dražší. Čím jsme dál od 17. listopadu, tím je byrokracie horší, obecně. Živíme armádu úředníků ne aby nám pomáhali, ale aby nám ztrpčovali život. Jsme masochisti? Idiocie kombinovaná s byrokracií je smrtelná kombinace.

Už jsme mysleli, že zavřeme krám, když nás kamarádi dokopali k tomu, ať uděláme sbírku, což jsme nakonec učinili a byli jsme mile překvapeni odezvou – do této doby bylo na Babylon vybráno 150 tisíc, což nám pomůže letos přežít. Všem, kdo přispěli, děkujeme!

Sbírka běží do konce tohoto roku na Darujme.cz.

https://www.darujme.cz/www-darujme-cz-babylon2024

Přispět je možno i rovnou na účet Babylonu 1935796379 / 0800 nebo přes QR kód, viz str. 2.

A pokud nám chcete dlouhodoběji pomoc, předplaťte si Babylon, je to pouhých 250,- kč na rok a nám to pomůže – ze současných cca 600 předplatitelů je spolu s příjmy z reklamy hrazena bez mála polovina veškerých nákladů. A nejde jen o revue. Babylon je kulturní instituce – během roku pořádáme a spolupořádáme řadu kulturně-společenských akcí, koncerty, výstavy, literární večírky, večírky, poutě, pochody, promítání…

Pavel Reisenauer