Obnovení Svatojánských slavností NAVALIS

V letošním roce to bude již deset let, kdy Zdeněk Bergman – převozník pražský, obnovil Svatojánské slavnosti NAVALIS. Jako provozovatel lodní dopravy na Vltavě nejprve objevil patrona všech lidí od vody svatého Jana z Pomuku. Při hlubším zkoumání života tohoto světce a jeho kultu narazil na skutečnost, že se v  barokní době v Praze konaly velkolepé vodní hudby ke cti sv. Jana, v místě jeho podnikání na Vltavě u Karlova mostu.

Svatojánské NAVALIS jsou slavnosti svatého Jana Nepomuckého, které se konají každoročně 15. května v Praze, v předvečer svátku světce. Výraz navalis je přejatý z latinského označení Lodní hudby – Musica navalis in honorem Sancti Ioannis Nepomuceni (Lodní hudba k poctě sv. Jana Nepomuckého).

Jak tato velkolepá tradice vznikla?

V roce 1627 se 5. května v Praze konalo první hudební vystoupení na lodích u příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta do Strahovského kláštera. Organizátoři se inspirovali v Benátkách, kde lodní hudby byly už dávno s úspěchem provozovány.

V roce 1683 byla na Karlově mostě vztyčena první socha. Nebyla to kupodivu socha žádného světce, ale Jana Nepomuckého, který tehdy ještě nebyl svatořečen. To svědčí o Janově tehdejší mimořádné oblíbenosti.

První Svatojánské slavnosti se konaly 15. května 1715 u příležitosti zahájení beatifikačního procesu tohoto nejznámějšího českého světce. V dlouhé historii slavností stojí za pozornost rok 1743, kdy se této slavnosti zúčastnila i císařovna Marie Terezie, několik dní po své korunovaci. Kult oblíbeného svatého Jana vytvořil z 15. května v Praze spektakulární den, kdy tisíce Pražanů i poutníků z venkova mířily k Vltavě oslavit mučedníka, který byl lidu zvláště blízký. Tohoto velkého shromáždění v roce 1868 využili osvícenci a organizátoři stavby Národního divadla, kdy byla slavnost spojena s položením základního kamene této budovy.

Do běhu NAVALIS zasáhly neblaze zásahy Josefa II., jakož i prvorepublikové řádění, kdy nebyl stržen pouze Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, ale byly zničeny i stovky soch svatého Jana Nepomuckého, které spoluvytvářely českou krajinu i náš duchovní domov. Jan se stal jedním z horkých témat tzv. sporu o smysl českých dějin. Pokrokářské blbství První republiky zrušilo svátek sv. Jana jako den pracovního klidu a komunisté jeho svátek vymazali z kalendáře zcela.

Za socialismu nenápadně poukázal na tradici NAVALIS v roce 1957 vzácný dirigent Pavel Smetáček, když uspořádal v rámci festivalu Pražské Jaro koncert na parníku Děvín.

Od roku 2009 si můžeme tyto slavnosti opět plně vychutnat v celé kráse. Procesí z katedrály každoročně zaplaví centrum Prahy a barokním vodním koncertem s ohňostrojem NAVALIS vrcholí. Poslední dva ročníky byl uveden houslový koncert ke cti tohoto světce, který pro tuto příležitost složil skladatel Kryštof Marek a spolu s orchestrem jej zahrála houslová virtuoska Gabriela Demeterová. Kombinace liturgie, hudby v překrásných kulisách staré Prahy a jeho okolí činí z tohoto večera zážitek, dotýkající se srdcí lidí, kteří slavnost sledují z lodí, mostů a nábřeží.

Obnovitelům slavností se podařilo, že NAVALIS patří k významným událostem Prahy. Magistrát v roce 2016 upravil vyhláškou pořádání ohňostrojů, kdy tyto jsou povoleny pouze ve státní svátky a na Nový rok. Nově je k těmto dnům přiřazen i 15. květen se svými Svatojánskými slavnostmi.

Slavnosti mají nepřehlédnutelný mezinárodní rozměr a do Prahy kvůli nim přijíždí mnoho poutníků, kteří mají vztah k svatému Janovi. Účastní se jich každoročně i gondoliéři z Benátek se svými gondolami a loděmi typu sandolo. V loňském roce přijeli rybáři z chorvatského ostrova Vis s plachetnicemi falkužemi a následně byla v červenci na tomto ostrově v přístavu Komiža vztyčena nová socha sv. Jana Nepomuckého od sochaře Petra Váni, kterou komižanům věnoval Svatojánský spolek z Prahy.

Letošní ročník bude již jubilejní desátý obnovených slavností. Do Prahy přivezou benátčané slavnostní lodě typu bissone, které jsou ozdobou slavností v Benátkách. Poprvé v dějinách opustí tyto válečné gondoly Benátky a vymění slanou vodu za tu naši sladkou, vltavskou.  Kryštof Marek složil novou symfonii „Venezia di San Giovanni Nepomuceno“, která učiní večerní koncert na Vltavě k poctě svatého Jana ještě podmanivější. Symfonie je napsaná jako pocta Prahy Benátkám, kde Jan Nepomucký obě města spojuje. Všichni jste srdečně zváni.