Magorská pouť LP 2019

Neexistuje v lidských dějinách období, které by bylo bezezbytku obdobím šťastným, a skuteční umělci byli vždycky ti, kteří upozorňovali na to, že věci v pořádku nejsou. Proto je jedním z výsostných znaků umění vytváření neklidu. Cílem undergroundu na Západě je přímo destrukce establishmentu. Cílem undergroundu u nás je vytvoření druhé kultury. Kultury, která bude naprosto nezávislá na oficiálních komunikačních kanálech a společenském ocenění a hierarchii hodnot, jak jimi vládne establishment. Kultury, která nemůže mít za cíl destrukci establishmentu, protože by se mu tím sama vehnala do náruče. Ale která zbaví ty, kdo se k ní budou chtít připojit, skepse, že se nedá nic dělat, a ukáže jim, že se toho dá udělat mnoho, když ti, kdo to dělají, chtějí málo pro sebe a víc pro druhé.

Ivan Martin Jirous, Zpráva o třetím hudebním obrození, 1975

Ze Staré Říše
sametový ležák U Šimáčků v Nové Říši

Červený Hrádek

před Hříšicí

na obzoru Kostelní Vydří

slunce na závěr
aby bylo co číst, poslední Babylon na krchově ve Vydří

Za spásu duší, Láďa Heryán slouží mši u Panny Marie Karmelské

 

Motlovi

slavnost světel

All tomorrow´s parties, Hotel Dyje v Dačicích