Muž v karanténě čili Odmítnutá anketa

Foto Kawaii Baby Lon

ahoj Petře, mohl bys prosím tě uveřejnit odpověď na anketní otázky, které byly cenzurovány redakcí Proti šedi – to se přece v demokracii nedělá, aby někdo cenzuroval anketu, oni si to vyžádali, já se tomu pilně věnoval… Text v příloze, zde fakta: (mimo to, jsem nyní student Karlovy Univerzity, tedy se hlásím do Babylonu jako stážista, a uveď mě prosím tě jako básník ticho, básník a student UK, rovněž v tiráži můžeš uvést stážista (UK) básník ticho – je to fakulta FHS)

ave František

1 Na jaký projekt jste získal autorské stipendium ČLC a v jaké fázi práce jste nyní?

1) Měsíční stipendium ČLC se týkalo sbírky FIREMNÍ NÁVRH NA DABING: některých fází vznikání, generování, sonifikace ticha a úpravy rytmu, tematické aktualizace a vyšší transpersonalizace rozsahu, modální modifikace, významového zpřesnění, saframatizace diskurzu, fatalizace obsahu, ap.

Provedl jsem noetickou transkripci z období PŘED, tj. z období proroctví („Svět se nakloní a částečně zřítí do lokální záhuby“ (Obchodník s nocí, 2009) „Koronavir“ ( Skřivánci v síti, 2014) do období PO proroctví; malé apokalypsy pandemie lidstva. Historický zlom se týká díla tematicky, tzn. osobně, ovlivňuje tak smysluplnost a epistemologii obsahu. Opravil jsem nastavení OOBE a ASC koncentrace, neboť principem práce je Vnímat svět skrz jeho ticho (a podat o tom forenzní zápis); stipendium mi umožnilo tři pouti: do Kutné Hory, podél Botiče a k vrbě Jarmile v ústí Rakovnického potoka, jde o topologicky fatální lokace. Retušoval jsem a zkracoval, abych vyhověl požadavku doby (operace, zda střihnout m. nebo č. drátek, jsou peklem: báseň nelze jen tak zkrátit, musí být básnicky silnější, intenzivnější, hořlavější, mrazivější, aromatizovanější).

Jasně jsem definoval, co je poezie, proč je právě tou poezií, jíž je, a rozhodně není poezií, kterou není, neboť sbírka je tlumočením, tlumočením si toho, jak k nám promlouvá čas. Co znamená skutečnost i skrytý význam života a světa. Luští jejich kosmologický (místy ambivalentní) význam, nastiňuje ambientní básnický smysl, „chiasmaticky“ zaměřuje napětí mezi kontaktní realitou a taktilním (transcendentním) tichem, (explorativní imaginací) objevuje nejisté tušení přítomnosti a mapuje strukturu neviditelna; zachycuje pozornost k faktu, že vesmír funguje jen proto, že hmota působí na dálku (a myšlenky názorně a telepaticky). Získává možnosti psionické reakce a inkantace, dotváří a bortí Nový svět Prostoru společného ticha, jenž učinil ticho součástí kolektivní paměti atd.

Ukázku z toho, co bylo během stipendia znovuvytvořeno tak, aby zůstal spontánní duch básně:

… dýcháme do roušek zašitých v nankinu / Naší čarodějnickou školu neobrostl břečťan / ani ateliérová okna a nejen vztahy jsou křehké / Tma nám to dalo najevo / Tma nám to dala na střep…

(Kapky ve sklenici vody)

Na sbírce pracuji dál. Snad je to pro někoho „intelektuální brusičství“, ale pokud je možnost předložit Médiu poezie nejvyšší dosažitelnou kvalitu, měl bych ji dosáhnout za každou cenu.

Foto Kawaii Baby Lon

2 Ještě během nouzového stavu vám vyšla kniha Muž v karanténě (2020). Jak se vám podařilo zareagovat na dramatickou situaci tak rychle?

2) Snad protože jde o téma, do nějž jsem už dost investoval, o motivy, k nimž odkazuje předchozí dílo. Reagoval jsem ostentativně na situaci (před příchodem viru do ČR) a měl štěstí, že se sešly Potřebné komponenty, že šlo shodou okolností o Pravý čas: Postavení planet, Přízeň bohů a Posvátná oběť v Delfách, Pronikavá básnická idea, Poutový příběh, Přitažlivé postavy, Přítomnost světelného spektra nepřítomných nadějí, Pootevřená inspirace, Pronikavá láska múzy, Potřebná dávka humoru, Přísný ilustrátor (ak. mal. K. Jerie), Přesný typografPodnikavý vydavatel (A. Vymětal), Praktická, spolehlivá tiskárna (Calamarus, P. Štengl), ale taky Poměrně přesná znalost dat o vývoji apokalypsy do roku 2021. Dnes již lze potvrdit, že uvedená data o r. 2020 byla spíš přesná než mimo mísu, měřítka adekvátní, entropie odpovídající, obraz budoucnosti spíš mírnější, než je současnost, prognóza z 3. 4. 2020 koresponduje s harmonogramem událostí 2020 a sporná místa jsou intencionální povahy: ne všichni totiž prožijí všechno stejně (např. rušení a uzávěry d. táborů, lokální nasazení armády, situace 1. 9. 20, apod.)

Takže tam je souběh celoživotní práce a mimořádně šťastně nešťastných okolností. Jsem vděčen: ještě pár dní, hodin, snad i minut předtím, než jsem ponořil labutí brk do kalamáře a začal psát MUŽ V KARANTÉNĚ. NOUZOVÝ STAV (cca 23. 2. – 3. 4.) jsem si říkal, že už asi nikdy nedám žádnou „velkou prózu“, ba naopak, poslední roky jsem toužil napsat atraktivní bestseller o smrtící epidemii, ale pro tento způsob práce mi chyběl talent, tam jsem vyhořel. Až když šlo o umění, o básnickou výpověď budoucnosti, tam to šlo dopředu a „Celý vesmír se spojil, aby bylo dosaženo cíle“.

3 Jak současná situace ovlivňuje váš život a tvorbu?

3) Už jen krátce: můj život býval zamotaný i nesnesitelný, takže co se teď děje, snáším relativně dobře, ale nesnáze ničí mé nejbližší, přitom je to právě má rodina, kdo subvencuje Republiku, když ji reprezentuji v zahraničí, a proto jsem rád, že jsme díky stipendiu zůstali ušetřeni nejhoršího.